Dialog, teknik og taktik: Sådan knækker du koden til digital lobbyisme til årets folkemøde

Årets Folkemøde handler om at mestre hybriden mellem det fysiske og digitale. Her er en intro-guide til, hvad man som tilhører skal kunne for at mestre lobbyismen i den hybride virkelighed.

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

Årets Folkemøde handler om at kunne mestre hybriden. En hybrid mellem det traditionelle og det nye. Det fysiske og det digitale.

“Man skal kunne forstå, hvordan man får det optimale ud af hybriden. Du skal lære, hvordan du laver public affairs, interessevaretagelse og relationsskabelse på helt andre medier og i andre strukturer, end når du mødes fysisk på Folkemødet,” forklarer rådgiver i sociale og digitale medier Benjamin Rud Elberth og tilføjer:

“Folk er generelt ikke gode til at interessevaretage, når de tager til Folkemøde. Og i år bliver kun endnu sværere.”

Det kræver først og fremmest, at du anerkender, at du skal have en professionel tilgang.

“Det er den helt store nød at knække. Forestil dig, at en organisation møder op til Folkemødet, og så er det første gang, deres direktør deltager på en Facebook live. Det vil være nemt at gennemskue, og så vil de få mindre taletid end dem, som er trænet til det.”

Så lad os komme i gang med at se på sagerne. Her er tre punkter, du skal have styr på som digital deltager for at få din sag på dagsordenen.

Dialogen: Den digitale kop kaffe
En af de vigtigste punkter som lobbyist er naturligvis at netværke.

“En kop kaffe er ikke bare en kop kaffe. Der er meget teknik i, hvordan man drikker en kop kaffe, så man får det ønskede resultatet fra alle parter. Og der er lige så meget teknik i, hvordan man skaber relationer digitalt og på tværs af medier,” forklarer Benjamin Rud Elberth.

Og der er meget, man skal kunne på ny: mødet, salget, oplægget, oplevelsen.

“Du skal kunne mestre alt det bedste fra det fysiske og alt det bedste fra det digitale på tværs af medier. Du skal bruge alle de fordele, du har, i den hybrid du agerer i. En dygtig relationsopbygger forstår præcis, hvornår man sender en connect-anmodning på LinkedIn, hvornår man bruger de værktøjer, der er, og hvornår man bruger algoritmerne. Men hun kan også finde ud af at gribe telefonen eller sige: ’Skal vi lige mødes fysisk over en kop kaffe?’”

Man skal forstå, hvordan man kommunikerer på forskellige platforme og hvilke teknikker der er, forklarer Benjamin Rud Elberth.

“Når vi to gennemfører et telefoninterview, så ved jeg, at der er teknik i, jeg ikke må snakke for lang tid og skal tale præcist. Der er også teknik i et personligt møde, hvor jeg sørger for at give et håndtryk på det rigtige tidspunkt. Der er lige så meget teknik i en approach på de digitale medier, på et webinar, som når man er på et digitalt møde.”

Derudover er samtaleteknikken på digitale møder og webinarer meget anderledes end i det virkelige liv.

“Du skal have en helt anden fornemmelse af taleture, når du snakker med folk på en Teams-platform, på Zoom eller Facebook-live. Du kan ikke afbryde på et digitalt møde, som du kan i en fysisk samtale, og det virker meget uprofessionelt, hvis du bliver den, der sidder og råber, hæver armen hele tiden eller ikke tager hånden ned, når du har stillet et spørgsmål,” siger han og tilføjer: 

“Der er meget du kan gøre forkert på digitale møder.”

Taktikken: Sæt dagsordenen med din idé
Selv om du hverken er arrangør, debattør eller oplægsholder, kan du stadig sætte dagsordenen med din idé. Det handler bare om taktik.

“Som lobbyist eller civilsamfundsaktør skal du kunne teknikken i at vide, hvordan du påvirker på et digitalt møde. Man skal kunne gennemskue, hvordan man byder ind på det rigtige tidspunkt, der får en paneldeltager, politiker eller en ordstyrer til at tage dit emne op. Hvordan gør du dig relevant?” spørger den digitale rådgiver.

“Der er taktik i, hvordan man gør sig selv spilbar som tilhører. At du ved, hvordan du stiller spørgsmålet på det rigtige tidspunkt.”

Først og fremmest skal man have styr på eventets digitale setup: “Du skal kunne afkode, hvordan selve eventet er sat op. Hvis den er sat op med et fysisk event i et telt, hvor de sender live digitalt, vil arrangøren så have spørgsmål på mail, sms, Twitter eller er der mulighed for at chatte direkte til en politiker nede i kommentarfeltet?”

Dem, der lykkes med at bryde igennem, er dem, der lynhurtigt kan aflæse den optimale taktik til mødeformen.

“Hvis jeg kommer ind i et Zoommøde, og mit kamera er tvangs-muted af arrangøren, så kan jeg ikke bruge min baggrund til noget alligevel og skal til at sadle om.”

“Hvis jeg derimod kan tage ordet og stille spørgsmål, så har jeg nogle andre muligheder. Men så hjælper det ikke noget, hvis du har en mørk skærm, ikke kan tænde dit kamera eller ikke har styr på teknikken. Hvis du vil have gennemslagskraft som en lille civilsamfundsaktør, så har du sat kameraet ordentligt med belysning, har styr på mikrofon og du ved, hvad du skal byde ind med.”

Og det leder og videre til det sidste essentielle punkt: Teknikken.

Teknikken: Det professionelle udstyr
"Jeg har set lobbyister som, når de kommer ind i et digitalt møde med nogle politikere, råber et stort ‘hej’ med ekko ud over det hele, ikke ved, at de har muted sig selv eller har tekniske problemet, hvor resten af mødet skal lyttet til den forvirrede deltager. ‘Er du på? Nej jeg kan ikke få det til at virke’. Og så er lobbymødet altså røget.”

Derfor skal man som lobbyist have styr på teknikken.

“Der er en kæmpe forskel på at sidde i en kælder uden belysning og med dårligt kamera – op på dem, der er tip-top kreative og sidder med en flot baggrund."

Benjamin Rud Elberth refererer flere gange til udenlandske organisationer om, hvordan man laver professionelle webinarer og møder:

“Hvis man kigger på interessevaretagelse internationalt så er tendenserne, at du skal have dit eget tv-studie, så du kan gå direkte igennem til den pågældende tv-station, for du kører ikke ud i studiet længere. Du skal selv have et set up til online-møder og et rum til at optage podcast.”

“Du skal være top-professionel og have styr på teknikken. Du har ikke lyd- eller ekkoproblemer eller en mærkelig baggrund, der signalerer eller forstyrrer,” siger Benjamin Rud Elberth.

Elberth runder af med samme pointe, som han indledte interviewet med: Hverken dialog, taktik eller teknik er noget, man bare skal have på plads. Man skal anerkende, at det kræver professionalisme.

“Det er slet ikke banalt, men virkelig vigtigt.”

Forrige artikel Guide: Sådan øger du din organisations synlighed online med SEO Guide: Sådan øger du din organisations synlighed online med SEO Næste artikel Anbefalinger: Sådan får din organisation flere kvinder i bestyrelse og topledelse Anbefalinger: Sådan får din organisation flere kvinder i bestyrelse og topledelse
To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

Borger-alliancen Medborgerne fra Nørrebro/Nordvest drejede nærmest lydløst nøglen rundt i forsommeren. Den platform, der skulle samle civilsamfundet lokalt og styrke nærdemokratiet, overlevede ikke. Men hvorfor? Og hvor bør man justere, hvis andre vil prøve kræfter med Community Organising i Danmark? Det har Civilsamfundets Videnscenter spurgt to centrale kræfter i Medborgerne om.

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Mere end 22.000 danskere er medlem af en lokal facebookgruppe under Næstehjælperne. Bevægelsen er en protest- og hjælpegruppe, der skaber forbindelse mellem fattige eller udsatte og andre, der har overskud til at hjælpe. Læs her, hvordan Susanne Jakobsen fra København varetager rollen som administrator.

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Borgere, der tidligere frygtede hinanden, blev i Albertslund Kommune bragt i samme rum til en samtale om utryghed. Arbejdet resulterede i et styrket naboskab og det giver god mening i kriminalitetsforebyggelsen. Civilsamfundets ses som et forlængende led i forhold til myndighedernes indsats.

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

Der er rift om publikums opmærksomhed på Folkemødet. Det stiller krav til ordstyrere og facilitatorer om at balancere og styre en debat, så folk bliver hængende. Sille van Loon og Solveig Hvidtfeldt fra Good Company Cph giver dig her tip og råd til, hvordan du sætter en krog i publikum. 

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Da Rusland invaderede Ukraine følte mange danskere et behov for at hjælpe. På Amager opstod et nyt initiativ, der i dag forgrener sig til indsamlinger, legegrupper og en butik, hvor ukrainske flygtninge kan forsyne sig med donerede varer. Læs her, hvordan private kræfter tog et lynkursus i nødhjælp.