VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

Et liv på kanten kan se meget forskelligt ud. Nogle forsvinder ind i misbrug, andre er ensomme og atter andre hører måske stemmer eller har angst. Fælles er dog, at der ofte går alt for lang tid, før den rette hjælp kommer fra civilsamfundet og det offentlige. Imens får personen i mistrivsel det dårligere og dårligere. 

At vi som samfund er for langsomme til at hjælpe, er ikke en stor og dyb hemmelighed. Men det var godt at blive mindet om, siger Vibeke Lybecker, der er programchef i VELUX FONDEN og som har ansvar for at finde projekter, der skal have støtte, inden for sociale indsatser i Danmark.  

Hun har her i foråret mødtes med en nyskabelse indenfor hendes felt: Et panel bestående af 11 personer fra alle egne af Danmark, der hver især har personlige erfaringer med at være i alvorlig psykisk mistrivsel. Panelet skal hjælpe VELUX FONDEN med at udvælge de projekter, der forventes at gøre størst mulig gavn for målgruppen. 

 “Det handler om at give målgruppen en stemme. De har erfaringer med den problematik, vi gerne vil ændre. Vi er nysgerrige på, hvad der hjalp dem videre, og ikke mindst hvad der mangler af trædesten mellem civilsamfundet og offentlige tilbud,” forklarer Vibeke Lybecker. 

Det ligger ikke VELUX FONDEN fjernt at slå lyttelapperne ud, understreger Vibeke Lybecker. Faktisk gør fonden i forvejen meget for at indsamle informationer fra eksperter, fagpersoner og andre, der har specialiseret viden inden for de indsatsområder, fonden strategisk arbejder med at forbedre. Derfor er det også helt naturligt, at man nu kalder på input fra den gruppe, der har fået titlen erfaringseksperter. 

Panel sikrer nyt blik

Tidsfristen er netop udløbet på et stort “temakald” på det sociale område, hvor VELUX FONDEN har inviteret blandt andet repræsentanter fra civilsamfundet til at søge penge til projekter. Det er en ekstern konsulent, med erfaring fra brugerinvolverende processer, der har været med til at udvælge panelet, og det første møde med erfaringseksperterne fandt sted inden VELUX FONDEN overhovedet begyndte at læse de 24 ansøgninger, der er kommet ind. Mødet gjorde indtryk på Vibeke Lybecker og hendes kolleger: 

“Det gør en forskel, at du sidder overfor mennesker, der selv har oplevet at være i alvorlig psykisk mistrivsel. De var super præcise på, hvad der er vigtigt og ikke så vigtigt. Vi fik meget ud af at møde med dem, og jeg forventer, at de fremadrettet forskubber tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på.”  

Næste møde finder sted i juni måned og der vil VELUX FONDENs programmedarbejdere have læst ansøgningerne og lavet den første grovsortering. Herefter er det panelets opgave at afveje relevansen i de tilbageværende projekter og pege på mulige faldgruber. Panelets ideer og input kommer til at indgå på lige fod med fagpersoners vurderinger, når VELUX FONDENs bestyrelse i sidste ende udvælger de projekter, der skal have støtte. 

Ingen one-size-fits-all

Netop fordi erfaringseksperterne kommer med forskellige baggrund og problemstillinger, vil VELUX FONDEN ikke kræve, at de skal tale med én stemme. For der findes ikke one-size-fits-all-løsninger på alvorlig psykisk mistrivsel, og det er blevet understreget over for panelet, at alle erfaringer og perspektiver er relevante og velkomne.  

“Vores ønsker er først og fremmest at blive klogere og de skal ikke forhandle sig frem til en fælles mening. Vi vil lægge deres vurderinger frem balanceret, så bestyrelsen ved, at nogen siger, at der er behov for det her, andre siger noget andet,” siger Vibeke Lybecker og uddyber:

“Indtil videre har de 11 personer lært os, at det handler om at hjælpen skal hurtigere frem. Derudover betoner de meget, hvor vigtigt det er at møde nogle, der forstår dem. De var tydelige i, at det ikke giver mening at ”lege” fællesskaber – men at hjælpen og indsatsen skal føles ægte og forbundet til det almindelige levede liv.” 

Forrige artikel Tre greb: Sådan inddrager du “folket” på årets Folkemøde Tre greb: Sådan inddrager du “folket” på årets Folkemøde Næste artikel Frivilligheden blomstrer i de digitale fællesskaber, som dog rummer nye typer faldgruber Frivilligheden blomstrer i de digitale fællesskaber, som dog rummer nye typer faldgruber
Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

En ny undersøgelse foretaget af Groupcare viser, at kun cirka hver fjerde forening eller organisation herhjemme arbejder målrettet med inklusion og diversitet. Det tyder også på, at det danske civilsamfund halter bagud, når vi sammenligner os med Sverige og Norge.

Marie blev aktivist, da hun stod i vuggestuen: ’Det lå ikke i blodet, men da mærkede jeg på min egen krop, at noget var helt galt’

Marie blev aktivist, da hun stod i vuggestuen: ’Det lå ikke i blodet, men da mærkede jeg på min egen krop, at noget var helt galt’

At være aktivist er under et valg er et ’altabsorberende monster’. Men at være det under to valg og tiden imellem er kaotisk, opslidende og en proces, der får folk til at brænde sammen. Så hvorfor står en mor til to endnu en gang og pakker banners og hoodies ud med den ene hånd og sms’er med journalister med den anden, imens nattesøvn er en by i Rusland og penge altid er en mangelvare?

Med cykel og cykelhjelm fik Jonas skabt Lolland et nyt ungeråd

Med cykel og cykelhjelm fik Jonas skabt Lolland et nyt ungeråd

Halvanden måned fik ungekonsulent Jonas Sylvester Kaspersen til at opstarte Lolland Ungeråd, og i den periode kunne Lollands beboere se ham ræsende på sin cykel frem og tilbage på adskillige skoler, fritidshjem og uformelle opholdssteder for unge. Kom med på hans tur her.

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

Borger-alliancen Medborgerne fra Nørrebro/Nordvest drejede nærmest lydløst nøglen rundt i forsommeren. Den platform, der skulle samle civilsamfundet lokalt og styrke nærdemokratiet, overlevede ikke. Men hvorfor? Og hvor bør man justere, hvis andre vil prøve kræfter med Community Organising i Danmark? Det har Civilsamfundets Videnscenter spurgt to centrale kræfter i Medborgerne om.

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Mere end 22.000 danskere er medlem af en lokal facebookgruppe under Næstehjælperne. Bevægelsen er en protest- og hjælpegruppe, der skaber forbindelse mellem fattige eller udsatte og andre, der har overskud til at hjælpe. Læs her, hvordan Susanne Jakobsen fra København varetager rollen som administrator.