Nordea-fonden donerer millionbeløb til nyt integrationsprojekt

Et nyt tværkommunalt integrationsprojekt skal give sundhedsplejersker kompetencer, der kan hjælpe integrationen af flygtningefamilier i Danmark. Nordea-fonden donerer 20,8 millioner til projektet.

Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) står bag et nyt integrationsprojekt, der skal opkvalificere 700 danske sundhedsplejersker til at forbedre flygtningefamiliers integration og trivsel. Projektet er finansieret af en donation på 20,8 millioner fra Nordea-fonden. Det skriver fonden i dag.

Det tværkommunale projekt med navnet 'Sundhedsplejersker styrker integration' involverer 15 kommuner, 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier og skal efter planen vare i tre år. Det er flygtningefamilier med børn under seks år, og som har opnået opholdstilladelse i Danmark efter 2015, der er målgruppen for projektet. Det er inspireret af mindre tidligere projekter, som FALS har været involveret i.

"Det er vigtigt, at de mindre børn i flygtningefamilierne hurtigt bliver en del af det danske fællesskab. Der spiller sundhedsplejerskerne en central rolle ved at introducere familierne til generelle sunde livsvaner og til børnehave, skoleliv, bibliotek, svømmehal, sundhedsvæsen og de mange andre muligheder, som styrker børnenes trivsel og sundhed. Derfor støtter vi projektet Sundhedsplejersker styrker integration," forklarer Henrik Lehmann Andersen, der er direktør i Nordea-fonden.

Sundhedsplejerskerne videreuddannes hos Metropol og VIA University College. De tilbydes et firedages kursus, der skal udvikle deres interkulturelle kompetencer. Flygtningefamilierne tilbydes en såkaldt besøgspakke, der indebærer flere og længere besøg af deres sundhedsplejerske. Formålet med besøgene er at øge flygtningefamiliernes kendskab til blandt andet sprog, dagtilbud og sundhed og derigennem styrke integrationen.

Tilbage til navnenyt »

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal