Frivilligheden blomstrer i de digitale fællesskaber, som dog rummer nye typer faldgruber

Danskerne vil gerne hjælpe deres medborgere og gør det i stor stil, viser ny kortlægning af det “digitale civilsamfund”. Men administratorer af facebookgrupper sidder ofte med et stort ansvar og har brug for mere vejledning, lyder det fra partner i Analyse og Tal, Mikkeline Thomsen. 

Når vi taler om civilsamfundet, ser vi oftest idrætsforeninger, besøgsvenner eller de store nødhjælpsorganisationer for os. Institutioner, hvor vi mødes fysisk omkring lejrbålet, i lektiecaféen eller i genbrugsbutikken. Men det billede på civilsamfundet har længe været forældet. 

For ved siden af de mange rum, hvor vi træffer hinanden fysisk, findes der også en række digitale rum på eksempelvis facebook, hvor naboskab, næstekærligheden og lysten til at hjælpe hinanden udfolder sig. I de digitale medborgerhuse samles vi om alt fra bekæmpelse af madspild over passionen for håndarbejde til at hjælpe økonomisk trængte børnefamilier med at få flyverdragter, når vinteren banker på. 

SoMe-afstikkeren af civilsamfundet er løsere organiseret end det traditionelle civilsamfund, og for første gang har analysekooperativet Analyse & Tal sammen med TrygFonden lavet en kortlægning. Den omfatter mere end 5000 borgerdrevne digitale medborgerhuse på Facebook, der tilsammen har mere end 20 millioner medlemsskaber. 

“For mig var det mest overraskende omfanget, variationen og størrelsen. Jeg blev simpelthen ved og ved med at finde nye grupper, hvor mennesker, der ellers var fremmede for hinanden, stillede sig til rådighed for at hjælpe med stort og småt. Størrelsen at det her hjælpe-univers er helt vildt,” siger partner i Analyse og Tal, Mikkeline Thomsen.  

Frivillig når du har tid

Mikkeline Thomsen sammenligner den aktivitet, der finder sted i grupperne på Facebook, med, hvad forskningen kalder 'ad hoc frivillighed'. Det er blandt andet kendetegnet ved, at hjælpen til andre ydes på selvvalgte tidspunkter, og at man ikke behøver at leve op til eksempelvis vagtplaner eller fælles arbejdsdage. Når de gængse spilleregler inden for frivilligt arbejde træder i baggrunden, åbner man samtidig døren for nye typer frivillige, pointerer Mikkeline Thomsen: 

“At vi hjælper hinanden gennem en digital platform betyder også, at personer som måske har fysiske eller mentale funktionsnedsættelser som f.eks. social angst, nemmere kan spille en nøglerolle i fællesskabet. Digitalt bliver man også skærmet for andre stigma såsom standen på ens tænder eller tøj, som dermed ikke tegner billedet af, hvem man er, og hvad man kommer med. Der er simpelthen ikke de samme sociale begrænsninger i de digitale medborgerhuse,” siger hun. 

{{toplink}}

Administratorens vigtige rolle

Men selvom der nogle gange er mere anarki og færre skrevne såvel som uskrevne spilleregler i de digitale medborgerhuse, så er er der behov for retningslinjer og at en eller flere personer går forrest og tegner gruppen. 

Det er de såkaldte administratorer - en slags digital pedel - der rydder op og sørger for, at der hersker en pæn og ordentlig tone og at gruppen holdes fri for spam eller ulovligt indhold. Den nye kortlægning viser, at der er forskel på, hvor dybt administratorer går ned i de enkelte opslag og debattråde for at luge ud i materiale, der kan være personfølsomt eller sprogbrug, der er chikanerende.

“Nogle ser alene deres rolle som at godkende nye medlemmer og har kopieret de fem standardregler, Facebook har lavet som en guide,” siger Mikkeline Thomsen og uddyber: 

“Andre ligner mere traditionelle forpersoner, vi kender fra foreningslivet. De nøjes ikke med Facebooks standardregler og er i det hele taget meget synlige og aktive i forhold til at formidle kontakt, godkende opslag og drive debatten. De bruger utrolig meget tid på at læse en masse indhold igennem. På den måde kan man sammenligne dem en debatredaktør, der sorterer i det indhold, der bliver offentligt i gruppen.”

De mest udbredte regler for samværet i de digitale medborgerhuse:  

  • Hold en god tone. Det uddybes typisk med formuleringer som "ingen personangreb", "intet diskriminerende/racistisk indhold", "ingen tilsvininger". 
  • Vær relevant. Opslag skal være relevante for gruppens tema og interessant for andre i gruppen. 
  • Deltag som dig selv. Ofte skal medlemmers profil have en vis alder; et antal venner, der ser autentiske ud, og/eller et profilbillede. 
  • Begræns reklamer og spam. Reglen inkluderer ofte en begrænsning af, hvor mange opslag det enkelte medlem må lave om dagen.
  • Køb og salg er forbeholdt dedikerede salgsgrupper, fordi denne aktivitet ofte oversvømmer gruppen og drukner samtalen og debatten. 
  • Send ikke uopfordrede privatbeskeder til hinanden. Reglen sigter på at skåne medlemmer for mærkelige tilbud, tilnærmelser eller chikane. 
  • Beskyt gruppens fortrolighed og intimitet. Nogle grupper efterspørger tavshedspligt forstået på den måde, at medlemmer ikke deler gruppens indhold uden for gruppen. 
  • Overhold Facebooks retningslinjer. Brud på Facebooks retningslinjer kan i værste fald resultere i, at gruppen lukkes.
  • Brug administratorerne frem for at skændes. 

Tonen er bedre end sit rygte

Mikkeline Thomsen understreger, at de mange administratorer udfører en vigtig opgave, og at indsatsen dækker over et enormt stort stykke frivilligt arbejde. For redigeringen af indhold foretages af virkelige mennesker og ikke af Facebooks egne automatiserede programmer, der kun reagerer, når der bruges særlige ord eller billeder, der menes at være stødende. 

“Jeg synes helt overordnet, at reglerne i de digitale medborgerhuse er gode. Det er opmuntrende, at langt de fleste administratorer har lyst til, at vi skal snakke pænt med hinanden. Og det er sundt for vores debatkultur og sammenhængskraft, at der også findes fora, hvor vi skal stå på mål for det, vi skriver.” 

Måske derfor er debatten i de digitale medborgerhuse langt mindre konfronterende end den grovkornede debatkultur, der ofte udspiller sig på mediers eller politikeres facebooksider. 

“Det er opmuntrende, at moralen er så høj trods alt. Tonen er væsentlig bedre, hjælpsomhed er enorm og intimitet er tættere i de borgerdrevne grupper ,” uddyber Mikkeline Thomsen.


Uetisk udnyttelse i hjælpegrupper  

Men selvom vi helt overordnet føler os på bølgelængde i de digitale medborgerhuse, er der plads til forbedring. For analysen viser også, at de mange hjælpegrupper, der er sat i verden for at hjælpe mennesker i nød, også tiltrækker brodne kar. 

Når en bruger eksempelvis ikke har penge til at betale for mad eller julegaver til sine børn, bliver desperationen tilsvarende stor. Det kan eksempelvis komme til udtryk gennem  gråzoneprostitution, hvor en enlig mor kan blive forsøgt presset til sex for at få penge, tøj eller mad som modydelse.

Der er også set eksempler på, at kriminelle har forsøgt at rekruttere brugere til hvidvask-fiduser eller lånehajer, der forsøger at friste personer med dårlig privatøkonomi til at acceptere ufordelagtige lån, der trækker dem endnu dybere ned i en gældsspiral. 

“Det er virkelig sårbart at være sårbar. I desperation skriver man måske nogle opslag, hvor man deler for mange personlige detaljer om sit liv, og det kan udnyttes. Det sker desværre, og det er svært at komme til livs, da meget af det også  foregår i private beskeder gruppemedlemmerne imellem,” forklarer Mikkeline Thomsen.

De digitale medborgerhuse har brug for mere støtte

Nogle hjælpegrupper forsøger at skærme udsatte brugere, der beder om hjælp, ved at anonymisere deres opslag. Analysen ser også tegn på, at klarhed om regler og nærværende administratorer nedbringer misbrug af i forvejen udsatte medborgere. Alligevel er de digitale medborgerhuse stadig “nye i trafikken” og der behov for en art uddannelse i, hvordan vi indgår som frivillige i et digitalt fællesskab, påpeger Mikkeline Thomsen: 

“Vi skal styrke det her fællesskab og dæmme op for de problematiske snitflader: Må man yde lån til hinanden? Hvad med pengeoverførsler? Hvordan spotter vi de falske profiler og dem, der vil udnytte andre? Hvad gør vi med problematiske indlæg? Det er ikke kun administratorernes rolle at sørge for ro og orden. Vi andre må også lære at være gode medlemmer.” 

Derudover opfordrer Mikkeline Thomsen til, at der skal bygges bro mellem de digitale medborgerhuse og de ressourcer, som ligger i det mere traditionelle civilsamfund. 

“Selvom de digitale hjælpegrupper formår meget, er der jo hjælp at hente uden for Facebook. Det kan eksempelvis være nødvendigt at informere om en hotline, du kan ringe til, hvis du er selvmordstruet eller oplysninger om, hvor du kan få hjælp, hvis du har fået en uforudset stor elregning,” siger Mikkeline Thomsen og peger på den store viden, der er opbygget gennem årtier i det, man kunne kalde det 'analoge civilsamfund.'

“Begge steder føler man sig kaldet til at hjælpe og det kunne være fint, hvis denne nye dimension af det frivillige Danmark kunne hente viden, støtte og inspiration i det traditionelle civilsamfund - og omvendt Der er måske også noget, som det traditionelle civilsamfund kan lære af fleksibiliteten og tilgængeligheden i de digitale medborgerhuse,” lyder det.  

Forrige artikel VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger Næste artikel To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’ To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’
Ekspert om at afskedige en frivillig: Det skal gøres ordentligt og værdigt

Ekspert om at afskedige en frivillig: Det skal gøres ordentligt og værdigt

I den nye udgave af antologien ”Samtaler der kræver mod” bevæger Center for Frivilligt Socialt arbejde sig ind på et område, som har relevans langt ud over de foreninger, som driver socialt arbejde – nemlig hvordan man ”fyrer” en frivillig, som ikke fungerer, og ikke mindst, hvordan man gør det på en ordentlig måde.

Han udgiver digte til fordel for udsatte børn. Selv ville han ønske, han var blevet fjernet fra sit barndomshjem

Han udgiver digte til fordel for udsatte børn. Selv ville han ønske, han var blevet fjernet fra sit barndomshjem

Trods synlige tegn på vold og vanrøgt blev drengen Jimmy Gørtz og hans bror aldrig fjernet fra deres dybt alkoholiske far. På mirakuløs vis voksede Jimmy Gørtz op og blev topleder, terapeut, frivilligleder og forfatter. Senest er han sprunget ud som digter. Selvom meget er blevet bedre siden hans egen barndom, mener han, at systemet stadig kan lære af den smerte, han blev forvoldt som barn.

Frie Grønne skabte mobiliseringsmirakel i Vollsmose, mens Liberal Alliance blev de unges foretrukne parti. Begge succes’er kalder sig mere bevægelse end politisk kampagne

Frie Grønne skabte mobiliseringsmirakel i Vollsmose, mens Liberal Alliance blev de unges foretrukne parti. Begge succes’er kalder sig mere bevægelse end politisk kampagne

I Vollsmose fik Frie Grønne 27,8 procent af stemmerne – mod 0,9 procent i resten af landet. For mens valgfesten udeblev på landsplan, fik partiet vendt op og ned på det politiske landskab i flere af landets udsatte boligkvarterer ved folketingsvalget i november. Og hvis unge vælgere skulle bestemme, var Liberal Alliance landets blevet landets største parti. Læs her, hvordan de to partier gjorde det umulige.

Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

En ny undersøgelse foretaget af Groupcare viser, at kun cirka hver fjerde forening eller organisation herhjemme arbejder målrettet med inklusion og diversitet. Det tyder også på, at det danske civilsamfund halter bagud, når vi sammenligner os med Sverige og Norge.

Marie blev aktivist, da hun stod i vuggestuen: ’Det lå ikke i blodet, men da mærkede jeg på min egen krop, at noget var helt galt’

Marie blev aktivist, da hun stod i vuggestuen: ’Det lå ikke i blodet, men da mærkede jeg på min egen krop, at noget var helt galt’

At være aktivist er under et valg er et ’altabsorberende monster’. Men at være det under to valg og tiden imellem er kaotisk, opslidende og en proces, der får folk til at brænde sammen. Så hvorfor står en mor til to endnu en gang og pakker banners og hoodies ud med den ene hånd og sms’er med journalister med den anden, imens nattesøvn er en by i Rusland og penge altid er en mangelvare?