Om Altinget: civilsamfundets videnscenter

OM OS: Civilsamfundets videnscenter leverer guides, fakta, videndeling og debat til det danske civilsamfund.

Ved at øge vidensniveauet hos alle dele af civilsamfundet ønsker civilsamfundets videnscenter at skabe bedre forudsætninger for samarbejder, administration, drift, inddragelse og anvendelse af frivilligt arbejde og derved opnå en større effekt af civilsamfundets projekter.

Gennem guideartikler, undervisningsmateriale og opslagsværker er videnscentret både et forum for videndeling og et mødested for alle aktører i civilsamfundet, heriblandt fonde, foreninger, NGO’er, frivillige, socialøkonomiske virksomheder og kommuner.

Indholdet kredser om de temaer, der påvirker civilsamfundets virke, herunder økonomi, lovgivning, lobbyisme, fundraising, teknologiske redskaber, tværsektorelle samarbejder, organisationsledelse og -innovation.


Udgivelser

Civilsamfundets videnscenter udgiver hver onsdag et nyhedsbrev med nye guide- og faktaartikler.

Derudover udkommer Altinget: civilsamfund tre gange om ugen. Mandag med et overblik over de væsentligste begivenheder for og fra civilsamfundet samt tirsdag og torsdag med egenproducerede nyheder, debat, klummer og baggrundsartikler.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene her.

Kontakt

Hvis du har ideer eller input til interessante fakta- eller guideartikler, er du velkommen til at kontakte redaktionen:  

Redaktion
Carsten Terp Beck-Nilsson (carsten@altinget.dk), redaktør, Altinget: civilsamfund og civilsamfundets videnscenter.
Claus Nordahl (nordahl@altinget.dk), journalist
Julie Hjerl Hansen (julie@altinget.dk), journalist
Sofie Kristine Nybo Henriksen (sofie@altinget.dk), universitetspraktikant
Rasmus Løppenthin (rl@altinget.dk), journalist

Har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt adm@altinget.dk 

 

Videnscentret er økonomisk støttet af Tuborgfondet, men har redaktionel uafhængighed.