Care Danmark: “Vi har prioriteret benhårdt for at komme hurtigt ud med en intensiv forebyggende indsats”

BEST PRACTICE: Care Danmark har været lynhurtig til at omallokere en stor del af deres midler fra allerede igangværende projekter til kampen mod coronapandemien. Det har ført til svære prioriteringer mellem langsigtede mål og kortsigtet, akut behov for hjælp. Læs med og hør, hvordan beslutningerne blev truffet. 

Torsdag 14. maj skete der noget, mange har frygtet i månedsvis. De to første tilfælde af covid-19 blev bekræftet i verdens største flygtningelejr, Cox’s Bazar i Bangladesh. Her lever cirka en million rohingya-flygtninge fra Myanmar så tæt og under så uhumske forhold, at forholdsregler om hygiejne og social afstand er nærmest umulige at gennemføre i praksis.

Fra det øjeblik, coronavirussen begyndte at sprede sig uden for Kina, har generalsekretær i Care Danmark, Rasmus Stuhr Jakobsen frygtet, at virussen ville melde sin ankomst i lejren.

Allerede i februar, da de første smittede dukkede op i Europa, vurderede Rasmus Stuhr Jakobsen, at den nye coronavirus havde potentialet til at udvikle sig til en stor humanitær katastrofe i flygtningelejren – og i det hele taget i verdens fattigste lande. Care Danmark besluttede derfor allerede i pandemiens spæde begyndelse, at organisationen var nødt til at omprioritere store dele af sin planlagte hjælpeindsats.

“Det var jo noget med at tænke: ‘Okay, vi har gang i rigtig, rigtig mange vigtige dagsordener i vores projekter. Men konfronteret med den her meget alvorlige risiko, hvor vi kan se, at effekten af forebyggelse kan være enorm, så er der også noget, der er vigtigere end andet,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Care Danmark besluttede derfor at skrue op for covid-19-indsatsen og ned for andre projekter og omallokerede med Rasmus Stuhr Jakobsens ord “en ret substantiel del af deres bevilling” til coronaforebyggelse. I kroner og øre drejede det sig i første omgang om 8,2 millioner ud af den samlede bevilling på 54 millioner kroner, og Rasmus Stuhr Jakobsen forventer, at beløbet bliver endnu højere.

Her kan du høre Care Danmarks generalsekretær fortælle, hvordan valgene om, hvad der skulle skubbes til side for coronaindsatsen, blev taget i praksis.


Kvinder i rohingya-flygtningelejren Cox's Bazar, Bangladesh, har fået adgang til rent vand. Foto: Abir Hossain/CARE.

Tættekam og mange bække små
For at skaffe midler til lynhurtigt at begynde den forebyggende indsats i blandt andet Cox’s Bazar, besluttede Rasmus Stuhr Jakobsen, at alle planlagte og igangværende projekters budgetter skulle gennemgås med en tættekam.

De første penge var lettest at finde.

“En ting var stensikkert, og det var, at vi ikke selv kom ud at flyve. Så alle de udgifter, der kunne ligge der, dem kunne vi bruge på noget andet,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Alle udgiftsposter til rejser, monitoreringsbesøg ude i verden og mødeaktiviteter i Bruxelles og Geneve blev streget fra deres oprindelige projekter og flyttet over i covid-19-forebyggelse.

Det samme gjaldt for alle aktiviteter, som krævede et fysisk møde, “og det gør rigtigt mange af vores aktiviteter,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen. Planlagte workshops og træningsforløb ude i verden blev derfor også streget.  

“På den måde var vi inde linje for linje, projekt for projekt og sige: ‘Det går ikke, det går ikke, det går ikke’,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Første del af øvelsen var lettest. Her gjaldt det om at strege flyrejser og workshops, som coronavirussen alligevel havde gjort det umuligt at afholde. I anden del af øvelsen var Care Danmark inde og kigge på projekterne for at afveje, om der var behov for indsatserne her og nu, eller om man kunne udskyde nogle af aktiviteterne.  

“Vi haft nogle lidt mere policy-orienterede projekter, hvor vi også har sagt: ‘Det er ikke det, der er det vigtigste lige nu. Det kan vi godt skyde’,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen:

“Vi har for eksempel haft nogle ambitiøse planer i forhold til at formulere og udbrede kendskabet til verdensmålene, både ude og hjemme. Og der har vi sagt: ‘Okay, det er en rigtig vigtig opgave, men den må vi simpelthen lige udskyde et halvt år og så gøre noget andet’,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Care Danmark arbejder desuden normalt med en lang række projekter omkring klimatilpasning i verdens fattigste lande, og også her blev der prioriteret hårdt i forhold til, om dele af indsatsen kunne udskydes.

“Alt det langsigtede klimaarbejde, som også er mere politisk arbejde, skruede vi ned for. Klimatopmødet i Glasgow, som vi ellers ville have brugt en masse krudt på, blev aflyst. Så pludselig var der også et enormt ressourcetræk dér, som ikke blev det samme. Og derfor sagde vi: ‘Jamen så ryger de midler altså over i en forebyggende covid-indsats’,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen:

“Vi har prøvet at balancere det kortsigtede og det langsigtede. Men der er ingen tvivl om, at vi har prioriteret benhårdt for at komme hurtigt ud med en intensiv forebyggende indsats.”

Det er svært at opretholde almindelige hygiejniske forholdsregler for at undgå spredning af covid-19-smitte i flygtningelejren Cox's Bazar. Foto: Nancy Farese/CARE.

Det gjaldt om at være klar
De 8,2 millioner kroner, som Care Danmark i første omgang har barberet af sine andre projekter er primært blevet kanaliseret over i covid-19-forebyggelse i tre geografiske områder, hvor Care Danmark allerede arbejdede og havde opbygget viden og kapacitet: Vestafrika, Uganda og Cox’s Bazar.

“Det var en afvejning af, at vi ville levere noget med ordentlig dybde og kvalitet kombineret med, hvor stort vi troede, problemet kunne gå hen og blive,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Udfordringerne i eksempelvis Cox’s Bazar og flygtningelejrene i Uganda er, at folk lever og bor meget tæt sammen, og derfor har svært ved at holde afstand til hinanden. Ud over de trange – og ofte uhumske kår – lever mange med dårligt behandlede kroniske sygdomme på grund af svage sundhedssystemer. Og adgang til helt basal hygiejne som rindende vand og sæbe er en mangelvare.

“Jeg tror ikke på, at vi som sådan kommer til at kunne eliminere problemet. Der er jo ikke nogen vaccine på vej endnu. Men det er jo virkelig noget med at prøve at sætte smittespredningen ned i et tempo – ligesom herhjemme – hvor det ikke leder til en alt for pludselig og eksplosiv udvikling af sygdommen,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Omprioriteringen af midlerne har betydet, at Care Danmark allerede var i fuld gang med den forebyggende indsats, da de første smittetilfælde i torsdags blev konstateret i Cox’s Bazar.

I ugerne inden arbejdede Care Danmark på at opstille mobile metalstativer med 10 liters vanddunke og små sæbeblokke, så flygtningene i lejren kan vaske hænder. Der blev gennemført oplysningskampagner ved at gå fra dør til dør og fortælle samtlige familier i den del af den gigantiske flygtningelejr, som organisationen er ansvarlig for, om smittespredning og forholdsregler. Der blev oprettet isolationssteder, hvor folk fra lejren med symptomer kan sætte sig hen, indtil de kan blive hentet af en ambulance, så de undgår at smitte andre. Og Care Danmark har hjulpet med at udbygge både ambulancedriften og de lokale sundhedsmyndigheders modtagekapacitet.

“Det er jo ikke sådan, når man kigger ud over de her flygtningelejre i dag, at mennesker er begyndt at dø i hobetal. Vi står stadig ved foden af bjerget og venter på, at de rigtige effekter af det her kommer til for alvor at sætte ind. Så det, vi skal gøre nu, er jo virkelig at sætte benhårdt ind på at forebygge og begrænse smittespredningen,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Care-personale demonstrerer hoste/nyse-teknik til børn i flygtningelejren Cox's Bazar. Foto: Maksuda Sultana/CARE.

Vi står ved foden af bjerget  
Når det gælder verdens fattigste, ligger coronakrisens alvorligste faser fortsat foran os ifølge Rasmus Stuhr Jakobsen. Ud over den akutte sundhedskrise frygter han, at der i slipstrømmen vil følge enorme både sociale og økonomiske kriser.

“Det her bliver virkelig noget, der kommer til at koste noget og kræve noget i forhold til, hvordan vi får hjulpet hinanden igennem krisen i dens fulde omfang. Jeg tror, vi alle sammen kommer til at blive udfordret på, hvad det er for en hjælp, vi kan give, og hvordan vi giver den. Vi kan jo ikke rejse mere. Vi kan ikke komme til Uganda, og vi kan ikke rejse til Cox’s Bazar, så det kommer jo også til at tvinge os til at tænke nyt i forhold til, hvordan vi samarbejder, og hvordan vi udmønter vores hjælp,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, som håber, at coronakrisen vil føre til et øget fokus på at få opbygget endnu stærkere lokale partnerskaber og større lokal kapacitet.

Fordi Rasmus Stuhr Jakobsen vurderer, at vi stadig kun står ved bjergets fod i forhold til coronakrisen i verdens fattigste lande, vil Care Danmark løbende følge udviklingen tæt og vurdere, om der bliver behov for endnu en runde med tættekam og omallokering af projektmidler til covid-19-indsatser.

For generalsekretæren har det været en øjenåbner, hvor mange penge, organisationen kunne finde ved sådan et mange-bække-små- princip, og han mener på mange måder, at første runde har været en sund proces.

“Alle vores projektledere er jo blevet vækket om natten og har fået at vide: Nu skal du forklare os ned til mindste krone, hvorfor det der totale budget giver 100 procent og absolut mening i den her situation,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen:

“Det gør vi selvfølgelig løbende på vores projekter. Men det har virkelig været sådan en grundig proces og ned til mindste detalje og også nogle hårde forhandlinger internt. Det har været en sund proces.”

I forhold til andre, der vil gøre øvelsen efter, understreger Rasmus Stuhr Jakobsen samtidig vigtigheden af en tæt dialog med projektlederne.  

“Jeg tror, den måde, vi i organisationen har arbejdet med det her på, har været god i den forstand, at vi har haft en tæt dialog, hvor alle har været klar på, hvad der var prioriteten. Det handler jo om at prøve at komme et sted hen, hvor folk ikke sidder og holder på deres, for mange af de her projekter er jo forbundet med et dybt ejerskab for mange mennesker både ude og hjemme, så hvorfor giver man lige slip på en tredjedel af sit budget,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen:

“Derfor er det vigtigt at bruge noget krudt på, hvad der er organisationens prioritet, og hvorfor man mener, det er en prioritet, og få folk med ombord, inden man kaster sig ud i øvelsen.”

I flygtningelejren Cox's Bazar bliver der informeret om hygiejne og forholdsregler for at minimere covid-19-smitten. Foto: Dr. Nazmul Hassan/CARE.

Forrige artikel Sådan holder Aalborg Kommune hånden under sit foreningsliv Sådan holder Aalborg Kommune hånden under sit foreningsliv
“Digital terapi” gav DIGNITY nyt indblik i torturofres hverdagsliv

“Digital terapi” gav DIGNITY nyt indblik i torturofres hverdagsliv

BEST PRACTISE: Under coronakrisen omstillede DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, sine aktiviteter, så blandt andet terapiforløb kunne gennemføres digitalt. Det kom der en række uforudsete fordele ud af. Men digitale løsninger er ikke et quick-fix, lyder det også fra direktør Rasmus Grue Christensen. 

Sådan skaber du det gode digitale event

Sådan skaber du det gode digitale event

GODE RÅD: Med coronavirus som underliggende sundhedsrisiko kan vi ikke mødes, som vi plejer. Derfor flyttes civilsamfundets konferencer, workshops og andre faglige events over på digitale platforme. Anna Porse Nielsen, der er direktør i rådgivningsfirmaet Seismonaut og ekspert i oplevelsesøkonomi, giver her sine bedste råd til den digitale transformation. 

Sådan skabte Nordea-fonden nærvær og atmosfære på webinar

Sådan skabte Nordea-fonden nærvær og atmosfære på webinar

BEST PRACTISE: Da Nordea-fonden i sidste uge samlede forskere og fagfolk til et webinar om forældreskab, blev der bygget studie og investeret i en digital platform, der samler folk bag hver sin computerskærm. Også når coronavirus covid-19 engang er under kontrol, vil webinarer være et format, Nordea-fonden bruger. 

Sådan bekæmper du seksuel chikane i din organisation

Sådan bekæmper du seksuel chikane i din organisation

GUIDE: Den seneste tid har vist, at seksuel krænkende adfærd findes i alle brancher, og heller ikke civilsamfundet kan sige sig fri. Her fortæller chefkonsulent i Dansk Erhverv Tina Buch Olsson, hvad man som organisation bør gøre for at bekæmpe sexisme. 

 Forebyg sexisme og overgreb i ungdomsforeninger

Forebyg sexisme og overgreb i ungdomsforeninger

GODE RÅD: En ny TV2-dokumentar fortæller om gruopvækkende episoder, hvor unge kvinder er blevet krænket verbalt og udsat for fysiske overgreb på kurser, møder og ved fester i en række danske ungdomspartier. Har ungdomsforeninger styr på samværspolitikken? Dansk Ungdoms Fællesråd giver her svar og gode råd. 

Dansk Flygtningehjælp: Sexisme er stadig underrapporteret

Dansk Flygtningehjælp: Sexisme er stadig underrapporteret

SEXISME: Siden 2008 har Dansk Flygtningehjælp arbejdet målrettet på at forebygge og håndtere seksuelle overgreb i den store organisation, der forgrener sig til 40 forskellige lande. Men seksuelle krænkelser er stadig et underrapporteret problem, vurderer generalsekretær Charlotte Slente.

Prissammenligning: Find den billigste bank til din forening

Prissammenligning: Find den billigste bank til din forening

BANKGEBYRER: Der kan være flere tusinde kroner at spare ved at vælge den rette bank. I denne prissammenligning kan du finde bankerne med de laveste priser og få overblik over, hvilke gebyrer du især skal holde øje med.

5 ting at tænke over, før I vælger bank

5 ting at tænke over, før I vælger bank

GODE RÅD: Bankgebyrer kan svinge med mange tusinde kroner fra bank til bank. Det kan derfor godt betale sig at overveje, om jeres forening har valgt den rette. Her får I gode råd til, hvad I skal overveje, når I vælger bank.

Her er det gratis at oprette en foreningskonto

Her er det gratis at oprette en foreningskonto

BANKKONTO: Nogle banker tager tusindvis af kroner i oprettelsesgebyr. Andre gør det noget billigere. Her får du overblik over, hvor det er gratis at oprette en foreningskonto.

Trin-for-trin: Sådan skruer du en borgersamling sammen

Trin-for-trin: Sådan skruer du en borgersamling sammen

GUIDE: Rundt om i verden eksperimenterer kommuner og nationale regeringer med borgersamlinger og borgerting. I Danmark har vi først lige budt demokratiformen velkommen. Rådgivningsvirksomheden We Do Democracy introducerer her begreber og form. 

I Albertslund går 36 borgere til demokrati dette efterår

I Albertslund går 36 borgere til demokrati dette efterår

BORGERSAMLING: Albertslund vil gerne lokke 10.000 nye borgere til kommunen de næste 10 år. Men hvordan skal Albertslund udvikle sig, så der er plads og fællesskaber til alle? Det svar forsøger 36 udvalgte borgere over 16 år, der alle sidder i Albertslunds første borgersamling, at komme frem til hen over efteråret. 

Tre nedslag i europæiske borgerting

Tre nedslag i europæiske borgerting

RUNDTUR: Tilliden til politikere er dalende. Som modsvar eksperimenterer man rundt om i verden med borgerting og borgersamlinger, der har til formål at bringe de politiske beslutninger tættere på borgernes ønsker. Her har du tre eksempler fra Europa.