DI: Margrethe Vestager er en vigtig spiller for Europas digitale fremtid

DEBAT: Den franske kommissær Thierry Breton og Margrethe Vestager kommer til at sidde for bordenden, når strategien for Europas digitale fremtid skal fastlægges, skriver Anders Ladefoged fra DI. 

Af Anders Ladefoged
Europapolitisk chef i Dansk Industri

Der var ingen slinger i valsen, da Margrethe Vestager stod skoleret til kommissærhøringen i Europa-Parlamentet.

Parlamentet godkendte som ventet Margrethe Vestager til den magtfulde post som næstformand for den nye Kommission. Så let gik det langtfra alle.

Og slet ikke for den franske præsident, Emmanuel Macrons, kommissærkandidat, Sylvie Goulard. Parlamentet vendte tommelfingeren nedad for Goulard.

Vi kommer ikke uden om den franske erhvervsmand
Sammen med Magrethe Vestager var Sylvie Goulard ellers udset til at udgøre det kvindelige dream-team, der skulle drive Europas digitale transformation.

I stedet har Emanuel Macron nu foreslået erhvervsmanden Thierry Breton til den tunge post i Kommissionen.

Som næstformand for Kommissionen og med ansvar for det digitale område kommer Margrethe Vestager naturligvis til at sidde for bordenden, når strategien for Europas digitale fremtid skal fastlægges.

Men den franske kommissær bliver ikke til at komme uden om.

Som fransk kommissær træder Thierry Breton ind et superministerium. Ikke mindre end tre generaldirektorater, som det hedder i Bruxelles, får han ansvaret for.

Dette embedsværk har taktstokken i al EU-lovgivning, der vedrører det indre marked, digitale omstilling, erhvervspolitik og rumfart.

Det står derfor klart, at Margrethe Vestager kommer til at få brug for sin franske kollega.

Uden adgang til den regulatoriske værktøjskasse, som den franske kommissær råder over, bliver det svært for Margrethe Vestager at omsætte sin vision for Europas digitale fremtid til handling.

Meget tyder på et helt nyt regelsæt
Det er ikke småopgaver, der venter den danske kommissær på det digitale område.

Den nye Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har blandt andet meddelt, at Kommissionen inden for de første 100 dage vil fremsætte en strategi for kunstig intelligens.

Kommissionen ønsker ansvarlig kunstig intelligens i Europa, hvor mennesket er i centrum. Derfor vil Kommissionen fremsætte regler for etisk brug af kunstig intelligens, der afspejler europæiske værdier. 

Hvordan gør man det? Svaret ligger ikke lige for.

Meget tyder imidlertid på et helt nyt EU-regelsæt, der skal gælde på tværs af alle sektorer. Dette kan eventuelt suppleres med mere sektorspecifikke initiativer, eksempelvis ændring af dele af EU's produktlovgivning.

For dansk erhvervsliv er det afgørende, at EU bidrager til at fremme digital ansvarlighed. Det gælder også for brugen af kunstig intelligens.

EU skal samtidig sikre, at reglerne gør det nemt for virksomhederne at tage teknologierne til sig, så de ikke bliver hægtet af fremtidens digitale udvikling.

Mange ubekendte i ligningen om Europas digitale fremtid
Fremtidens økonomi er datadrevet. En anden stor opgave for Vestager bliver derfor at sikre, at data – som bliver fremtidens økonomiske råstof – er tilgængelig for alle.

Her kommer Margrete Vestagers funktion som konkurrencekommissær til at spille en rolle.

Er EU's konkurrencelovgivning gearet til en digital tidsalder, hvor platformsøkonomi fylder stadigt mere?

Er det eksempelvis konkurrenceforvridende, når en lille håndfuld meget store virksomheder sidder på det meste forbrugerdata?

Og kan EU's konkurrenceregler bruges til at åbne op for denne type data? Eller skal der nye lovkrav om datadeling på bordet for at fremme Europas digitale udvikling?

Der er fortsat mange ubekendte i ligningen om Europas digitale fremtid.

Men med udpegelsen af Thierry Breton til fransk kommissær er en vigtig brik ved at falde på plads. Og et nyt dansk-fransk makkerpar i kampen om Europas digitale fremtid ser dagens lys. 

Forrige artikel Tænketanken Europa: EU skal handle nu for at deltage i det digitale kapløb Tænketanken Europa: EU skal handle nu for at deltage i det digitale kapløb Næste artikel Centerchef: Sprogligt udfordrede elever skal lære at læse på skærm Centerchef: Sprogligt udfordrede elever skal lære at læse på skærm