Realdania tabte penge i 2018: Gnaver en halv milliard af egenkapitalen

INVESTERING: Et skidt efterår på det globale aktiemarked kostede dyrt for Realdania, som fik et underskud på 617 millioner kroner i 2018. Det er ikke tilfredsstillende, men vores investeringsstrategi er grundlæggende solid, siger direktør Jesper Nygård.

Der gik borebiller i Realdanias pengetank i 2018. Efter en årrække med plus på bundlinjen kom den filantropiske forening ud af året med et underskud på 617 millioner kroner.

”Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at vi ender med et negativt afkast. Det lever ikke op til vores forventninger til året, men omvendt er vores tab meget mindre end udviklingen på de globale aktier,” siger administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård.

Realdania tabte næsten en kvart milliard, 243 millioner kroner, på sine kommercielle investeringer i 2018.

Men i betragtning af at 2018 var et sløjt år for investorer, kan Jesper Nygård godt stille sig tilfreds med årets resultat, vurderer Christian Steen Larsen, direktør for investeringsselskabet Othania.

”Når man tænker på, hvilket afkastår det har været på aktiemarkedet og i øvrigt sammenligner med andre større investorer som pensionsselskaber og lignende, så er et afkast på minus 1,1 procent ganske godt,” siger Christian Steen Larsen.

Realdanias røde bundlinje skyldes tab på aktierne, samtidig med at foreningen fastholdt det uddelingsniveau, der var meldt ud for 2018, og delte 533 millioner kroner ud.

Tabet mildnes dog en smule af, at Realdania som følge af underskuddet får en regnskabsmæssig skatteindtægt og kan bogføre lidt over 200 millioner kroner på kontoen. Det medfører, at Realdanias egenkapital skrumper med godt 600 millioner til knap 22 milliarder kroner.

Uddelinger for en halv milliard
Realdania delte 533 millioner kroner ud i 2018, men i modsætning til året før, hvor Realdania uddelte lidt over en milliard kroner, kom der ingen ekstraordinære uddelinger i årets sidste måneder.

Men selv om der ikke blev plads til ekstra julegaver, gav nedturen på aktiemarkederne omvendt ikke anledning til at beskære de planlagte bevillinger.

”Hele vores filantropiske tænkning bygger på langvarige partnerskaber, hvor vi laver tætte løsninger med forskere, kommuner, virksomheder og ildsjæle. Derfor er det vigtigt, at vi har en solid basis, som vi også kan levere på i dårlige år,” siger Jesper Nygård og tilføjer:

”I gode år kan vi dele mere ud. Men skulle vi på et tidspunkt få en række elendige år i træk, må vi jo vurdere, om vi kan tillade os at dele de forventede fem-seks millioner kroner ud.”

Forventningen hos direktøren er, at Realdanias uddelinger i 2019 kommer til at ligge på samme niveau som året før.

Turbulent efterår kostede dyrt
Det var et dyrt efterår på det globale aktiemarked – og ikke mindst en højrød julemåned – der vendte bunden i vejret på et ellers udmærket investeringsår, fremhæver Jesper Nygård.

”Til og med november så det pænt ud, men der var en meget turbulent december på aktiemarkederne,” siger han.

På det anerkendte aktieindeks MSCI World Index Hedge to DKK endte de globale aktier i 2018 i et minus på 9,4 procent.

I det lys glæder Jesper Nygård sig over, at Realdanias tab var begrænset til 1,1 procent af foreningens kommercielle investeringsformue. Det skyldes, at Realdania opererer med en begrænset risiko i sine investeringer, pointerer direktøren.

”Når det går skidt på det globale aktiemarked, evner vi at holde os i den rigtige ende, men så kan vi til gengæld ikke følge med, når det går rigtig godt, fordi vi har en lavere risiko,” siger Jesper Nygård.

Investeringsrådgiver: Fornuftig risikospredning
I betragtning af at 2018 var et sløjt år for investorer, kan Jesper Nygård godt stille sig tilfreds med årets resultat, vurderer Christian Steen Larsen, direktør for investeringsselskabet Othania.

”Når man tænker på, hvilket afkastår det har været på aktiemarkedet og i øvrigt med andre større investorer som pensionsselskaber og lignende, så er et afkast på minus 1,1 procent ganske godt,” siger Christian Steen Larsen.

Knap halvdelen af investeringsformuen er placeret i aktier, mens resten er fordelt på obligationer samt ejendomme, private equity og alternative investeringer.

Det ligner en fornuftig risikospredning, vurderer Christian Steen Larsen, som dog påpeger, at spredningen ikke er meget værd, hvis ens aktiver bevæger sig på samme måde i tilfælde af en finansiel krise.

”Hvis aktierne falder markant i værdi, og det samme sker for dine ejendomme og din infrastruktur, mens din private equity taber værdi eller går konkurs, så har du et problem, selv om du har spredt dine investeringer ud over forskellige aktiver,” siger Christian Steen Larsen.

Han understreger, at det er en generel betragtning, og at han forventer, at den overvejelse indgår i Realdanias investeringsstrategi.

Vores investeringsstrategi er solid
Realdanias afbalancerede risikoprofil skyldes, at målet ikke kun er at generere indtægter til det filantropiske arbejde, men også at beskytte egenkapitalen. Over de seneste fem år er foreningens gennemsnitlige årlige afkast gjort op til 9,1 procent. Og det er tilfredsstillende – på trods af underskuddet i 2018.

”Det er selvfølgelig ærgerligt og super utilfredsstillende på kort sigt, at vi har et negativt afkast. Men det holder sig inden for det langsigtede afkastmønster, der ligger i vores strategi,” siger Jesper Nygård.

Derfor forventer direktøren heller ikke, at årsresultatet vil påvirke den grundlæggende strategi.

”Vores investeringsstrategi er et langsigtet værktøj, hvor vi hvert fjerde år vurderer, om der er noget, der skal justeres. Og bestyrelsens indstilling er, at strategien grundlæggende er solid,” siger Jesper Nygård.

Døren på klem for impact
Selv om Jesper Nygård ikke forventer fundamentale ændringer i investeringsstrategien, åbner han alligevel en dør på klem for impact investeringer – eller mission related investments, som det hedder i Realdanias sprogbrug.

”Jeg tror, at vi stille og roligt vil flytte os i den retning, hvor vi kobler en mindre del af vores investeringsformue til vores mission,” siger Jesper Nygård.

Når han ikke kaster sig jublende over at investere i aktiviteter, der understøtter Realdanias filantropiske formål, skyldes det dårlige erfaringer fra midten af nullerne.

”Det gik rigtig skidt, og vi tabte på den anden side af en milliard på en form for missionsdrevne investeringer. Siden har vi været lidt håndsky,” siger Jesper Nygård.

Imidlertid ser han en global tendens til flere investeringer af den type, og nu mener direktøren, at tiden er ved at være inde til forsigtige tilnærmelser.

”Når man nu har brændt fingrene, så bliver man nødt til at tage mod til sig, før man går hen til pejsen igen,” siger Jesper Nygård.

I nullerne fik Realdania en masse læring om, hvad man ikke skal gøre, understreger direktøren. Og han fortæller, at Realdania har besøgt en række fonde for at lære af deres erfaringer. Det vil i givet fald blive bragt med ind i de nye initiativer.

”Jeg tror, vi vil tage initiativ til forsigtigt at vende tilbage, og vi kommer til at bruge vores erfaringer aktivt,” siger Jesper Nygård:

”Der er flere og flere, som kaster sig ud i missionsdrevne investeringer. Men det er supersvært. Det er ikke bare at knipse med fingrene, og så er man dygtig til det.”

Forrige artikel Ildsjælen, der ikke egnede sig til at være frivillig Ildsjælen, der ikke egnede sig til at være frivillig Næste artikel Pelle Dragsted: Revolution starter hos forbrugerne i forsyningssektoren Pelle Dragsted: Revolution starter hos forbrugerne i forsyningssektoren