Nyt udspil fra Enhedslisten: Fonde skal dele mere ud og beskattes hårdere

OPRYDNING: Fondes formuer vokser bekymrende stærkt, fordi de har for lempelige skattevilkår og uddeler for lidt. Det mener Enhedslisten, som bebuder en oprydning i fondsverdenen. Udspillet får en lunken modtagelse i Socialdemokratiet.

De danske fonde betaler for lidt i skat. Og de deler slet ikke så meget ud, som de burde. Det mener Enhedslisten. Med et nyt udspil vil partiet sætte gang i, hvad det betragter som en tiltrængt oprydning i den danske fondsverden.

"Når fondene har så lempelige skatteforhold, som de har, så nytter det ikke, at der er så få uddelinger. Samfundskontrakten er, at der skal deles penge ud til gengæld for de her lempelige skatteforhold," siger partiets finans- og skatteordfører, Rune Lund.

Han henviser til tal fra Skatteministeriet, der viser, at fondenes formuer er vokset med næsten 200 milliarder kroner fra 231 milliarder i 2007 til 427 milliarder ved udgangen af 2016.

I samme periode har fondene i gennemsnit betalt 140 millioner kroner i skat årligt og haft en uddelingsprocent på 3,5.

"Når man ser på tallene, får man det indtryk, at man som fond nærmest skal være en tumpe for at betale skat. Der bliver ikke betalt særlig meget i skat. Og der bliver ikke delt særlig mange penge ud. I stedet foregår der en gigantisk ophobning af formue. Så der er et eller andet galt," siger Rune Lund.

Skærpet kontrol og strammere skatteregler
I udspillet fastslår Enhedslisten, at partiet på sigt ønsker, at private fonde får mindre magt over samfundsudviklingen, skriver partiet i sit udspil og peger blandt andet på de store medicinalfondes indflydelse på sundhedsforskningen. Derfor er der brug for en mere tilbundsgående reform af fondsstrukturen, mener partiet.

Men på den korte bane foreslår Enhedslisten tre initiativer, der skal sikre, at fondene deler mere ud, og at de samtidig får mindre mulighed for at udnytte de huller, partiet mener, der er i skattelovgivningen:

  • Der bør indføres et fondsregister, der giver et samlet overblik over fondsverdenen – herunder fondenes ejerskab, formuer og uddelinger.
  • Kontrollen med fondene bør skærpes. Der skal afsættes 7,5 millioner kroner til ti ekstra årsværk i Erhvervsstyrelsen. Pengene kommer ind igen som følge af den skærpede kontrol med fondene.
  • Beskatningen af fonde bør strammes. Når fonde udskyder skat, fordi de hensætter penge til senere udlodninger, bør de betale renter til staten for de udskudte skattebeløb.

Forslagene er et første, lille skridt til en tiltrængt oprydning i fondsverdenen, fortæller Rune Lund, som understreger, at der er fonde, som giver væsentlige bidrag til gode formål. 

"Men vi må sikre os, at der bliver delt flere penge ud, samtidig med at der sker en mere rimelig skattebetaling. Og vi tror på, at begge dele kan lade sig gøre. Vi mener, vores udspil arbejder i den rigtige retning," siger han.

S: Ikke meget musik i forslaget
I Socialdemokratiet får Enhedslistens forslag en lunken modtagelse.

"Vi kan bakke op om en genindførelse af et fondsregister, men ellers synes jeg ikke, der er meget musik i Enhedslistens forslag," siger finansordfører Jesper Petersen.

Han mener, partiet grundlæggende har misforstået det forhold, at fondenes erhvervsaktiviteter allerede er beskattet i de virksomheder, som de erhvervsdrivende fonde ejer.

"Der er ikke det skattehul, som Enhedslisten antyder. Og der er nogle krav om transparens og særlige pligter til fondenes revisorer, som jeg synes, Enhedslisten overser – måske i et politisk forsøg på at give dem et odiøst skær," siger Jesper Petersen.

Han understreger, at Socialdemokratiet snarere mener, at der er brug for at anerkende værdien af erhvervsdrivende fonde, og at partiet arbejder på at gøre det mere attraktivt at stifte nye fonde og at overdrage virksomheder til fonde.

Lørdag klokken 8.30 står Altinget og tænketanken Dea bag en debat om fondes rolle i samfundet med blandt andre Enhedslistens Rune Lund i panelet. 

Forrige artikel Engang var fondene anonyme velgørere – i dag er de krævende partnere Engang var fondene anonyme velgørere – i dag er de krævende partnere Næste artikel Selina Juul vinder nystiftet stræberpris Selina Juul vinder nystiftet stræberpris