Blev Ungdommens Røde Kors kørt over?

ARMLÆGNING: Altinget rekonstruerer forløbet omkring udarbejdelsen af en omdiskuteret ny fordelingsnøgle for tipsmidlerne.

Daværende formand for DUF, Signe Bo, sad også i arbejdsgruppen, der skulle udvikle en ny tilskudsmodel for fordeling af tipsmidler.<br>
Daværende formand for DUF, Signe Bo, sad også i arbejdsgruppen, der skulle udvikle en ny tilskudsmodel for fordeling af tipsmidler.
Foto: Mikal Schlosser/DUF
Rasmus Dahl Løppenthin

Den seneste halvanden uges tid har Dansk Ungdoms Fællesråd og Ungdommens Røde Kors været i offentligt skænderi om en ny model for fordeling af tipsmidlerne.

Ungdommens Røde Kors føler sig snigløbet i et uskønt forløb om udarbejdelsen af en ny tilskudsmodel, som risikerer at koste dem næsten to millioner kroner i tilskud om året. Og ifølge BT har formand Amalie Sondorp Utzon endda offentligt anklaget én fra DUF-toppen for at have truet Ungdommens Røde Kors til at tage kritikken uden for mediernes søgelys.

Omvendt føler en række personer i DUF’s styrelse, at Ungdommens Røde Kors er ude i en usmagelig smædekampagne på bekostning af fællesskabet. De er kornfede, får styrtende med penge fra alskens fonde og offentlige kasser: Ungdommens Røde Kors burde være generøse og give lidt af tipsmidlerne tilbage til resten af paraplyen, hører man igen og igen.

Vi sender vores administrationschef, fordi vi tolker kommisoriet sådan, som det er skrevet: At der bliver bedt om at indstille til en administrativ arbejdsgruppe. Ikke en politisk armlægning.

Amalie Sondorp Utzon
Formand, Ungdommens Røde Kors

Men hvorfor er det kommet hertil? Hvorfor har man ikke i fred og fordragelighed været i stand til at finde frem til en fordelingsnøgle af midlerne, som var spiselig for alle?

Amalie Sondorp Utzon er stolt over de resultater, Ungdommens Røde Kors har leveret de senere år.
Amalie Sondorp Utzon er stolt over de resultater, Ungdommens Røde Kors har leveret de senere år.
Foto:

Altinget har talt med en række centrale kilder tæt på forløbet omkring udarbejdelsen af den tilskudsmodel, som DUF har i høring frem til 1. februar. På den baggrund kan vi nu give indblik i forløbet.

Åbent opgør
I efteråret 2015 tog repræsentanten fra de sociale ungdomsorganisationer pludselig et stykke papir frem og lagde an til at tage ordet. Den 16 mand store arbejdsgruppe havde holdt en 7-8 møder hen over en periode på et halvt år, hvor Jacob Krarup ifølge flere kilder ikke havde gjort det store væsen af sig. Men nu ville administrationschefen i Ungdommens Røde Kors gerne lige sige noget på vegne af den humanitære sektor.

“DFUNK, Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors mener, at det fremlagte forslag til model øger uigennemsigtigheden og uforudsigeligheden i fordelingen af tipsmidler gennem DUF,” lød oplæsningen af dundertalen mod flertallets beslutning om, at den nye tilskudsmodel skulle blive en syngende lussing til de sociale ungdomsorganisationer.

Herefter rettede Jacob Krarup skytset mod arbejdsgruppen.

“DFUNK, Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors mener derudover, at processen i arbejdsgruppen har været problematisk”.

Kørt ud på et sidespor
For at forstå Jacob Krarups kritik skal man tilbage til slutningen af 2014. Medlemsorganisationerne i Dansk Ungdoms Fællesråd var blevet enige om, at tiden var moden til at en opdatering af den tilskudsmodel, man bruger til at fordele tipspuljen på 120 millioner kroner. Derfor indkaldte DUF’s sekretariat til en såkaldt “administrativ arbejdsgruppe”.

Det ordvalg tog Ungdommens Røde Kors meget bogstaveligt og sendte på vegne af de sociale ungdomsorganisationer deres administrationschef, Jacob Krarup. Og det var en strategisk fejl, mente flere andre medlemmer af arbejdsgruppen allerede dengang. Ræsonnementet fra flere andre ungdomsorganisationer lød på, at det ikke var en teknisk øvelse, men en politisk prioritering at ændre tilskudsreglerne.

Derfor kører flere det tunge, politiske skyts i stilling. Blandt andet stiller VU med sin højtprofilerede formand, Jens Husted. DSU kommer med sin senere formand, Alexander Grandt Petersen. Og DUF’s formand, Signe Bo, sidder også med ved bordet.

De første møder finder sted i foråret 2015, og det er ifølge en række centrale kilder i arbejdsgruppen allerede her, det så småt begynder at køre af sporet for Ungdommens Røde Kors.

Arbejdsgruppens formand, Benny Agergaard, har sat ‘værdier’ på dagsordenen. Her breder der sig hurtigt en stemning af, at paraplyorganisationen i særlig grad skal understøtte aktiviteter med medlemmerne i centrum. Det betragtede flere som politisk kodesprog for, at de sociale ungdomsorganisationer skulle have færre midler. Ungdommens Røde Kors og Red Barnet Ungdom er nemlig kendt for at hjælpe brugere og aktivere frivillige, som ikke nødvendigvis er medlemmer. Ligesom især Ungdommens Røde Kors har en del medlemmer, mange i DUF betragter som inaktive og rene bidragsydere.

Derfor studsede flere over, at Jacob Krarup ikke blandede sig tydeligere og sagde fra.

På et tidspunkt begynder formand Benny Agergaard at blive decideret bekymret for, om de sociale ungdomsorganisationers interesser er ved at blive tilsidesat.

“Du bliver nødt til at blande dig i værdidiskussionerne. Ellers kommer vi til at mangle jeres bidrag,” skulle han på et tidspunkt have sagt til Jacob Krarup.

URK: Vi markerede os
Ungdommens Røde Kors mener, at ovenstående version tegner et alt for DUF-venligt billede af virkeligheden, og man udtrykker tilfredshed med Jacob Krarups indsats. Alligevel vil Ungdommens Røde Kors ikke afvise, at man begik en politisk fodfejl.

“Vi sender vores administrationschef, fordi vi tolker kommisoriet sådan, som det er skrevet: At der bliver bedt om at indstille til en administrativ arbejdsgruppe. Ikke en politisk armlægning. Men det kan godt være, at vi har været for godhjertede og naive. Det skal jeg ikke kunne afvise," siger formand, Amalie Sondorp Utzon.

Samtidig er analysen retrospektivt i Ungdommens Røde Kors, at det ikke havde gjort den store forskel, om man så havde stillet med sin formand. For man ser hele arbejdsgruppens proces som et koreograferet forløb med et afgørende endemål: At lave et solidt indhug i Ungdommens Røde Kors’ andel af tipsmidlerne.

DUF-formand frygtede “blodbad”
I oktober 2015 taler Amalie Sondorp Utzons i telefon med DUF-formand Signe Bo.

“Jeg er lige så overrasket som dig,” siger Signe Bo i den anden ende af røret.

Kort forinden har arbejdsgruppen for første gang haft konkrete tilskudsmodeller på bordet. Og ikke nok med at man rykker de sociale ungdomsorganisationer væk fra medlemsbaseret støtte. Der er også lagt op til en drastisk sænkning af, hvor meget gruppen maksimalt kan få i tilskud. Det har ikke været muligt for Altinget at få det præcise tal på loftsniveauet på det her tidspunkt. Men ifølge flere kilder skulle der være tale om et tal “betragteligt under fem millioner”. Ungdommens Røde Kors får i dag 5.7 millioner kroner i tilskud fra DUF.

Signe Bo er rystet over, hvad der var på vej. Nok havde hun forudset, at der ville ske en omprioritering. At spejdere og ungdomspartier ville få mere, og de sociale ungdomsorgansaitioner stod til at blive taberne på grund af deres mange støtte-medlemsskaber. Men det, man her lagde frem, var for voldsomt. Ifølge flere kilder går Signe Bo så langt som til at kalde det “et blodbad”.

Ungdommens Røde Kors er glade for formandens reaktion. Overraskelsen er derfor stor, da Signe Bo på et efterfølgende møde stemmer i med resten af arbejdsgruppen og bakker op om en model, som Ungdommens Røde Kors kun mener er justeret symbolsk. Blandt andet har man rykket tilskudsloftet for gruppen op til fem millioner kroner.

Det får Jacob Krarup til at markere de sociale organisationers klare modstand mod arbejdsgruppens resultat og proces. Men til ingen verdens nytte. Alle andre i gruppen bakker op om modellen, og styrelsen i DUF godkender den herefter med et overvældende flertal.

Mødtes uden resultat
Efterfølgende forsøger Ungdommens Røde Kors at række ud efter DUF-toppen for at finde frem til et kompromis. Og efter Kasper Sand Kjær overtager formandsstolen i DUF, får han en henvendelse fra Amalie Sondorp Utzon fra Ungdommens Røde Kors. Han indvilligede i at sætte et møde op.

Mødet fandt sted kort før jul, og udover Kasper Sand Kjær og Amalie Sondorp Utzon deltog en gruppe sekretariatsmedarbejdere fra DUF og Ungdommens Røde Kors. Men hvad der præcis foregik på møder, er der to forskellige versioner af.

Den ene udlægning er, at Ungdommens Røde Kors kom med en fremstrakt hånd og et venligt tilbud om at acceptere en betragtelig nedgang i støttekroner – mod at de bevarer en tilskudsmodel, som tager udgangspunkt i antallet af medlemmer. Men at de blev mødt af en afvisende mur fra DUF-lejren.

Den udlægning afviser Kasper Sand Kjær.

"Jeg har en noget anden oplevelse af, hvordan mødet er foregået. Men hvad der er sket, tager jeg internt med medlemsorganisationen," siger han.

Det eneste man kan blive enige om er, at mødet varede 20 minutter og var meget lidt konstruktivt.

Når man skal forstå, hvorfor Ungdommens Røde Kors ikke tillægger tilskudsloftet den store værdi, må man zoome ind på organisationens dybe mistillid til arbejdsgangene i DUF. Grundlæggende stoler man ikke på et system, hvor der er person-sammenfald på kryds af tværs mellem medlemmerne af styrelsen, medlemmerne af arbejdsgruppen samt medlemmerne af det tipsudvalg, som skal uddele tipsmidler baseret på skøn.
DUF’s regler siger, at en organisation maksimalt kan miste en tredjedel af støtten på én gang. Ungdommens Røde Kors frygter, at tipsudvalget vil tage den formulering meget bogstaveligt og fratage dem 1.9 millioner ud af deres nuværende tilskud på 5.7. Og at tipsudvalget allerede året efter  vil beskære Ungdommens Røde Kors med det absolutte maksimum en gang til.

I store dele af Dansk Ungdoms Fællesråd mangler man ord over for analysen fra Ungdommens Røde Kors. Først og fremmest peger flere på, at medlemsdemokratiet har talt. At en stort set enig arbejdsgruppe bakker op om resultatet, og at styrelsen efterfølgende godkendte med stemmerne 16 for og 1 imod.

Samtidig nyder tipsudvalget stor respekt blandt en række af DUF-paraplyens medlemmer. Nogle af dem, som hidtil har fået støtte baseret på skøn, kan ikke genkende billedet af, at tipsudvalget politiserer.

Ungdommens Røde Kors har muligvis betalt en særdeles høj pris for en meget succesfuld Roskilde-kampagne.

 

URK: Urimelig kritik
I det hele taget kan det virke konspiratorisk, at hele DUF-fællesskabet skulle have rottet sig sammen mod landet største sociale ungdomsorganisation. Og når man taler med kilder i toplagene i ungdomsorganisationerne er det tydeligt, at man har enormt stor respekt for det arbejde, Ungdommens Røde Kors udfører.

Men der virker samtidig til at være en udbredt harme over deres ageren de senere år. Ungdommens Røde Kors investerede næsten 1.1 millioner kroner i medlemshvervning i 2014, og mange oplever, at de simpelthen er blevet for store.

Det er især en famøs kampagne fra 2012, som har sat sindene i kog. Her lancerede Ungdommens Røde Kors nemlig et uimodståeligt tilbud: Hvis du skaffer os otte af dine venner som medlem, så giver vi en billet til Roskilde Festival. På den baggrund scorede man 4000 medlemmer.

Isoleret set var kampagnen en dårlig forretning, fordi otte medlemskaber kun koster halvdelen af en billet til Danmarks største festival. Mange mener derfor, at motivet var en ublu spekulation i at udnytte det medlemsbaserede tilskudssystem.

"Det var der rimelig mange, der blev pissed over," siger én af topfolkene fra en af de større ungdsomsorganisationer under DUF-paraplyen.

Ungdommens Røde Kors finder kritikken urimelig.

“Vi har en forpligtelse til at engagere alle dem, vi overhovedet kan, i at tage ansvar for de 170.000 udsatte børn og unge, der er i Danmark- også ved at hverve medlemmer,” siger formand Amalie Sondorp Utzon.

Og Ungdommens Røde Kors er langt fra alene om at forsøge sig med medlemshvervningen. SF Ungdom annoncerer i øjeblikket efter phonere. Og Konservativ Ungdom har tidligere eksperimenteret med at præmiere succesfulde medlemshververe med studieture til London.

“For at være helt ærlig, oplever jeg, at vi bliver straffet for at være dygtige og for at lykkes med at engagere dem, der ellers står uden for. Vi synes heller ikke, enkelte organisationer skal kunne malke DUF – og det har aldrig været vores interesse. Vores medlemsantal svarer til det antal børn og unge, der kommer på vores aktiviteter,” siger Amalie Sondorp Utzon.

Skal samle stumperne
Uanset hvordan slaget ender, er det et splittet DUF, som står tilbage efter den her sag.

“Et offentligt skænderi med en medlemsorganisation er aldrig kønt. Derfor piner den her situation mig,” siger formand, Kasper Sand Kjær og fortsætter.

“Der venter et helingsarbejde, hvor man skal have genopbygget tilliden,” siger han.

Et af medlemmerne fra arbejdsgruppen er dog knap så bekymret for DUF’s fremtid.

“Ja, vi har haft et skænderi, og det er ikke så sjovt. Der skal pustes lidt på knæene, men så skal vi nok komme videre.”

Dokumentation

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har sendt en ny, omdiskuteret model for tilskud af tipsmidler i høring blandt sine mere end 70 medlemmer.

Mest kontroversielt er, at de store, sociale frivilligorganisationer ikke længere får støtte baseret på deres medlemstal. Størrelsen på deres pengepose vil fremover basere sig på et konkret skøn fra et tipsudvalg, som DUF's ledelse udpeger hvert andet år.

Samtidig vil andre medlemmer få gunstigere vilkår. Spejderne vil få en tilskudsbonus på 1 procent i forhold til deres medlemstal. Ungdomspartierne en bonus på 2 procent.

Herudover lægger man op til at fjerne støtten til foreninger med færre end 500 medlemmer.

Modellen er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har brugt det meste af 2015 på at komme frem til et notat, man nu har lagt frem.

Arbejdsgruppens udspil fik opbakning i DUF's styrelse, hvor 16 stemte for og 1 imod. Kun Ungdommens Røde Kors' repræsentant stemte imod. Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Red Barnet Ungdom, som også bliver ramt den nye model, har ikke sæde i DUF's styrelse.

Høringsfristen er 1. februar, og man lægger op til at vedtage ændringerne i løbet af marts måned.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024