Socialministeren fortsætter linedans rundt om model for driftsstøtte for frivillige sociale organisationer

For første gang siden vedtagelsen af finansloven, der som bekendt ikke rummede en model for driftsstøtte forholder Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) sig til modellen. Hendes svar er hverken et løfte om etablering eller en endegyldig halshugning af den anbefalede model.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Der findes næppe mange sjæle tilbage i civilsamfundets frivillige sociale organisationer, som ikke i en eller anden grad sidder og afventer en bestemt beslutning: Beslutningen om, hvorvidt regeringen vil følge netop den del af den ministerielt nedsatte arbejdsgruppes anbefalinger som omhandler en model for driftsstøtte. 

 

{{toplink}}
Altinget logoCivilsamfund
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget civilsamfund kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også

Efter SATS-puljens nedlæggelse er en sådan model efterspurgt i brede kredse af civilsamfundet, hvor håbet stadig lever.

0:000:00