Valg til bestyrelse møder hård kritik: "Decideret udemokratisk"

Kritikere mener, at bestyrelsens kandidater har fået særbehandling i forbindelse med valget i stor medlemsejet pensionskasse. Formand Anders Eldrup kalder kritikken "formalistisk".

Demokratisk Erhervsnetværk er stærkt kritiske over for valgafviklingen i pensionskassen P+. Formand Anders Eldrup mener, kritikken er "formalistisk".
Demokratisk Erhervsnetværk er stærkt kritiske over for valgafviklingen i pensionskassen P+. Formand Anders Eldrup mener, kritikken er "formalistisk".Foto: Dong
Rasmus Dahl Løppenthin

Det igangværende valg til bestyrelsen i pensionskassen P+ er “decideret udemokratisk”. 

Så hård er kritikken fra Demokratisk Erhvervsnetværk, der arbejder for at fremme demokratiet i medlemsbaserede virksomheder.  

Organisationen har derfor indsendt en officiel klage til bestyrelsen i P+, der er ejet af de mere end 100.000 medlemmer. 

“Desværre er der flere ting ved det aktuelle valg, som vi vurderer er decideret udemokratiske og går imod det grundlæggende demokratiske princip om, at kandidater skal behandles lige,” lyder det i klagen. 

Tilbage i februar sendte bestyrelsen et nyhedsbrev ud til sine medlemmer, hvor man åbnede valgkampen. På det tidspunkt var det dog kun bestyrelsens kandidater, som var opstillede, ligesom det udelukkende var bestyrelsen, som kunne modtage stemmefuldmagter. 

“Det betyder, at man de facto startede valget, fordi man fra starten kun kunne stemme på bestyrelsens kandidater. Det mener vi er et stort problem,” siger forperson i Demokratisk Erhvervsnetværk, Malene Hovgaard Vested. 

Efterfølgende har andre kandidater haft mulighed for at melde sig på banen frem mod generalforsamlingen 6. april. Men det ændrer ikke på, at bestyrelsens kandidater har fået en fordel, lyder det.

“I virkeligheden er det ikke et problem, at der kommer kandidater ind løbende. Men det er et problem, at det ikke har været kendt for medlemmerne, hvornår man kunne begynde at indsamle fuldmagter,” siger Malene Hovgaard Vested. 

Demokratisk Erhvervsnetværk reagerer også på, at bestyrelsen har valgt at udstyre en kandidat med mærkatet "revisionskyndig" på valghjemmesiden.

Krav fra Finanstilsynet pålægger ellers pensionskasserne at sammensætte bestyrelser, der rummer eksempelvis kompetencer inden for revision.  

Men ifølge Demokratisk Erhervsnetværk forsøger bestyrelsen at præge medlemmerne til at stemme på bestemte kandidater.  

“De fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges frit af medlemmerne. Og jeg mener ikke, at Finanstilsynets regler skal tolkes sådan, at medlemmerne kan pålægges at tage højde for kandidaters eventuelle revisionskompetence, når de stemmer,” siger Malene Hovgaard Vested. 

“Hvis man så efter valget konkluderer, man ikke har den nødvendige revisionskompetence, så må man supplere bestyrelsen,” siger hun. 

Demokratisk Erhvervsnetværks sidste klagepunkt er, at det er for bøvlet at stemme.

“De har valgt en meget traditionel model, hvor man skal møde op til en generalforsamling eller indsende en fuldmagt. Der så vi gerne, at man simpelthen kunne stemme online. Det ville øge valgdeltagelsen og dermed styrke medlemsdemokratiet,” siger Malene Hovgaard Vested. 

Formand: Valget er fair
Formand for P+, Anders Eldrup, har noteret sig klagen fra Demokratisk Erhvervsnetværk. 

“Jeg glæder mig over, at vi har et levende medlemsdemokrati, hvor engagementet er stigende. Set i det lys er det naturligvis positivt, at vi nu har fået den her henvendelse. Men helt overordnet mener jeg, at vi har gjort os store anstrengelser for at sikre et fair og lige valg,” siger han. 

Anders Eldrup peger på, at man laver valgvideoer med alle kandidaterne, ligesom man holder et vælgermøde med en professionel ordstyrer. 

“Og der vil vi ned til sekundet sikre os, at alle kandidater får lige lang taletid. Så jeg har svært ved at se, der skulle være et reelt problem,” siger Anders Eldrup. 

Han mener især kritikerne skyder forbi skiven, når bestyrelsen har besluttet at oplyse, om kandidaterne er revisionskyndige. 

“Vi har hyret nogle eksterne til at screene kandidaterne, og det er en mulighed for alle. Det gør vi jo for at sikre, at vi lever op til Finanstilsynets krav om, at der skal være revisionskompetence i bestyrelsen,” siger Anders Eldrup.

Hvad siger du til kritikernes påstand om, at I influerer på valghandlingen ved at udstyre kandidater med stemplet "revisionskyndig"?

"Det mener jeg ikke. Alle har fået mulighed for at blive screenet, så medlemmerne kan træffe deres valg på et oplyst grundlag. Men det er kun bestyrelsens kandidater, der har ønsket det. Det synes jeg i virkeligheden er ærgerligt, så der ikke er ordentlig transparens om kandidaternes kompetencer," siger Anders Eldrup.

Demokratisk Erhvervsnetværks mest centrale kritikpunkt er imidlertid, at bestyrelsen i februar sendte et nyhedsbrev ud til sine godt 100.000 medlemmer, hvor man udelukkende fortalte om bestyrelsens egne kandidater, ligesom man oplyste, at det kun var bestyrelsen, der kunne modtage fuldmagter.

Anders Eldrup tror dog ikke, det får nogen praktisk betydning.

"Siden har andre kandidater jo meldt sig på banen, og andre kan modtage også fuldmagter nu. Og i og med valget først afvikles til generalforsamlingen 6. april, så mener jeg egentlig, vi har været i god tid.  Jeg synes, det er en meget formalistisk kritik," siger han.

Men det er jo en kritik, der opstår, fordi I startede valget på et tidspunkt, hvor der kun er kandidater fra bestyrelsen, og man kun kunne indgive fuldmagter til bestyrelsen. Hvorfor valgte I at gøre det?

"Det ærlige svar er, at det har vi altid gjort. Og så vil jeg gerne understrege, at jeg ikke tror, det får den store betydning. Vi har ikke fået specielt mange fuldmagter. Men det kan da godt være, det er noget af det, man skal kigge på fremadrettet," siger Anders Eldrup.

Han bliver dog ikke en del af den proces. Anders Eldrup stopper som formand i forbindelse med generalforsamlingen. Derfor vil han heller ikke gå dybt ind i diskussionen af, om man bør kunne stemme elektronisk til pensionskassens valg.

"Det skal den nye bestyrelse se på. Men teknologien udvikler sig jo hele tiden, så det kan da godt være, man vælger at se på, om det kunne være en mulighed," siger han.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Eldrup

Formand, Innovationsfonden, bestyrelsesmedlem, CIP Fonden, bestyrelsesmedlem, Innargi, bestyrelsesmedlem, Norlys Energi
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1972)

0:000:00