Nyt hjemløseinitiativ klar til lancering: Røde Kors og frivillige familier skal hjælpe unge ud af hjemløshed

BOLIGJAGT: Et nyt dansk hjemløseprojekt skal matche op mod 60 frivillige familier med unge på kanten af hjemløshed. Planen er, at et midlertidigt ophold hos en familie skal bringe unge hjemløse tættere på en fast bolig. Røde Kors skal stå for at matche frivillige familier med unge uden bolig.

Et nyt dansk civilsamfundssamarbejde mellem foreningen Hjem til Alle, Røde Kors samt Århus, Roskilde og Københavns Kommune er nu klar til at gå i luften og hjælpe unge danskere, der ikke har et fast sted at bo.

Projektet, der skal matche frivillige familier med danske unge på kanten af hjemløshed, lanceres efter længere tids tilløb 10. maj.

Formålet med projektetet er at opfange unge hjemløse i landets største kommuner og via et midlertidigt ophold hos en dansk familie sørge for en mere stabil overgang til en fast bolig. Det skal sikre, at de unge, der til daglig frister en usikker tilværelse som couchsurfere uden fast bopæl, ikke ender i permanent hjemløshed.

Forventningen er, at samarbejdet i løbet af tre år skal resultere i, at 40-60 danske familier åbner deres hjem for de unge, der befinder sig i risikozonen for at blive hjemløse.

"Vi starter forsigtigt ud, og derfor vil der i forbindelse med lanceringen være fire familier i Aarhus og fire familier i København, der står klar til at byde unge på kanten af hjemløshed ind i deres hjem," siger direktør i Hjem til Alle-alliancen, Vibe Klarup.

"Vi går langsomt i gang, fordi vi vil være sikre på, at projektet fungerer, og at det bliver godt, inden vi udvider det," lyder det fra Vibe Klarup.

Bygge bro til fast bolig
Som tidligere omtalt på Altinget: civilsamfund, er det planen, at de unge næsten-hjemløse skal opholde sig hos familierne i en periode på 3-6 måneder, inden der er en mere permanent bolig i udsigt. Bagmændene bag projektet fremhæver, at de unge ved at blive en del af et fællesskab og få et nyt netværk hos familierne vil have større chance for at opnå en mere permanent boligsituation.

Idéen til konceptet stammer fra det engelske initiativ Nightstop, hvor man har haft succes med at etablere kortvarige familieophold for unge på kanten af hjemløshed. De kortvarige ophold sikrer, at de unge ikke ender på gaden, men kan fokusere på at finde en mere permanent bolig.

Erfaringerne fra det engelske initiativ, som de danske folk bag projektet har lænet sig op af, viser, at det ikke kan lade sig gøre at forbedre de unges boligsituation blot ved at indføre midlertidige ophold hos udvalgte familier. Det kræver en samtidig involvering af både kommuner og civilsamfundsaktører, har manden bag det britiske initiativ tidligere forklaret til Altinget.

"Et projekt, der bare starter med tre måneders midlertidigt ophold uden at involvere andre partnere, vil ikke virke. Man skal fra dag ét tænke på, hvad der skal ske ved det midlertidige opholds afslutning," sagde Nick Sinclair, Associate Director i organisationen Depaul, der har udviklet konceptet, i december til Altinget: civilsamfund.

Derfor har folkene bag Hjem til Alle-initiativet også valgt at samarbejde med tre af landets største kommuner – København, Aarhus og Roskilde – samt Røde Kors og Ungdommens Røde Kors, der skal stå for den daglige drift af projektet.

Røde Kors' opgave bliver blandt andet at finde de frivillige familier, der skal åbne deres hjem for de unge. De er valgt, fordi de i forvejen har erfaring med at mobilisere frivillige danskere til at løse komplicerede samfundsudfordringer, forklarer direktør i Hjem til Alle, Vibe Klarup.

"Valget af Røde Kors betyder også, at vi er landsdækkende, og det er godt, fordi tilbuddet gerne skal være landsdækkende på sigt," siger Vibe Klarup.

Røde Kors var ikke i tvivl
Da Røde Kors hørte om idéen til projektet, var de ikke i tvivl om, at det skulle være dem, der skulle stå for den daglige drift og føre idéen ud i livet.

I forvejen arbejder de nemlig blandt andet med at hjælpe både unge mennesker, der løslades fra fængslet, og kvinder fra krisecentre med at opnå en mere stabil tilværelse gennem mentorordninger. Også her foregår arbejdet ud fra devisen om, at det i høj grad er sociale fællesskaber og den personlige støtte, der kan hjælpe folk videre i livet, forklarer national chef i Røde Kors, Marie-Louise Gotholdt.

Det var derfor nærliggende at bruge den allerede oparbejdede viden og erfaring i hjemløseprojektet, betoner hun.

"Vi arbejder i forvejen med at være brobyggere i svære overgangsfaser. Det er det samme, vi skal være med til her," siger Marie-Louise Gotholdt, national chef i Røde Kors.

Det er Røde Kors, der står for at finde de frivillige familier, og det er også hos Røde Kors, at ikke kun de unge, men også de frivillige familier kan få hjælp undervejs.

De unge kan blandt andet søge hjælp hos de jævnaldrende mentorer, som Ungdommens Røde Kors stiller til rådighed. Og både familierne og de unge kan søge støtte og vejledning hos Røde Kors' konsulenter.

"Vi er klar med konsulenter til at støtte op om de problemer, der måtte opstå undervejs. Som frivillig familie kan man altid ringe til Røde Kors og få hjælp," forsikrer Marie-Louise Gotholdt.

Helt konkret skal Røde Kors være med til at matche den unge med den rigtige familie. Det vil ske gennem screeningssamtaler med både de unge og de frivillige familier.

"Vi står for den første samtale med den unge for at finde ud af, om tilbuddet overhovedet er noget for dem. Der vil blandt andet være en forventningsafstemning for at afklare, om den unge vil indordne sig under de husregler, der er hos familien. Det er vigtigt, at både familien og den unge vælger hinanden til," siger Marie-Louise Gotholdt.

Derudover vil der være faste møder under opholdet, hvor der evalueres på, hvordan det går med den unges ophold hos familien.

Kommuner spiller en vigtig rolle
København, Århus og Roskilde Kommune er også tilknyttet som samarbejdspartnere i projektet. Kommunerne skal bidrage med at finde de unge, der kunne have gavn af et midlertidigt ophold hos en familie. Det skal ske via kommunens medarbejdere, der er i kontakt med de unge.

Men også kommunens boliganvisning spiller en væsentlig rolle i at opspore de unge.

"Boliganivsningerne spiller en vigtig rolle, da de ofte må afvise de her mange unge, fordi de så at sige ikke er dårlige nok til at få anvist en bolig. Her får kommunerne nu en rolle i at oplyse om, at vores tilbud eksisterer som en anden mulighed for at løse deres boligsituation," lyder det fra Vibe Klarup.

Ifølge den seneste opgørelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd findes der 1.278 unge hjemløse mellem 18 og 24 år på landsplan.

Hjemløseprojektet skal til daglig ledes af en projektleder hos Røde Kors og en fælles styregruppe mellem Hjem til Alle og Røde Kors. Hjem til Alle-projektet er støttet af Bikubefonden med 3 millioner og løber indtil videre i tre år.

Forrige artikel Ræson satser stort på Folkemødet: Der er et kæmpe uopfyldt potentiale Ræson satser stort på Folkemødet: Der er et kæmpe uopfyldt potentiale Næste artikel Andreas Kamm træder ind i bestyrelsen hos Institut for Menneskerettigheder Andreas Kamm træder ind i bestyrelsen hos Institut for Menneskerettigheder