S: Vi skal dele vores gode erfaringer for at skabe udvikling i ulandene

DEBAT: Vi kan og skal ikke skabe små kopier af Danmark i Asien og Afrika. Men vi kan godt dele vores erfaringer, understøtte og samarbejde med lokale civilsamfundskræfter, der hver dag arbejder for at skabe udvikling i ulandene, skriver Daniel Toft Jakobsen.

Af Daniel Toft Jakobsen
Medlem af Folketinget og udviklingsordfører (S)

Hvordan bidrager vi fra dansk side bedst til at skabe udvikling i fattige, skrøbelige og udsatte lande verden over?

Spørgsmålet er selvsagt helt centralt for en ny udviklingspolitisk ordfører som mig. Og det er ikke noget let spørgsmål.

Den udviklingspolitiske opgave, som Danmark og verden står over for, er nemlig både stor og kompliceret.

I mange skrøbelige og katastroferamte områder er den humanitære bistand i form af for eksempel mad, vand, hygiejne og sygdomsbehandling selvfølgelig altafgørende.

Den akutte nødhjælp skal dog suppleres af en mere strategisk og langsigtet indsats, og her giver det faktisk mening at trække på de erfaringer, vi over mange år har gjort os i vores eget lille land.

Flere af de strømninger og kampe, som har skabt Danmark, kan nemlig også skabe positiv forandring i ulandene.

Lad mig her blot nævne fire eksempler.

Friheden til forskellighed
I Danmark er der frihed til forskellighed på tværs af tro, seksualitet, politisk overbevisning og alt muligt andet. Du har lov til at være den, du er, så længe du respekterer dem, der er anderledes end dig selv.

De grundlæggende frihedsrettigheder respekteres, hvilket ikke bare modvirker uro og konflikt, men også bidrager til at bringe alle talenter og ressourcer i spil til gavn for hele samfundet.

Når frihedsrettighederne derimod krænkes, hæmmer det i den grad udviklingen af et land, hvilket der desværre er mange eksempler på. Hvis ikke Grundtvigs fædreland skulle kunne sætte fokus på friheden for Loke såvel som for Thor, også ude i den store verden, hvem skulle så?

Kvinders rettigheder og ligestilling
Selvom vi ikke er i mål, er Danmark blandt de lande i verden med den største grad af ligestilling mellem kønnene. Få ting har vel i virkeligheden bidraget så meget til udviklingen af det danske samfund som kvindernes ligeværdige deltagelse på alle niveauer i samfundet.

Igen handler det om at få bragt alle ressourcer i spil. Men det handler også om at bekæmpe tvangsægteskaber, pigeomskæring, menneskehandel, seksuel undertrykkelse, manglende adgang til prævention og andre forhindringer for en positiv udvikling.

Derfor skal ligestilling og kvinderettigheder naturligvis fortsat spille en vigtig rolle i den danske udviklingspolitik.

Stærke institutioner
I mange af verdens fattigste lande er korruption en af de største barrierer for en positiv udvikling. Som et land med en høj grad af tillid til samfundets centrale institutioner og myndigheder og med en meget lav grad af korruption har Danmark også her gode erfaringer at bidrage med.

Uden en stærk, retfærdig og ikke-korrupt administration af for eksempel skoler, sundhedsvæsen og ikke mindst retsvæsen og skattevæsen lader det sig ganske enkelt ikke gøre at udvikle gode og retfærdige samfund.

En stærk fagbevægelse
Sidst, men ikke mindst, skal den danske fagbevægelse og dens kamp for velfærd, lighed og gode og anstændige jobs selvfølgelig også nævnes.

Uden fagbevægelsen ville Danmark i dag være et helt andet – mindre lige og mindre trygt – land, end tilfældet er.

Glemmer vi fagbevægelsen i den danske udviklingspolitik, så glemmer vi en helt afgørende spiller i udviklingen af retfærdige samfund og ordentlige arbejdsvilkår overalt i verden.

Ovenstående fire punkter er selvsagt ikke nogen udtømmende liste – hverken over det, der har skabt og udviklet Danmark, eller over vigtige prioriteter i den langsigtede danske udviklingspolitik. Uddannelse, sundhed og flere andre ting kunne med lige så god ret være nævnt.

Præcis som tilfældet har været i Danmark, er der også i ulandene brug for et langt, sejt træk, hvis det for alvor skal lykkes at skabe en positiv udvikling.

Vi kan og skal ikke skabe små kopier af Danmark i for eksempel Asien og Afrika. Men vi kan godt dele vores erfaringer og understøtte og samarbejde med lokale civilsamfundskræfter og andre aktører, der hver dag arbejder for at skabe udvikling i ulandene.

Ikke mindst dem, der slås for den grundlæggende frihed til forskellighed, kvinders rettigheder og ligestilling, stærke og ikke-korrupte institutioner samt en stærk fagbevægelse.

Forrige artikel IFU: Der er brug for private investeringer i udviklingslande IFU: Der er brug for private investeringer i udviklingslande Næste artikel Unicef: FN skal stimulere til kollektiv handling Unicef: FN skal stimulere til kollektiv handling