LGBT ASYLUM SØGER EN ØKONOMI- OG FUNDRAISINGCHEF

LGBT Asylum søger en økonomi- og fundraisingchef. Stillingen forudsætter flere års dokumenteret arbejdserfaring og gode resultater med økonomi og fundraising samt kendskab til arbejdsbetingelser i en mindre NGO. Stillingen kræver et veludviklet overblik over komplekse problemstillinger og fleksibilitet – både i det daglige og på den lange bane. Økonomi- og fundraisingchefen bliver del af en unik arbejdsplads og et stærkt fællesskab, hvor medlemmer, frivillige og ansatte dagligt samarbejder om at øge trivslen og skabe bedre vilkår for LGBTQI+ personer med flugtbaggrund.


Økonomi- og fundraisingchefen refererer til generalsekretæren.

Økonomi- og fundraisingchefen får ansvar for overblik over organisationens økonomi og for sikring af en økonomisk bæredygtig forankring af organisationen ved både offentlige og private midler.

Det er økonomi- og fundraisingchefens ansvar at have det fulde overblik over organisationens program- og projektbudgetter med løbende budgetopdateringer til chefteam og øvrige projektledere.

Det er forventningen, at økonomi- og fundraisingchefen selvstændigt – med et team af frivillige, praktikanter og en projektmedarbejder – kan styrke organisationens indtægter via fondsansøgninger samt udvikling og implementering af en strategi for at øge donationer fra private bidragsydere.

Økonomi- og fundraisingchefen vil arbejde tæt sammen med generalsekretæren, kassereren og bestyrelsens repræsentant for ekstern kommunikation og har ansvar for at udarbejde fondsansøgninger, og der skal kontinuerligt afrapporteres (skriftligt og ved møder) på programmer, projekter og ansvarsområder, både internt til generalsekretær og eksternt til kommunale, statslige og private bevillingsgivere.

Økonomi- og fundraisingchefen skal i samarbejde med generalsekretæren sikre, at organisationen er på forkant i forhold til relevante politiske forhandlinger, fondsansøgninger og anden relevant ekstern strategisk kommunikation, som understøtter organisationens økonomiske forankring, og så generalsekretæren på bedst mulig vis kan varetage organisationens fondssamarbejder og fortalerarbejde for bedre levevilkår og rettigheder for vores målgruppe og medlemmer.

Arbejdet er tilrettelagt efter årshjul, og økonomi- og fundraisingchefen skal levere i forhold til interne og eksterne deadlines og arbejde struktureret og fleksibelt.

Økonomi- og fundraisingchefen skal have veludviklede relationskompetencer, da stillingen indebærer kontakt og relationer med mennesker i udsatte positioner. Økonomi- og fundraisingchefen skal kunne navigere i de forskellige interesser og magtrelationer, der måtte være mellem målgruppe-medlemmer, frivillige, ansatte, ledelse og øvrige interessenter.

Sprogligt skal økonomi- og fundraisingchefen som minimum kunne kommunikere og have gode skriftlige formidlingsevner på dansk og engelsk.

Økonomi- og fundraisingchefen får rig mulighed for at udvikle sin faglighed og bliver en del af et stærkt engageret team – både ansatte og frivillige – som arbejder dedikeret og målrettet.

OM LGBT ASYLUM

LGBT Asylum er en NGO og gruppe af LGBTQI+ personer: Asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark.
LGBT Asylum arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for LGBTQI+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen, ved at tilbyde et psykosocialt LGBTQI+ netværk og ved fortalerarbejde.

LGBT Asylum har hovedkontor i København og en lokalgruppe i Aarhus.

LGBT Asylum blev startet i 2012 af og med LGBTQI+ personer, der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt, og vores medlemmer skal have størst muligt ejerskab og indflydelse på organisationens arbejde og deres egen tilværelse. Det betyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere medlemmerne i så mange beslutninger og processer som muligt.

ANSVARSOMRÅDER OG ARBEJDSOPGAVER

 • Overblik over organisationsbudget og ansvarlig for budgetopfølgninger og statusopdateringer

 • Udarbejdelse af fondsansøgninger og ansvarlig for bidragsyderstrategi

 • Skriftlig dokumentation, herunder bl.a. afrapporteringer på programmer og projekter

 • Understøtte generalsekretæren i fondssamarbejder, politisk interessevaretagelse og fortalerarbejde

 • Ledelse af projekter og vejledning af universitetspraktikanter

KVALIFIKATIONER

 • Solid arbejdserfaring inden for økonomi og fundraising

 • Relevant uddannelsesbaggrund

 • Kan udarbejde gode fondsansøgninger inden for deadlines

 • Kan skriftliggøre strategier og strategiske processer

 • Skriftlig kompetent og gode mundtlige formuleringsevner

 • Kan lede et team af projektmedarbejder, frivillige og praktikanter og uddelegere arbejdsopgaver

 • Stor arbejdskapacitet, omstillingsparat og kan levere på ad hoc-opgaver og korte deadlines

 • Stort overblik over forskellige budget- og onlineplatforme og kan navigere sikkert i disse

 • God evne til at samarbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde

 • Selvstændig, initiativrig og reflekterende i dine relationer med andre mennesker

 • Gerne kendskab til racialiserede LGBTQI+ personers livsvilkår samt asyl-, flygtninge- og integrationsområdet

 • Evner at have vores formål og værdier med i alt, du foretager dig

PRAKTISK

Stillingen er på 30-37 timer ugentligt afhængig af opgavevaretagelse, og arbejdstimerne er placeret dag, aften og i weekender. Arbejdsstedet er primært vores community space i København med arbejde på forskellige lokationer, når aktiviteter og events foregår eksternt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024.

Vi følger lønsatserne for AC-medarbejdere i staten, men vi er ikke lønførende.

ANSØGNING

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge – uanset køn, kønsidentitet, seksualitet, alder, etnicitet og baggrund i øvrigt.

Ansøgning og CV sendes til [email protected] markeret ”Økonomi- og fundraisingchef". Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Yanaba Mompremier Rymark Sankoh:

E: [email protected] T: +45 2212 8487.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 30. maj 2024.

Vi forventer at holde 1. runde samtaler mandag d. 10. juni 2024 i eftermiddags- og aftentimerne og 2. runde samtaler tirsdag d. 18. juni 2024 i eftermiddagstimerne. Kandidater til 2. runde vil blive bedt om at præsentere en case.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00