Ny fondsdatabase skal lette pengejagten for forskere i regionerne

LETTERE PENGE: En aftale mellem tre regioner og fondsdatabasen Grant Compass skal mindske den tid, forskere bruger på at søge finansiering. Formanden for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber hilser initiativet velkommen.

Finansiering af et forskningsprojekt kan være en strabadserende tur ad smalle stier gennem ukendt fondsterræn. Men nu får forskere og andre ansatte i tre regioner en genvej gennem urskoven.

En ny aftale sikrer 80.000 ansatte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland gratis adgang til at finde fonde og legater gennem databasen Grant Compass.

”Vores forventning er, at vi får et bedre og mere opdateret produkt, end vi har haft før,” siger Rosa Andersen, enhedschef i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

Databasen, som Altinget første gang skrev om i august sidste år, rummer opdaterede oplysninger om alle legater og fonde i Danmark. Ved hjælp af kunstig intelligens skræddersyr den søgeresultaterne til den specifikke bruger, der søger finansiering til et projekt.

Dermed bliver søgeprocessen mere effektiv og tidsforbruget mindre, end det er i dag, forventer Rosa Andersen. Og det vil især komme yngre og mere uerfarne forskere til gavn. Samtidig vil det blive lettere at finde finansiering til mindre forskningsmiljøer, mener hun.

”Intentionen er, at det skal blive lettere og hurtigere at få et overblik over, hvor det kan betale sig at kigge hen for at finde penge – og det er ikke mindst til gavn for unge forskere og nye forskningsområder,” siger Rosa Andersen.

LVS-formand: Vi får mere tid til forskning
I Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber anslår formand Henrik Ullum, at en fjerdedel af en forskers tid går med enten at søge midler eller at undersøge, hvor og hvordan man kan finde pengene.

”Det er jo noget af en urskov at finde rundt i. Og samtidig er fondenes ansøgningsprocesser og formater meget forskellige. Så hvis sådan en database kan gøre det lettere at få overblikket, og fondene samtidig vil bidrage til at ensrette deres formater, er der meget at hente,” siger Henrik Ullum.

Han håber, at en forenkling af ansøgningsprocesserne kan frigøre tid, der kan bruges til forskning.

”Hvis man kan simplificere og ensrette søgningen, vil der være mindre arbejde i det for forskerne og dermed mere tid til at forske,” siger han.

Henrik Ullum påpeger, at det er en forudsætning, at fondene selv spiller med.

”At optimere forskernes tid vil kun lykkes, hvis fondene spiller med. Så som repræsentant for mange forskere vil jeg opfordre fondene til at indrette deres ansøgningsprocedurer så ensartet, det overhovedet er muligt,” siger han.

Social entreprenør: Vi øger vores samfundsnytte
Og det er selve pointen, fortæller den sociale entreprenør David Dencker, som står bag Grant Compass.

”Som social virksomhed har vi både et økonomisk mål om at tjene penge og et socialt mål om at gøre samfundsnytte. Og ved at frigøre timer, så forskerne kan bruge deres tid på at forske i stedet for at sidde og fundraise, lever vi op til vores impact-mål,” siger han.

Ifølge David Dencker har Grant Compass nu 30.000 unikke månedlige brugere. Og med den nye aftale, der allerede er trådt i kraft, kommer der altså 80.000 potentielle brugere til.

Ud over de ansatte i regionerne bliver databasen tilgængelig for ansatte ved Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og Statens Serum Institut.

I Region Hovedstaden glæder Rosa Andersen sig over, at overgangen til databasen samtidig sparer regionen penge. Hidtil har de ansatte benyttet Finansieringsdatabasen, som regionen selv har opbygget og drevet. Den bliver nu nedlagt fra næste måned.

Forrige artikel Valgkamp i DGI: Disse tre temaer bliver afgørende Valgkamp i DGI: Disse tre temaer bliver afgørende Næste artikel DGI-formandskandidat Mogens Kirkeby: DGI-formandskandidat Mogens Kirkeby: "Vi skal være mere kyniske over for det, der ikke virker i Bevæg dig for livet"