Nyt projekt skal knytte læserne tættere til Mandag Morgen og Altinget

INDDRAGELSE: Med støtte fra Google vil Mandag Morgen og Altinget: civilsamfund finde teknologiske løsninger, der inviterer læserne indenfor i det redaktionelle maskinrum og gør det lettere at bruge hinanden til sparring og videndeling. 

Af Tanja Nyrup Madsen, Mandag Morgen

 

Mandag Morgen og Altinget har fået støtte fra Google til et udviklingsprojekt, der skal invitere læserne indenfor i redaktionsprocessen på helt nye måder. 

Projektet går ud på at udvikle digitale løsninger, der kan facilitere en tæt kontakt med og mellem abonnenterne om tilblivelsen af journalistikken, fortæller Mandag Morgens redaktionschef, Tanja Nyrup Madsen:

”Vores læsere er en usædvanligt vidende og engageret gruppe mennesker. Vi opfatter dem som en ressource, og en del af dem kommer allerede i dag fysisk i vores hus til netværk, konferencer, workshops eller arrangementer. Den tætte kontakt vil vi gerne blive meget bedre til at udnytte til at gøre vores journalistik mere relevant og værdifuld for læserne.”

Kontakten med abonnenterne skal gøres så gnidningsfri som muligt via nye digitale løsninger, som Mandag Morgen og Altinget nu skal i gang med at udvikle.

”Vi jagter løsninger, der giver læserne større indflydelse og ejerskab til vores journalistik. Det skal være let at bidrage til vores artikler, at dele erfaringer med andre læsere og at byde ind med viden, kilder eller idéer. Der er så mange indsigtsfulde mennesker i vores netværk. Det er simpelthen det bedst tænkelige selskab til en begavet samtale om løsningerne på væsentlige samfundsproblemer,” siger Tanja Nyrup Madsen.

Data og AI kan bringe journalistikken tættere på læserne
Meget god vilje til en tættere kontakt mellem læsere og medier er tidligere strandet på, at travle journalister ikke har tid til at engagere sig med hver enkelt læser, eller på, at det som læser er uigennemskueligt og besværligt – og måske også frugtesløst – at forsøge at komme igennem med idéer eller indspark til et medie.

”Her tror jeg, at data og AI kan blive kæmpe aktiver. Det kan hjælpe os til at nudge de helt rigtige læsere til at deltage i de journalistiske projekter, der er mest relevante for dem – og det kan lette arbejdet for journalisten, at hun eller han gnidningsfrit kan kommunikere med præcis de læsere, der er interesserede i et projekt,” siger Tanja Nyrup Madsen.

Projektet udvikles i samarbejde med Altingets nicheportal for civilsamfund, hvor redaktionen også har ambitioner om at arbejde med samskabelse af journalistikken. De digitale redskaber, der kommer ud af projektet på Mandag Morgen, skal derfor også testes hos Altinget: civilsamfund. Og her glæder redaktøren, Carsten Terp, sig til projektet. 

"Jeg håber, det vil lykkes at udvikle teknologiske løsninger, der kan bringe vores læsere endnu tættere på os," siger han. 

"Vi vil gerne finde måder at bringe vores læsere helt ind i centrum af den journalistiske proces og bruge deres viden og input til at skabe endnu bedre og mere relevant journalistik. Og jeg tror på, at dette projekt kan bringe os et godt stykke ad vejen," siger Carsten Terp. 

Sjette runde mediestøtte
Medfinansieringen på 134.000 euro til Mandag Morgens udviklingsprojekt gives i forbindelse med Googles 6. runde af midler fra Digital News Innovation Fund, der har som formål at stimulere nyudvikling i nyhedernes økosystem. 

Det er ikke første gang, at Altinget og Mandag Morgen udvikler nye værktøjer i samarbejde med Google DNI. I et tidligere projekt var DNI med til at finansiere udviklingen af en robot, der henter indhold fra Folketingets hjemmeside og gør den tilgængelig for Altingets læsere.

I det samme projekt udviklede Altinget også en funktion, hvor læserne kan følge et lovforslag fra start til slut og få overblik over alle dokumenter, forhandlinger og ministersvar i Folketinget samt alle Altingets artikler om det enkelte lovforslag.

Ansøgerprojekterne til Googles DNI Fund vurderes af et panel af eksterne medieeksperter på tværs af Europa på baggrund af skriftlige ansøgninger og interviews med ansøgerne. 

Støtten giver ikke Google indflydelse på de redaktionelle beslutninger, der bliver truffet på Mandag Morgen og Altinget, eller ejerskab til de udviklede redskaber. 

Forrige artikel Ny bevægelse vil sætte klimaet på den politiske dagsorden: Tag med Altinget på besøg i det frivillige maskinrum Ny bevægelse vil sætte klimaet på den politiske dagsorden: Tag med Altinget på besøg i det frivillige maskinrum Næste artikel Efter satspuljens død: Frivilligrådet frygter lukninger i Foreningsdanmark Efter satspuljens død: Frivilligrådet frygter lukninger i Foreningsdanmark