Forskere efterlyser tydeligere mål for Akademiet for Social Innovation

RAPPORT: Akademiet for Social Innovation bør formulere klarere succeskriterier, så man går fra uforpligtende diskussioner til konkret handling, konkluderer førende civilsamfundsforskere. Ny akademichef understreger, at der skal være rum for, at medlemmerne selv kan finde løsninger.

Klargør akademiets formål, få et bedre miks af forskellige typer af medlemmer og gør det økonomisk bæredygtigt.

Sådan lyder nogle af de centrale anbefalinger i en ny evaluering af Akademiet for Social Innovation, foretaget af Anker Brink Lund og Katja Isa Sørensen fra Center for Civilsamfundsstudier ved CBS.

Akademiet for Social Innovation blev stiftet i et partnersskab mellem Frivilligrådet og Tuborgfondet i 2017. Tanken var at skabe et forum, hvor aktører på tværs af sektorer kunne mødes for at finde nye løsninger på sociale problemer.

Login