Find inspiration til at lave jeres egne spilleregler for konflikthåndtering

EKSEMPEL TIL INSPIRATION: Konflikter i foreningen er lettere at håndtere, hvis man har udarbejdet et sæt spilleregler for, hvordan man løser dem. Her kan du til inspiration læse Center for Konfliktløsnings egen interne procedure.

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

Konflikter er en uundgåelig del af livet – og også foreningslivet. Men selv om man ikke kan undgå dem, kan man forebygge dem og gøre dem lettere at løse.

 “At håndtere samarbejdskonflikter er ikke et individuelt ansvar. Det er organisationens eller foreningens fælles ansvar,” siger Jesper Bastholm Munk, som er underviser og konfliktmægler hos Center for Konfliktløsning.

Udarbejd jeres egne spilleregler
Jesper Bastholm Munk fortæller, at foreninger og organisationer med fordel kan nedfælde en procedure, så alle ved, hvad de skal gøre, hvis: 

  • De selv oplever en konflikt
  • Hvis andre kommer til dem og fortæller om en konflikt
  • Eller hvis de iagttager en konflikt, som de ikke selv er en del af mellem andre i foreningen eller organisationen. 

Læs Center for konfliktløsnings interne spilleregler her
Til inspiration kan du her læse Center for Konfliktløsnings egen, interne procedure for konflikthåndtering. 

Og her kan du finde en øvelse, som kan hjælpe din forening med at udarbejde en procedure for konflikthåndtering, som passer til netop jer.  

Forrige artikel Her er, hvad græsrodsbevægelser kan lære af #Metoo Her er, hvad græsrodsbevægelser kan lære af #Metoo Næste artikel For et år siden lå LMS i ruiner: Nu er der grøn smiley og overskud For et år siden lå LMS i ruiner: Nu er der grøn smiley og overskud
Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

En ny undersøgelse foretaget af Groupcare viser, at kun cirka hver fjerde forening eller organisation herhjemme arbejder målrettet med inklusion og diversitet. Det tyder også på, at det danske civilsamfund halter bagud, når vi sammenligner os med Sverige og Norge.

Med cykel og cykelhjelm fik Jonas skabt Lolland et nyt ungeråd

Med cykel og cykelhjelm fik Jonas skabt Lolland et nyt ungeråd

Halvanden måned fik ungekonsulent Jonas Sylvester Kaspersen til at opstarte Lolland Ungeråd, og i den periode kunne Lollands beboere se ham ræsende på sin cykel frem og tilbage på adskillige skoler, fritidshjem og uformelle opholdssteder for unge. Kom med på hans tur her.

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

Borger-alliancen Medborgerne fra Nørrebro/Nordvest drejede nærmest lydløst nøglen rundt i forsommeren. Den platform, der skulle samle civilsamfundet lokalt og styrke nærdemokratiet, overlevede ikke. Men hvorfor? Og hvor bør man justere, hvis andre vil prøve kræfter med Community Organising i Danmark? Det har Civilsamfundets Videnscenter spurgt to centrale kræfter i Medborgerne om.

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Mere end 22.000 danskere er medlem af en lokal facebookgruppe under Næstehjælperne. Bevægelsen er en protest- og hjælpegruppe, der skaber forbindelse mellem fattige eller udsatte og andre, der har overskud til at hjælpe. Læs her, hvordan Susanne Jakobsen fra København varetager rollen som administrator.

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Borgere, der tidligere frygtede hinanden, blev i Albertslund Kommune bragt i samme rum til en samtale om utryghed. Arbejdet resulterede i et styrket naboskab og det giver god mening i kriminalitetsforebyggelsen. Civilsamfundets ses som et forlængende led i forhold til myndighedernes indsats.

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.