Ugens tal: Donorkroner og -krav

UGENS TAL: Vi ved, at offentlige og private donationer udgør en stor del af de frivillige foreningers økonomi. Det er straks mere vanskeligt at vurdere donorernes reelle indflydelse på foreningernes aktiviteter. Ugens tal kaster lys over, hvordan foreningerne vægter donor/modtager-forholdet. 

,

Forrige artikel 108 britiske organisationer gør fælles front mod ulighed i skolesystemet 108 britiske organisationer gør fælles front mod ulighed i skolesystemet Næste artikel Frivilligt branchenetværk: Her er hullerne i arbejdsgruppens anbefalinger Frivilligt branchenetværk: Her er hullerne i arbejdsgruppens anbefalinger
 • Anmeld

  John Ebbestrup Hansen · Tidligere udviklingschef i KFUM's Sociale Arbejde

  NGO ér i klemme

  At 44 % af de landsdækkende foreninger er enige eller meget enige i, at de har ændret deres indsatser for at imødekomme krav i forbindelse med private eller offentlige donationer i 2018 er skræmmende og vidner om at NGO érne langt hen ad vejen ikke selv er herre over f.eks. hvilke sociale indsatser, man ønsker at prioritere.
  Konsekvensen er at NGO érnes autonomi og dna som civilsamfundsaktører er stærkt truet og udviklingen kan i værste fald betyde at foreningernes vurdering af hvad der er mest behov for af sociale tiltag ikke kan realiseres.
  På sigt kan denne store afhængighed af offentlige og private donationer betyde, at foreningerne ikke kan leve op til egne formål og værdier og i værste fald være en trussel for foreningernes fortsatte eksistens.

  Det er vigtigt at en samlet NGO sektor bestræber sig på at fastholde en uafhængighed i forhold til hvilke indsatser der skal prioriteres og med arme og ben kæmper for at bevare deres folkelige og demokratiske afsæt i en verden, hvor styringsparadigmet er under uheldig forandring.