Nye EU-borgerinitiativer for asyl og mod homo-ægteskaber

DEMOKRATISK: Der er grønt lys fra EU-Kommissionen til at finde en million EU-borgere, der vil skrive under på to kontroversielle forslag om nye EU-regler.

Mens stadig flere EU-lande indfører homo-ægteskaber vil et nyt kontroversielt borgerinitiativ have EU til kun at anerkende ægteskab mellem en mand og en kvinde.
Mens stadig flere EU-lande indfører homo-ægteskaber vil et nyt kontroversielt borgerinitiativ have EU til kun at anerkende ægteskab mellem en mand og en kvinde.Foto: Colourbox
Rikke Albrechtsen

BRUXELLES: Skal et ægteskab kun være noget, der gælder mellem en mand og en kvinde? Det er der nogle europæere, der føler så stærkt omkring, at de er gået sammen om at skabe et såkaldt Europæisk Borgerinitiativ, hvorved de ved hjælp af en million underskrifter kan få EU-Kommissionen til at overveje nye regler.

Forslaget blev onsdag anerkendt som gyldigt af EU-Kommissionen, sammen med et andet borgerinitiativ, der vil søge opbakning til et vidtgående fælles asylsystem i Europa, der skal medføre en mere fair fordeling af flygtninge mellem landene og en centraliseret asylansøgningsproces på EU-plan.  

Kommissionen gør klart, at den kun har forholdt sig til, hvorvidt forslagene rent retligt kan accepteres som borgerinitiativer – ikke til deres indhold. Det vil først ske i det tilfælde, at de inden for et år finder en million underskrivere fordelt på mindst syv EU-lande til at støtte deres sag. Derefter er det op til Kommissionen at begrunde, hvorfor den enten vil eller ikke vil følge borgernes opfordring og foreslå ny lovgivning.

Politisk ubekvemt
Begge forslag har dog sprængfarligt politisk potentiale i sig.

Fakta
Hvad er Det Europæiske Borgerinitiativ?
Et europæisk borgerinitiativ kan opfordre EU-Kommissionen til at foreslå lovgivning på områder, hvor EU har beføjelser. Et borgerinitiativ skal have støtte fra mindst én million EU-borgere fra mindst syv af de 28 medlemslande. Der kræves et minimum af underskrivere fra hvert enkelt af de syv lande. I Danmark kræves 9750 underskrifter, hvilket endnu ikke er lykkedes at indsamle.

Lykkes et borgerinitiativ, afføder det en høring i Europa-Parlamentet, hvor initiativtagerne kan fremlægge deres sag. Det pålægger også EU-Kommissionen at overveje ny lovgivning. Hvis Kommissionen ikke vil handle på baggrund af forslaget, skal den komme med en begrundet udtalelse om, hvorfor det ikke er tilfældet.

Siden det nye demokratiinstrument trådte i kraft i 2012, har EU-Kommissionen registreret 57 initiativer, hvoraf den har afvist de 20, fordi de faldt uden for Unionens kompetencer. Heraf har kun tre haft succes med at nå helt til millionen.

Kilde: EU-Kommissionen

Asylforslaget, der er fremlagt af gruppen Common Borders, vil blandt andet have skrottet den eksisterende Dublin-forordning, der regulerer, hvilket lande der tager sig af en asylansøgning, og i stedet overføre kompetencen til EU’s Asylstøttekontor, EASO. De vil samtidig have et vidtgående omfordelingssystem, baseret på landenes størrelse og BNP, samt fælles europæiske grænsevagter. Dermed blander de sig direkte i den følsomme diskussion om håndtering af de flygtningestrømme, som lige nu truer med at splitte EU.

Bag det andet forslag står en gruppe, der kalder sig ”Mor, far og børn”. De vil have en ny EU-forordning, der definerer, hvordan ordet ”ægteskab” skal fortolkes i EU-retten. I den skal der stå, at ”ordet ’ægteskab’ betyder en juridisk forbindelse mellem en mand og en kvinde”, og at ordet ”ægtefælle” kun må gælde en person af det modsatte køn. Ordet ”familie” må til gengæld kun bruges om slægtninge i lige linje.

Med forslaget ønsker gruppen at udelukke folk, der ikke lever op til definitionerne, fra at få adgang til nogen af de rettigheder, som ægteskab eller familie ellers giver billet til. Det vil de på trods af, at ægteskab mellem folk af samme køn allerede er anerkendt i en halv snes medlemslande.

En penibel situation
Det er ikke første gang, at EU-systemet giver grønt lys til borgerinitiativer, der potentielt tvinger dem til at stikke hånden ned i en politisk hvepserede.

For bare et par uger siden godkendte Kommissionen et andet initiativ, som vil have EU-systemet til at indføre politiske sanktioner mod EU-medlemmet Ungarn for det, initiativtagerne beskriver som ”antidemokratiske og fremmedfjendtlige tiltag, der åbenlyst forbryder sig mod basale retsprincipper og europæiske demokratiske værdier”. Det sker, efter det regerende Fidesz-parti gennem de sidste fem år har truffet en lang række kontroversielle beslutninger om blandt andet folk med handicap, kvinder, seksuelle minoriteter, hjemløse, flygtninge og indvandrere.

Samme dag godkendtes et projekt, der har til formål at afkriminalisere cannabis.

Ikke den store betydning
Det lykkedes for et par år tilbage en række af de samme personer, som nu står bag ”Mor, far og børn”-forslaget, at samle 1,6 millioner underskrifter til et initiativ, der havde til formål at stoppe EU fra at give økonomisk støtte til noget, der kunne lede til fosterdestruktion. Det gjaldt for eksempel forskning i embryonale stamceller og udviklingsbistand til klinikker for seksuel og reproduktiv sundhed i ulande, hvor der også var tilgang til abort.

På trods af den folkelige opbakning valgte EU-Kommissionen i sidste ende at afvise borgerinitiativet.

Siden EU’s nye demokratiinstrument trådte i kraft i 2012, er der blevet indleveret 57 borgerinitiativer. Heraf er 37 blevet godkendt af EU-Kommissionen til at kunne påbegynde indsamlingen af underskrifter, men langt de fleste er mislykkedes undervejs. Indtil videre har kun tre forslag nået den magiske million og er blevet behandlet af Kommissionen. To af dem er dog blevet hældt ned ad brættet, mens det sidste – om at sikre retten til adgang til vand – endte med en offentlig høring, men ikke stort meget mere.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024