Træningslejre, godskrevet fravær og mulighed for et ekstra gymnasieår: Ny gymnasieordning vil støtte samfundsengagerede unge

TALENTUDVIKLING: En nyudviklet gymnasieordning vil støtte særligt samfundsengagerede unge på ungdomsuddannelserne. Ordningen beskrives som en Team Danmark-lignende ordning for fremtidens politiske ledere og civilsamfundsengagerede unge. Den skal gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde, uden at det eksempelvis koster på fraværskontoen.

Fremover skal det være endnu lettere for særligt samfundsengagerede unge, der udfører frivilligt arbejde for en lokal ungdomsorganisation, et politisk ungdomsparti, den lokale idrætsforening eller arbejder på at starte en lokal musikfestival op, at forene det frivillige arbejde med også at kunne passe deres skolegang.

Det vil en ny Team Danmark-lignende ordning for særligt samfundsengagerede unge sørge for.

SEU-ordningen, som den kaldes, skal med muligheden for at kombinere gymnasietilværelsen med frivilligt arbejde sikre, at de unge kan prioritere både det faglige i gymnasiet og deres frivillige engagement uden at gå på kompromis med nogen af delene.

Login