Tre eksempler på corporate volunteering

INSPIRATION: Mentorordninger, undervisning og en hel fridag til at være frivillig. Corporate volunteering kommer i mange modeller og afskygninger. Her er tre eksempler på, hvordan erhvervslivet hjælper civilsamfundet.

Corporate volunteering er et internationalt fænomen. Især i lande som USA, hvor man ikke har en stærk velfærdsstat, er konceptet nærmest en integreret del af NGO’ernes eksistensgrundlag.

Men også i Tyskland, Japan og mange andre steder bliver der årligt brugt millioner af timer og kroner på medarbejdere, der er frivillige i arbejdstiden.

I Danmark er fænomenet endnu ikke særlig udbredt - men det vokser. Især de store internationale virksomheder er flittige til at bidrage, og en lang række virksomheder har indgået langvarige samarbejder med både store NGO’er og små projekter.

Civilsamfundets Videnscenter har fundet tre eksempler på, hvordan corporate volunteering kan se ud.

Mind Your Own Business: Business-sparring
Erhvervspartnere er en helt central del af Mind Your Own Business’ raison d'être.

Organisationen har eksisteret siden 2010 og har siden da samarbejdet med 68 erhvervspartnere, heriblandt konsulentbureauer som Boston Consulting Group, KPMG og Implement Consulting Group og virksomheder fra den finansielle sektor såsom Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank og Danske Bank. 

Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer organisationen unge drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder i Danmark og i Grønland til at etablere mikrovirksomheder, hvor de udvikler, producerer og markedsfører en forretningside og derigennem styrker deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet

De har blandt andet udviklet hættetrøjer, armbånd, energidrikke og e-sportsevents.

Mind Your Own Business har tre forskellige forløb: MYOB Programmet, MYOB Akademiet og MYOB Grønland, hvor de samarbejder med en lang række erhvervspartnere.

Boston Consulting Group er eksempelvis erhvervspartner og faciliterer store events for drengene som Venture Camp og Business Awards.

Gennem en masse frivillige timer bidrager konsulenterne med deres faglighed til at samarbejde med drengene om at skrive forretningsplan og sætte mål for mikrovirksomhederne.

På MYOB Akademiet samarbejder drengene med konsulenter fra rådgivningsvirksomheden KPMG. Og i Grønland samarbejder drengene blandt andet med Royal Greenland, der er mentorvirksomhed, og med VisioBOX Consulting, der er erhvervspartner.

Foreningen Nydansker: Mentorordning og jobskabelse
I Foreningen Nydansker hjælper man nytilkomne borgere tættere på det danske arbejdsmarked med et formål om “at gøre mangfoldighed til en ressource og gevinst i dansk erhvervsliv”.

Foreningen har derfor igennem de sidste 20 år samarbejdet med erhvervslivet på en lang række forskellige områder, herunder gennem corporate volunteering-programmer.

Foreningen har blandt andet skabt et mentorprogram med i øjeblikket knap 2000 igangværende mentorforløb, hvor virksomheder som EY, Ørsted og Google lader deres medarbejdere udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden.

Medarbejderen er mentor for en jobsøgende, international borger. Det er ofte flygtninge, minoritetsetniske kvinder eller udsatte unge grupper, der ofte møder barrierer og fordomme i vejen til beskæftigelse.

Her er det netop relevant, at den frivillige erhvervsmentor selv er i arbejde og kan hjælpe ad denne vej, da han eller hun skal støtte borgeren i at finde sin plads på det danske arbejdsmarked.

Mentoren hjælper med jobsøgning og deler sin erfaring fra arbejdsmarkedet, men kan også mere konkret hjælpe med at opbygge et netværk, finde relevante stillinger/praktikpladser og give gode råd til CV og ansøgninger. 

I andre corporate volunteering-programmer handler samarbejdet mellem foreningen og erhvervslivet om at skabe faktiske arbejdspladser til nydanskerne.

Virksomheder giver en borger, der ellers ikke ville have fået en praktikplads i deres virksomhed, en chance eller ansætter en studerende med flygtningebaggrund, hvor cv'et selvsagt ikke viser de samme erfaringer som en kandidat, der er født og opvokset i Danmark.

Virksomheder som Novo Nordisk, IBM, L’Oreal Danmark og Rambøll har givet studerende, der er kommet hertil som flygtninge, en mulighed for at blive ansat som studentermedarbejder i et relevant studiejob.

Foreningen Nydansker finder den relevante kandidat til deres afdeling, og virksomheden får adgang til talentfulde og motiverede studerende, som de måske ikke ville have ansat i første omgang. 

Skandia: Ideer for livet
En anden type af ordning ser man hos flere større virksomheder, eksempelvis pensionsselskabet Skandia.

Gennem programmet “Ideer for livet” giver Skandia sine medarbejdere mulighed for at lave frivillighed i arbejdstiden og har tre samarbejdsorganisationer: Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Flygtningehjælp.

Skandia forsøger at skabe fleksibilitet for medarbejderne ved selv at lade dem vælge, om de vil arbejde to timer om måneden eller samle det til to-tre dage om året.

Derudover er det også op til medarbejderen selv at vælge, om de vil engagere sig i en af samarbejdspartnernes projekter eller selv finde et. 

Hvis ikke det passer ind i medarbejderens hverdag, kan man også tilmelde sig et standby-team, hvor man tilmelder sig konkrete, afgrænsede aktiviteter frem for at være bundet hver måned.

En lignende ordning har man skabt hos Danske Bank under navnet “Time to Give”. I foråret udkom en stor undersøgelse af frivilligprogrammet, der belyser mange gode årsager for virksomheden til at indgå i et corporate volunteering-samarbejde. 

Undersøgelsen viser, at 92 procent af de frivillige danske medarbejdere havde en god oplevelse. De fleste vil anbefale det til en kollega, mens halvdelen var blevet gladere for deres daglige arbejde i virksomheden.

Desuden havde man beregnet, at de 472 danske medarbejdere i Danske Bank, der arbejdede frivilligt, tilsammen havde skabt værdi for 663.422 kroner.

Forrige artikel Evaluering er hverdag på Ungdomsøen: “De unge giver os feedback på alt” Evaluering er hverdag på Ungdomsøen: “De unge giver os feedback på alt” Næste artikel Et kig ind i maskinrummet: Sådan planlægges Folkemødet 2021 Et kig ind i maskinrummet: Sådan planlægges Folkemødet 2021
Kommuner investerer i foreningsudvikling

Kommuner investerer i foreningsudvikling

DGI's hovedorganisation har besluttet at indgå endnu flere strategiske samarbejdsaftaler med landets kommuner. Som en udløber af den ambition spirer en tendens frem med professionelle foreningsudviklere finansieret delvist af kommuner. DGI Østjylland fortæller her om deres erfaring med foreningsudviklere.

Lær af andelsboligforeningen SABs grønne rejse

Lær af andelsboligforeningen SABs grønne rejse

En køreklar og detaljeret strategi er det vigtigste værktøj for at omstille en boligforening i en bæredygtig retning, mener formand for Sønderborg Andelsboligforening, Vivian Engelbredt.

Boligforeninger: Kom godt i gang med den bæredygtige omstilling

Boligforeninger: Kom godt i gang med den bæredygtige omstilling

Sønderborgs almene boligforeninger er midt i processen med at omstille deres boligmasse til en mere energivenlig og bæredygtig version. Her deler Torben Esbensen, rådgivende ingeniør bag projektet, ud af erfaringer og giver råd til, hvordan din boligforening kan følge det grønne fodspor.

Trækker det op til uvejr? Sådan bremser du en ulmende mediestorm

Trækker det op til uvejr? Sådan bremser du en ulmende mediestorm

Som organisation i civilsamfundet lever man i høj grad af sin egen troværdighed, og en alvorlig mediesag kan koste både medlemmer og samarbejdspartnere. Bliv klogere på mediestorme, og hvordan du bedst bremser en krise, inden den gør stor skade.

Når stormen brager: Her er din tjekliste

Når stormen brager: Her er din tjekliste

Når en mediestorm rammer, står din organisation i en alarmsituation, der kræver øjeblikkelig handling. Her har du kommunikationsekspert Henrik Kragelunds tjekliste til, hvordan du hurtigt kommer på den anden side af krisen.

Guide: Sæt aftryk på kommunalpolitikken

Guide: Sæt aftryk på kommunalpolitikken

Civilsamfundsorganisationer har et uudnyttet spillerum, og med kommunalvalget lige rundt om hjørnet, kan det give god mening at arbejde med at få mere indflydelse på den lokalpolitiske dagsorden. Det siger Maria Steno, medforfatter til bogen 'Lokal Lobbyisme'.

Skab lokale forandringer: Lær af naturelskerne i Furesø

Skab lokale forandringer: Lær af naturelskerne i Furesø

Man kan tage ved lære af Danmarks Naturfredningsforening i Furesø, når det kommer til at arbejde lokalpolitisk. De har i samarbejde med lokale ildsjæle og Furesø Kommune startet initiativet Vilde haver, som skal sikre mere biodiversitet.

Ledelse: Lær at dirigere bæredygtige samfundsløsninger frem

Ledelse: Lær at dirigere bæredygtige samfundsløsninger frem

Komplekse samfundsproblemer kræver fælles og systematisk ledelse på tværs af civilsamfund, det private og det offentlige Danmark. To nye uddannelser sætter ledelse af systemisk forandring og social innovation på programmet dette efterår.

Gode råd: Hjælp den sociale innovation på vej

Gode råd: Hjælp den sociale innovation på vej

Bliv bedre til at tage livtag med komplekse samfundsproblemer. Civilsamfundets Videnscenter har bedt Anders Folmer Buhelt fra Akademiet for Social Innovation og Anne-Mette Steinmeier fra Mobilize om gode råd til, hvordan du som leder tænker social innovation ind i din organisation.