Fondsstøtte til forskning, innovation og uddannelse i tal

FAKTA: Få overblik over, hvor meget private fonde støtter forskning, innovation og videregående uddannelse, og hvilke forskningsområder, der får tildelt flest støttekroner.

Forskningsministeriet har kortlagt de 12 største private fondes støtte til forskning, innovation og videregående uddannelse i årene 2012, 2013 og 2014.

Civilsamfundets Videnscenter giver dig her et overblik over, hvem de største bidragydere på området er, og hvilke videnskabelige hovedområder, der modtager flest støttekroner fra de private fonde.

Selvom Forskningsministeriet kun har set på de største private spillere inden for støtte af forskning, skønner penneførerne bag rapporten, at resultaterne tegner et retvisende billede af det samlede støttemønster.

Ca. 50% af fondenes bevillinger går til forskning
Omtrent halvdelen af de 12 fondes samlede udlodninger går til forskning. De har bevilget 9.7 milliarder kroner til forskning og udvikling i perioden 2012-2014. Det er godt to milliarder mindre end de otte offentlige råd, fonde og puljer i kortlægningen.

 

Det er især forskning og i mindre grad innovation og støtte til videregående uddannelser, som tiltrækker støtte fra de private fonde. Hele ni milliarder af de i alt 9,7 milliarder går til forskning.

Novo Nordisk er den største bidragyder

Novo Nordisk er den suverænt største private gavegiver på området. Fonden tegner sig alene for 2,4 milliarder støttekroner i perioden, hvilket svarer til en fjerdedel af de private fondes samlede støtte.

 

Sundhedsvidenskab modtager flest bevillinger

I og med A.P. Møller-fonden har skruet gevaldigt op for fondsstøtten i perioden har de overhalet blandt andet Lundbeckfonden. Men den store spiller på medicinalområdet har stadig leveret støtte for over en milliard i perioden. Derfor er det ikke overraskende, at det i særlig grad er sundhedsvidenskab, der scorer penge fra fondsdanmark.

 

Lundbeckfonden giver udelukkende til forskning

Der er ret stor variation, hvor vigtig forskning er for de 12 private fonde. Ikke overraskende ligger Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden helt i top på listen over, hvor stor en andel af udlodningerne, der går til forskning.

 

Forrige artikel I tal: Danske foreningers afhængighed af fondsmidler I tal: Danske foreningers afhængighed af fondsmidler Næste artikel I tal: Ngo’ernes vækst og omsætning I tal: Ngo’ernes vækst og omsætning
Projekter skal turde tænke som virksomheder for at skabe forankring

Projekter skal turde tænke som virksomheder for at skabe forankring

FORANKRING: I civilsamfundet er man ofte så fokuseret på sin opgave, at man først tænker på forankring, kort tid før fondsmidlerne løber ud. Projekter skal se fremad og turde være mere som en forretning, siger organisatorer bag webinar om forankring.

“Digital terapi” gav DIGNITY nyt indblik i torturofres hverdagsliv

“Digital terapi” gav DIGNITY nyt indblik i torturofres hverdagsliv

BEST PRACTISE: Under coronakrisen omstillede DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, sine aktiviteter, så blandt andet terapiforløb kunne gennemføres digitalt. Det kom der en række uforudsete fordele ud af. Men digitale løsninger er ikke et quick-fix, lyder det også fra direktør Rasmus Grue Christensen.