Nyt studie: Danskerne tøver med at deltage i forenings-demokratiet

IDRÆT: Danskernes engagement i foreningslivet halter langt efter Spanien, Tyskland og Schweiz, viser nyt studie. Men data er for svage til at sammenligne på tværs af landegrænser, indvender DIF.

Danske sportsklubber har svært ved at engagere medlemmerne i foreningsdemokratiet. Det viser et nyt, internationalt studie, som sammenligner medlemmerns engagement i sportsklubber i 10 europæiske lande.

42 procent af de adspurgte europæere svarer, at de deltager i klubbernes årlige generalforsamling. Danskerene trækker dog det tal gevaldigt ned: Blot 22 procent angiver, at de møder op for at vælge dirigent og diskutere vedtægter, hvilket anbringer Danmark på en suveræn sidsteplads blandt de 10 nationer. Lige over os ligger Norge på 35 procent.

Samtidig tøver danskerne også med at tage del i bestyrelsesarbejdet. 17 procent af de danske sportsklubbers frivillige deltager i bestyrelsesarbejdet, mens gennemsnittet for de 10 nationer er på 24 procent.

Login