Klumme: Koalitionen – din bedste ven i kampen om virkeligheden

KLUMME: Organisationer har en stærkere sag, hvis de samler en bred alliance. Især, hvis den alliance byder på overraskelser i form af partnere, som organisationen normalt ikke samarbejder med. Det kan samtidig føre til nye løsninger på gamle problemer i civilsamfundet, skriver Lars L. Nielsen.

Vil du søge indflydelse, så er det grundlæggende en god ide at søge opbakning i flere kredse, inden du går videre med henvendelse til politikere og embedsmænd.

Du skal nemlig huske, at trods dine egne erfaringer, er der altid mange forskellige opfattelser af virkeligheden. Derfor vil du kunne stå stærkere, hvis du samler en bred alliance af personer, foreninger og virksomheder, som støtter din sag og især din opfattelse af virkeligheden.

Man kan umiddelbart godt undre sig over, at der kan være så mange forskellige opfattelser af virkeligheden, men hvis man kigger nærmere på de forskellige opfattelser, så er der mange logiske grunde til, at virkeligheden og dagligdagen i Danmark kan se forskellig ud afhængig af, hvor i landet du bor, eller hvad dine grundholdninger er.

Det gælder især for mange diskussioner om civilsamfundet, hvor de fleste organisationer på egen krop har oplevet de markante forskelle i opfattelse af virkeligheden. Jeg hører tit, hvordan organisationer bliver overrasket, når de i debatter med politikere, embedsmænd og især på de sociale medier har forsøgt at beskrive virkeligheden som man oplever den i dagligdagen, men alligevel har mødt stor modstand.

Nogle organisationer giver op. Andre klør på.
Men der er ingen grund til at give op. Tværtimod. Du skal ”blot” altid regne med, at du under alle omstændigheder bliver mødt med mange forskellige opfattelser af virkeligheden, når du skal forberede en strategi for en interessevaretagelse. Derfor er det også altid en god idé at undersøge muligheden for at danne en koalition/alliance, inden du overhovedet går videre for at sikre, at du ikke står alene, når du skal ind i kampen om virkeligheden.

Hvis du også kan sikre, at koalitionen består af flere overraskelser, så er din forberedelse i top. En overraskende koalition skal sikre, at beskrivelsen af virkeligheden ikke kun kommer fra en bestemt vinkel, men også gerne fra andre vinkler i samfundet. Og gerne fra organisationer eller virksomheder, som ikke nødvendigvis normalt deltager i et samarbejde med jer. På den måde kan du sikre, at din koalition er interessant, og at den i sig selv øger interessen for at lytte til jeres synspunkter.  En bred koalition indeholder også mange forskellige ressourcer og netværk, så I kan fordele arbejdsindsatsen.

Mange politikere og embedsmænd efterlyser endda, at organisationer tænker i koalitioner både af hensyn til at sikre en ordentlig forankring og forberedelse af interessevaretagelse. Men også fordi koalitioner kan rumme muligheden for at tænke nyt!

Vi har nemlig så mange problemer i civilsamfundet, som har eksisteret i mange årtier, men som vi aldrig har fået løst. Derfor hører jeg ofte i politiske kredse en efterlysning af utraditionelle samarbejder for at sikre et gennembrud i løsningen af de tunge problemer, eksempelvis integration og beskæftigelse.

Derfor vil det være en god ide, hvis flere organisationer i civilsamarbejdet gik sammen og undersøgte potentialet for, at nye ideer kan opstå via samarbejde både i forhold til en indsats uden regelændringer, men også for at sikre, at alle muligheder for gennembrud er undersøgte.

Hvis koalitionen derfor og endda af sig selv forsøger at løse nogle af de tunge problemer med egne redskaber, vil der være større opbakning og forståelse for, at koalitionen senere kan vende tilbage med konkrete forslag til konkrete ændringer af regler og love. På det tidspunkt vil koalitionens egen fælles indsats i sig selv have skabt tilstrækkelig legitimitet til at politikere og embedsmænd vil lytte til erfaringerne!

-------

Lars L. Nielsen ejer virksomheden Nielsennetwork. Han er tidligere PA-direktør i Primetime og Finansrådet og tidligere presse- og sekretariatschef i Radikale.

Forrige artikel Lobbyisme styrker lovgivningen: Sådan kan du gøre Lobbyisme styrker lovgivningen: Sådan kan du gøre