Professor: Vi overvurderer effekten af civilsamfundets kommunale samarbejde

Det integrerede samarbejde mellem kommuner og civilsamfundet har for alvor bidt sig fast på landsplan, men trods store forventninger er det svært at spore en konkret effekt. Det fortæller professor i civilsamfund hos Syddansk Universitet Bjarne Ibsen.

Af Benjamin Alexander Helbo
Journalist

“Forestil dig en menneskekrop,” siger professor ved Syddansk Universitet Bjarne Ibsen i et alvorligt tonefald.

“Du skal forestille dig, at samarbejdet mellem kommunerne og civilsamfundet er repræsenteret ved to menneskekroppe. Kommune-kroppen har armene over hovedet og jubler. Foreningskroppen har armene ned langs siden og er mere afdæmpet.”

Hvorfor de to kropsholdninger står i kontrast til hinanden, vender vi snart tilbage til. Først skal vi dog runde den kendsgerning, at kommunernes samarbejde med civilsamfundet for alvor har bidt sig fast i de senere år.

Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde er samarbejdet mellem de to parter bare steget og steget i de seneste ti år. Næsten alle kommuner har en civilsamfundsstrategi, og det er der en god grund til, mener Bjarne Ibsen.

“Der er en stor politisk velvilje over for frivilligheden, og der er en tro på, at det frivillige kan bidrage med nogle kvaliteter. Især fordi det kommunale område har været og er lidt presset.” 

I regeringens civilsamfundsstrategi fra 2017 var det første initiativ på dagsordenen “strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner”.

Den politiske velvilje bunder i en forestilling og forhåbning om, at et øget og mere integreret samarbejde kan aflaste den kommunale sektor betydeligt, fortæller Bjarne Ibsen, men den fremskrivning abonnerer han ikke selv på. 

Han mener tværtimod, at man skal passe på med at overdrive værdien af kommunernes samarbejde med civilsamfundet.

“Jeg vil gerne anfægte samarbejdsformens betydning. Det kan godt være, at det ser ud til, at man har mange samarbejder, men de udgør reelt en meget lille del af det enkelte plejehjem, den enkelte skole og de samlede kommunale tilbud.” 

“Derudover skaber man faktisk ikke ret meget sammen. De frivillige hjælper til. Det er ikke fordi, at jeg mener, at der er noget negativt i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Det gør jeg ikke, men man skal være varsom med at overvurdere, hvor stor betydning det har samlet set.”

Manglende indflydelse og manglende effekt
Bjarne Ibsen mener, at forudsætningen for et godt samarbejde mellem kommuner og civilsamfund er, at begge parter synes, at arbejdet er meningsfuldt.  

Og med den præmis er vi tilbage ved professorens metafor om kroppen. For hvorfor ser foreningskroppen lidt misfornøjet ud i forhold til kommunekroppen? Ifølge professoren skyldes det, at de frivillige foreninger mangler indflydelse på samarbejdet.

“Der har været en interesse i samarbejdet først og fremmest fra kommunernes side. I mindre grad og mindre entusiastisk fra foreningerne. Man vil gerne have de frivillige med, men man vil ikke give dem indflydelse.”

“Hos kommunerne er tankegangen ofte, at samarbejdet skal bidrage til at udvikle kommunens institutioner. Men det er jo ikke sikkert, at foreningerne synes, at det er deres opgave,” forklarer han og uddyber med et eksempel:

“Idrætsforeningerne synes ofte, at det er helt fint at komme ud på skolerne og bidrage med noget idrætsundervisning, men det er ikke, fordi foreningen mener, at det er dens opgave at stå for idrætsundervisningen i skolen.”

Det betyder ikke, at foreningerne og de frivillige ikke også får noget ud af samarbejdet, forklarer Bjarne Ibsen. Men hvis samarbejdet for alvor skal være frugtbart, så skal det gentænkes.

“Samarbejde mellem foreninger og kommuner er ikke noget nyt. Det har man gjort i mange år, men det nye her er, at man så bevidst har valgt at satse på det. Der har været en vision om at gøre tingene anderledes, i den tro at tingene bliver bedre og problemerne bliver løst, måske endda samtidig med at man sparer penge. Det har dog været meget svært at se i vores forskning. Vi ved simpelthen ikke nok om det.”

Giv plads til den ærlige kritik
Bjarne Ibsens forskning er blandt meget andet baseret på en række spørgeskemaundersøgelser, som han har foretaget i civilsamfundet. Her er konklusionen klar.

“Når foreningerne svarer på vores spørgeskemaer, så mener de ikke, at det er deres job at være et frivilligt hjul på de kommunale tilbud. Foreningernes holdning til, hvorvidt de skal bidrage til kommunernes arbejde med at løse sociale problemer er faktisk uændret fra 2004 til 2018, selv om samarbejdet er vokset." 

Derfor mener SDU-professoren, at man bør stoppe op og vurdere, hvorvidt det enkelte samarbejde rent faktisk har den ønskede effekt.

“I nogle tilfælde er det faktisk dyrere at samarbejde med civilsamfundet, fordi man betaler foreninger for at møde op. Eksempelvis i skolerne, hvor frivillige møder op, selv om der er en lærer til stede. Så man sparer ikke nødvendigvis noget på den front.”

“Samarbejdet er noget, som, man synes, er værdifuldt. Det føjer lidt ekstra til, men det kan i mange tilfælde undværes. Det er de færreste steder, hvor institutionerne måtte lukke ned, hvis de frivillige og foreningerne forsvandt,” forklarer professoren og uddyber:

“Min pointe er, at målt på det kvantitative skal man passe på med at tro, at samarbejdet pludselig udgør en stor del. Vi er ikke på vej mod den frivillige kommune. Det er vi slet ikke.”

Derfor kan der vel stadig godt være en kvalitativ effekt af samarbejdet?

“Målt på det kvalitative kan vi også godt diskutere effekten. Der er rigtig mange steder, hvor de frivillige bidrager til at medvirke på de forskellige opgaver, og det er helt fint, men den store idé i det her skulle jo være, at frivillige og foreninger og lokalsamfund var involverede i selve udviklingen. At de var med til at tage initiativ og skabe noget i fællesskab og have indflydelse. Det er efter alt at dømme ikke tilfældet.”

Se tilbage for at gå fremad
Bevægelsen mod et øget samarbejde har skabt et skred i de traditionelle roller mellem kommuner og foreninger, mener Bjarne Ibsen.

Før i tiden arbejdede de to parter i højere grad parallelt, forstået på den måde, at kommunerne understøttede og rammesatte det frivillige arbejde, men uden at blande sig i den konkrete udvikling og afvikling. Sådan er det ikke længere.

“Nu er det i meget høj grad sådan, at kommunerne og de kommunale institutioner gerne vil have foreninger og frivillige med til at bidrage og kvalificere nogle af de opgaver, som kommunen har ansvar for. Det er en helt anden form for samarbejde,” forklarer Bjarne Ibsen og uddyber: 

”Det traditionelle samarbejde er noget, hvor man arbejder ved siden af hinanden. Man lader sig inspirere af hinanden, men man arbejder ikke sammen. I de senere år har der været en bevægelse mod mere integrerede samarbejdsforhold, hvor man får forskellige roller. Og når man får forskellige roller, så forudsætter det også, at parterne er glade for deres roller.”

Er din opfattelse at der blandt foreningerne er en grundlæggende utilfredshed forbundet med samarbejdet med kommunerne?

“Nej, ikke nødvendigvis. Foreningerne og de frivillige vil meget gerne arbejde på det konkrete samarbejde, og på mange måder er samarbejdet mellem kommunerne og civilsamfundet rigtig fint. Det er der ikke nogen grund til at være kritisk overfor.”

“Jeg rejser bare et spørgsmål om, hvorvidt man ønsker at ændre den traditionelle relation, der tidligere har været dominerende i forholdet mellem foreninger, frivillighed og det offentlige.”

Hvad er argumentet for at vende sig væk fra det integrerede samarbejde og i stedet gå tilbage til de mere traditionelle roller?

“Jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor vigtigt det er, at kommunerne husker deres traditionelle rolle, hvor de skaber nogle gode rammer for foreningerne og de frivillige, så de for alvor kan gøre det, de brænder for. Dét er det primære for foreningerne, for de mener ikke, at det er deres job at være et frivilligt hjul på de kommunale tilbud.”

Positiv energi og gode intentioner er ikke nok
Bjarne Ibsen forholder sig kritisk til idéen om, at vi er på vej mod en frivillig kommune, men han er i bund og grund sympatisk over for bevægelsens essens.

Det handler om at involvere og engagere borgerne i den offentlige sektor, og det er der med rette sympati for, forklarer professoren. 

Han mener dog, at man i fremtiden skal dæmpe den højstemte retorik en smule, og i stedet begynde at forholde sig konkret til, at der både er værdi og begrænsninger i samarbejdet.

“Idéen har sat sit præg på det kommunale arbejde, men nu har den måske haft sin tid. Der er en masse positiv energi i bevægelsen, men i længden vil det alene ikke være nok, hvis ikke det fungerer og løser nogle opgaver,” slutter Bjarne Ibsen.

Forrige artikel Et kig ind i maskinrummet: Sådan planlægges Folkemødet 2021 Et kig ind i maskinrummet: Sådan planlægges Folkemødet 2021 Næste artikel Altinget indgår partnerskab med Folkemødet Altinget indgår partnerskab med Folkemødet
Kommuner investerer i foreningsudvikling

Kommuner investerer i foreningsudvikling

DGI's hovedorganisation har besluttet at indgå endnu flere strategiske samarbejdsaftaler med landets kommuner. Som en udløber af den ambition spirer en tendens frem med professionelle foreningsudviklere finansieret delvist af kommuner. DGI Østjylland fortæller her om deres erfaring med foreningsudviklere.

Lær af andelsboligforeningen SABs grønne rejse

Lær af andelsboligforeningen SABs grønne rejse

En køreklar og detaljeret strategi er det vigtigste værktøj for at omstille en boligforening i en bæredygtig retning, mener formand for Sønderborg Andelsboligforening, Vivian Engelbredt.

Boligforeninger: Kom godt i gang med den bæredygtige omstilling

Boligforeninger: Kom godt i gang med den bæredygtige omstilling

Sønderborgs almene boligforeninger er midt i processen med at omstille deres boligmasse til en mere energivenlig og bæredygtig version. Her deler Torben Esbensen, rådgivende ingeniør bag projektet, ud af erfaringer og giver råd til, hvordan din boligforening kan følge det grønne fodspor.

Trækker det op til uvejr? Sådan bremser du en ulmende mediestorm

Trækker det op til uvejr? Sådan bremser du en ulmende mediestorm

Som organisation i civilsamfundet lever man i høj grad af sin egen troværdighed, og en alvorlig mediesag kan koste både medlemmer og samarbejdspartnere. Bliv klogere på mediestorme, og hvordan du bedst bremser en krise, inden den gør stor skade.

Når stormen brager: Her er din tjekliste

Når stormen brager: Her er din tjekliste

Når en mediestorm rammer, står din organisation i en alarmsituation, der kræver øjeblikkelig handling. Her har du kommunikationsekspert Henrik Kragelunds tjekliste til, hvordan du hurtigt kommer på den anden side af krisen.

Guide: Sæt aftryk på kommunalpolitikken

Guide: Sæt aftryk på kommunalpolitikken

Civilsamfundsorganisationer har et uudnyttet spillerum, og med kommunalvalget lige rundt om hjørnet, kan det give god mening at arbejde med at få mere indflydelse på den lokalpolitiske dagsorden. Det siger Maria Steno, medforfatter til bogen 'Lokal Lobbyisme'.

Skab lokale forandringer: Lær af naturelskerne i Furesø

Skab lokale forandringer: Lær af naturelskerne i Furesø

Man kan tage ved lære af Danmarks Naturfredningsforening i Furesø, når det kommer til at arbejde lokalpolitisk. De har i samarbejde med lokale ildsjæle og Furesø Kommune startet initiativet Vilde haver, som skal sikre mere biodiversitet.

Ledelse: Lær at dirigere bæredygtige samfundsløsninger frem

Ledelse: Lær at dirigere bæredygtige samfundsløsninger frem

Komplekse samfundsproblemer kræver fælles og systematisk ledelse på tværs af civilsamfund, det private og det offentlige Danmark. To nye uddannelser sætter ledelse af systemisk forandring og social innovation på programmet dette efterår.

Gode råd: Hjælp den sociale innovation på vej

Gode råd: Hjælp den sociale innovation på vej

Bliv bedre til at tage livtag med komplekse samfundsproblemer. Civilsamfundets Videnscenter har bedt Anders Folmer Buhelt fra Akademiet for Social Innovation og Anne-Mette Steinmeier fra Mobilize om gode råd til, hvordan du som leder tænker social innovation ind i din organisation.