Socialministeren vil løsne de juridiske bånd om sociale fonde

SELVEJE: Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil sikre, at sociale institutioner kan udvikle deres tilbud, så de passer til brugernes behov. Brancheorganisationen glæder sig og opfordrer til at lave en langtidsholdbar løsning. 

De selvejende institutioner skal have lettere adgang til at indrette deres sociale tilbud, så de matcher behovet hos nogle af samfundets mest udsatte borgere.

Det mener børne- og socialminister Mai Mercado (K). Hun er bekymret over, at lovgivningen i dag spænder ben for udviklingen af de tilbud, en lang række sociale institutioner kan give deres brugere.

"Jeg er klar over, at der eksisterer nogle problemstillinger, herunder fondsretlige problemstillinger, som vi skal gøre, hvad vi kan, for at finde hensigtsmæssige og balancerede løsninger på," siger ministeren i en skriftlig kommentar til Altinget.

Mai Mercado understreger, at de selvejende non-profit institutioner løfter en stor samfundsopgave. Derfor skal de have rammerne til at udvikle og vedligeholde deres tilbud. 

Ministerens melding glæder Venstres socialordfører, Carl Holst.

”Jeg er meget optaget af, at civilsamfundets organisationer får bedre muligheder for at tage ansvar. For i dag begrænser lovgivningen civilsamfundet i at gøre det rigtige og nødvendige,” siger han.

Nej til at hjælpe flere autister
I sidste uge beskrev Altinget, hvordan selvejende, sociale institutioner sidder fast i en juridisk skruestik, der blokerer for deres udvikling.

Institutionerne er stiftet som fonde, og på linje med almindelige legatfonde er de bundet af formuleringerne i deres ofte mange år gamle fundatser. Disse bestemmelser kan kun ændres, hvis Civilstyrelsen siger ja. Og et tilsagn er svært at få.

Det kender Ulla Møller-Christensen alt til. Som formand for Bofællesskabet Bakkevej – et bosted for voksne med autisme – ville hun for et par år siden udvide antallet af pladser fra seks til syv. Men selv om det sociale tilsyn bakkede op om planerne, sagde Civilstyrelsen nej. I Bakkevejs fundats står nemlig, at det er et bofællesskab for seks beboere – ikke syv.

Afslaget forarger og frustrerer Ulla Møller-Christensen.

”Det giver jo ingen mening,” siger hun og uddyber:

”Samfundsmæssigt ved vi jo, at behovet er der, fordi der mangler pladser til mennesker med autisme. Og oveni købet kunne vi have sænket prisen på hver plads betydeligt ved at udvide, fordi vi kunne have klaret opgaven med vores eksisterende bemanding,” siger hun.

Ulla Møller-Christensen er med på, at myndighederne skal sikre sig, at der er kvalitet i de sociale tilbud. Men det var ikke det, planerne faldt på – og det sociale tilsyn havde da heller ingen bekymringer, pointerer hun.

Brug for en langtidsholdbar løsning
I mailen til Altinget bebuder Mai Mercado, at hun i efteråret vil invitere relevante interessenter til drøftelser om rammerne for de selvejende, sociale institutioner. Det drejer sig blandt andet om socialtilsynene, Civilstyrelsen, KL og de selvejende institutioners brancheorganisation, Selveje Danmark. 

I brancheforeningen er direktør Jon Krog glad for ministerens melding.

”Det er meget positivt, at ministeren vil tage initiativ til at få løst problemerne. Vi vil glæde os til sammen med ministeriet at finde en model, der kan fremtidssikre de selvejende organisationer,” siger han.

Jon Krog tilføjer, at det afgørende bliver at finde en langtidsholdbar løsning på de sociale fondes situation.

”Vi kan ikke bruge en midlertidig lappeløsning, for det er der ingen, der tør bygge en organisation op på,” siger han.

Forrige artikel Fond giver 600 millioner til lovende forskere Fond giver 600 millioner til lovende forskere Næste artikel Regeringen trækker moms-forslag: Dropper rundbarbering af foreningslivet Regeringen trækker moms-forslag: Dropper rundbarbering af foreningslivet
Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

GEBYRER: Bankernes gebyrer på foreningskonti fortsætter med at stige, viser en ny undersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter. Et stigende antal foreninger henvender sig til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, fordi bankpriserne presser deres økonomi. Hvidvasklovgivning og administration koster, lyder det fra bankerne.