Varme kontakter i fonde giver kolde kontanter til foreninger

UNDERSØGELSE: Personlige relationer i fondene kan være afgørende for, om man får penge eller ej, svarer et stort flertal af de landsdækkende foreninger i en undersøgelse foretaget af Altinget. Men det er ikke nødvendigvis et udtryk for nepotisme, siger fond, forsker og Frivilligrådet samstemmende.

Det kan skæppe godt i foreningskassen at have et stærkt netværk i fondene. Det viser en ny undersøgelse blandt de landsdækkende foreninger foretaget af Altinget.

Her svarer 72 procent, at personlige relationer i fondene kan være afgørende for udfaldet af en fondsansøgning. Men det betyder ikke, at fondene kun giver penge til venner af huset, mener civilsamfundsforsker Thomas P. Boje fra RUC.

"Vi kan ikke ud fra spørgsmålet se, om det er udtryk for en problematisk praksis. Ligger der blot i det, at foreningerne har en professionel eller faglig relation til nøglemedarbejdere i en bestemt fond, mener jeg ikke, det bør give anledning til bekymring," siger han og pointerer i samme åndedrag.

"Men det er klart, at hvis det betyder, at fondene udøver en form for nepotisme ved, at fondsmedarbejdere yder særbehandling til personlige relationer, er det anderledes alvorligt."

I Frivilligrådet er man ikke bekymret over resultatet, men ser det som en logisk konsekvens af den løbende dialog om sociale udfordringer mellem foreninger og fonde.

"Vi indgår alle i en fælles samtale om sociale problemer. Og ud af det kommer der jo relationer og kendskab, som ikke overraskende betyder, at man kan være på radaren, når der er penge, der skal uddeles,” siger formand Vibe Klarup Voetmann.

Hun tror, at den faglige sparring i civilsamfundet kan styrke de fondsfinansierede projekter.

“Det kan lyde forkert, men det kan også bare handle om, at der er et fagligt fællesskab omkring idéudvikling og konkretisering af løsninger på socialområdet. Og det kan jo betyde, at de projekter, der får pengene, ender med at blive bedre, end de ellers ville have været,” siger Vibe Klarup Voetmann.

 I Poul Due Jensens fond er man på linje med Frivilligrådet.

"Personlige relationer betyder noget, men det handler ikke om nepotisme. Det handler om faglig sparring," siger fondsdirektør Christian Hartvig.

Fond: Handler om tillid
Poul Due Jensens fond ser foreningerne som leverandører, der kan sikre, at fonden når sin målsætning om eksempelvis inklusion af flygtninge i civilsamfundet.

"Men med tre til fire medarbejdere kan vi ikke gøre så meget selv. Her behøver vi hjælp fra eksempelvis DGI eller Kirkerne Integrationstjeneste, så vi når ud til målgruppen,” siger Christian Hartvig.

Derfor er han optaget af at føre en tæt dialog med kandidaterne til en donation for at sikre sig, at de kan sætte handling bag ordene.

"Det er ligesom, når vi skal vælge en murermester privat. Så kigger vi ham også i øjnene og spørger os selv, om vi stoler på ham. Det er blandt andet det, vi bruger dialogen til,” siger fondsdirektøren.

Og han er ikke bleg for at medgive, at folk, som tidligere har leveret for Poul Due Jensens fondsmidler, har nemmere adgang til at blive hørt. 

“Når Birgitte Quist fra Folkekirkens Nødhjælp ringer, så lytter vi. For vi ved, hvad hun står for. Men det betyder ikke, at en hidtil ukendt ngo ikke kan komme i spil. Eller at alt, hvad Birgitte kommer med, bare går igennem. Det afgørende er, om vi tror på idéen, og om den passer ind i vores strategi,” siger han.

Ansøgning stadig afgørende
Selvom Frivilligrådet ikke frygter, at der hersker en nepotismekultur i fondsdanmark, ser man dog en fare ved udviklingen.

“Er man en lille forening fra Vestjylland, så kan det være svært at pleje en faglig samtale med fonde. Jeg synes dog, at fondene er blevet mere åbne og tager mere ud i landet og forsøger at fange andre end bare københavnerorganisationer,” siger Vibe Klarup Voetmann.

I Poul Due Jensens Fond slår man også fast, at man har en "åben ansøgningsprofil".

“Formår den ukendte organisation at artikulere sin idé præcist og sandsynliggøre, hvordan de vil nå det, så betyder den personlige relation langt mindre,” siger Christian Hartvig. 

Forrige artikel Civilt overblik: Farlige fonde, millioner milliarder og vejen til Damaskus Civilt overblik: Farlige fonde, millioner milliarder og vejen til Damaskus Næste artikel Bølge af lukninger i højskoleland Bølge af lukninger i højskoleland