Kronik

Forsker: Interessant byttehandel kan lægge grundstenene til en digitalisering af velfærdsydelserne

For at institutioner kan få frihed til digitalisering, skal de stå til ansvar for, at hjælpen til borgere bliver stadig bedre, billigere og mere tilgængelig, skriver John Storm Pedersen. 

At udvikle en ny, bedre version af velfærdsstaten gennem øget digitalisering er en vanskelig, men nødvendig og mulig opgave at løse, skriver John Storm Pedersen. 
At udvikle en ny, bedre version af velfærdsstaten gennem øget digitalisering er en vanskelig, men nødvendig og mulig opgave at løse, skriver John Storm Pedersen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
John Storm Pedersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kan digitale værktøjer og algoritmer udkonkurrere de velfærdsprofessionelle i velfærdsstaten?

I den videnskabelige diskussion herom har der i de seneste to-tre årtier været to hovedsynspunkter.

Det ene er, at der altid vil være behov for velfærdsprofessionelle – et (mellem)menneskeligt element. Det andet er, at digitale værktøjer vil erstatte velfærdsprofessionelle. Udviklingen og anvendelsen af AI i disse år understøtter dette synspunkt.

Danmark ligger i top af internationale målinger af, hvor godt lande bruger nye digitale værktøjer.

Covid-19-pandemien viste, at velfærdsstatens institutioner imponerende hurtigt kunne omstille sig til produktion og levering af digitale velfærdsydelser.

At udvikle en ny, bedre version af velfærdsstaten gennem øget digitalisering er en vanskelig, men nødvendig og mulig opgave at løse.

John Storm Pedersen
Professor emeritus i ledelse og organisation, Syddansk Universitet

Tænk på lærernes digitale undervisning, praktiserende lægers videokonsultationer, uddannelsesstedernes digitale vejledning af studerende, indførelse af nye online selvbetjeningsmuligheder med videre.

En vanskelig men mulig opgave at løse

Virkeligheden her i 2024 er, at vi fortsat er langt fra en velfærdsstat uden velfærdsprofessionelle.

Hundredtusinder af lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, jordemødre og fængselsbetjente møder fortsat fysisk op på deres arbejde.

Her har de direkte kontakt med millioner af borgere 24/7 året rundt: Elever i skoler, børn i daginstitutioner, arbejdsløse, fødende og døende. Og denne daglige kontakt mellem velfærdsprofessionelle og borgere er ifølge forskning et centralt element i velfærdsstatens historiske legitimitet.

Ikke desto mindre bliver hovedopgaven i resten af 2020'erne at kombinere nye digitale værktøjer med de velfærdsprofessionelles arbejde og borgernes behov for støtte og hjælp i velfærdsstatens mange institutioner.

At udvikle en ny, bedre version af velfærdsstaten gennem øget digitalisering er en vanskelig, men nødvendig og mulig opgave at løse. At det er tilfældet, argumenterer jeg for i min nye bog ’Den digitale velfærdsstat – muligheden, faldgruben og jokeren’.

Velfærdsstaten ændres

I disse år anvendes digitalisering på samme måde, som New Public Management, strukturreformen og de mange andre reformer i den offentlige sektor blev anvendt tidligere; nemlig til at vride velfærdsstaten ud af klemmen mellem borgeres krav og ønsker til velfærdsydelser og deres betalingsvillighed og -evne til at finansiere disse.

Bagved ligger en politisk-administrativ tro på, at digitaliseringen gør velfærdsstatens ydelser til borgerne bedre, billigere og mere tilgængelige.

Læs også

En konsekvens ved den digitaliseringsstrategi er, at borgere skal møde mindre fysisk op hos læger, på hospitaler, på universiteter og i borgerservice, jobcentre og de andre institutioner.

Det sker allerede ved hjemmeindlæggelser frem for hospitalsindlæggelser, telemedicin frem for fremmøde hos læger, digital psykologhjælp og kommuners videoopkald til borgere, der har behov for social støtte med videre.

Dermed ændres den velfærdsstat, som vi har kendt til og levet med i mere end 60 år, grundlæggende.

Mere velfærd for pengene

For langt de fleste borgere skaber den udvikling muligheder i form af mere velfærd for skattekronerne.

Det skyldes blandt andet, at data-analytikere sammen med velfærdsprofessionelle og ledere i næsten realtid kan indsamle store mængder af data om velfærdsydelser og bearbejde disse løbende, så borgere kan få bedre, billigere og mere tilgængelig hjælp og støtte til at løse deres problemer.

En faldgrube ved digitaliseringen er udviklingen af en digital underklasse, som består af grupper af borgere, der ikke mestrer anvendelsen af digital hjælp og støtte.

John Storm Pedersen
Professor emeritus i ledelse og organisation, Syddansk Universitet

Desuden kan regeringer, regioner og kommuner digitalisere hjælpen og støtten til borgere, så der frigøres ressourcer, som for eksempel kan anvendes til grøn omstilling, øgede udgifter til militæret eller til de stadig flere gamle borgere.

Der kan dermed findes ressourcer til de opgaver, samfundet skal løse i disse år.

Når dette er en reel mulighed, skyldes det, at langt de fleste borgere, velfærdsprofessionelle og ledere er digitalt kompetente og omstillingsparate, som covid-19-pandemien viste.

Faldgrupper hos de ressourcesvage

Digitaliseringens muligheder skaber også faldgruber. En af disse er udviklingen af en digital underklasse, som består af grupper af borgere, der ikke mestrer anvendelsen af digital hjælp og støtte.

Avancerede gør-det-selv værktøjer og ’overdigitalisering’ ved vi, fra for eksempel Australien, USA og Holland, kan skabe skandaler, fordi ressourcesvage borgere udelukkes fra velfærdstilbud, der burde være tilgængelige for alle.

Samtidig frygter en række velfærdsprofessionelle, deres professioner og fagforeninger, at deres arbejde bliver til ’digitalt samlebåndarbejde’ og drukner i computerskærmsbureaukrati.

Det er vigtigt at undgå en stor digital underklasse i det digitale samfund.

Læs også

Derfor skal vi hjælpe og støtte borgerne i denne gruppe på særlige vilkår, hvilket kræver en god balance mellem det digitale og menneskelige element i hjælpen og støtten.

Det kræver dialog og inddragelse af borgere og velfærdsprofessionelle, deres interesseorganisationer med videre. Til gengæld indebærer en yderligere digitalisering af hjælpen og støtten til borgere en unik historisk mulighed.

Faktabaseret feedback

Gevinsten ligger primært i faktabaseret feedback online i næsten realtid til velfærdsprofessionelle om effekterne af deres hjælp og støtte til borgere.

Den feedback kan anvendes i refleksions- og læringsprocesser, så velfærdsprofessionelle bliver stadig bedre til at hjælpe og støtte borgere og til at dokumentere dette på grundlag af hårde data/statistik.

Institutioner kan få stor frihed til at digitalisere hjælp og støtte til borgere til gengæld for at tage et tilsvarende stort ansvar for at sikre bedre og billigere ydelser.

John Storm Pedersen
Professor emeritus i ledelse og organisation, Syddansk Universitet

Kan regeringer, regioner og kommuner få ledere, velfærdsprofessionelle og data-analytikere i velfærdsstatens institutioner til at anvende datadrevet hjælp og støtte til borgere, er grundlaget for en ny interessant byttehandel lagt.

Den er, at institutioner kan få meget stor frihed til at digitalisere deres hjælp og støtte til borgere til gengæld for at tage et tilsvarende stort ansvar ved at stå på mål for, at hjælpen og støtten til borgere bliver stadig bedre, billigere og mere tilgængelig.

Byttehandel kræver fair rammer og vilkår

Nøglen til at få denne byttehandel til at fungere i praksis er institutionslederne. De kender driften i deres institutioner, fordi de som lærere, sygeplejersker, læger og socialrådgivere ofte har arbejdet her i en årrække.

De taler også djøf-sprog, fordi de har lært det i deres ofte omfattende videre- og efteruddannelse og samarbejde med forvaltningerne. Og de har politisk tæft, fordi det er en nødvendighed, hvis de vil være institutionsledere i en længere periode.

En ny byttehandel kræver, at regeringer, regioner og kommuner giver institutionsledere fair rammer og vilkår. De skal have frihed til i samarbejde med velfærdsprofessionelle, data-analytikere og ikke mindst borgerne at digitalisere velfærdsydelserne yderligere.

Omvendt skal samfundet kræve, at ledere anvender digitale værktøjer, som resulterer i realistiske forventninger til, hvor meget hjælpen og støtten til borgere forbedres ved hjælp af digitale værktøjer. Og det skal kræve, at institutioner med hårde data/statistik dokumenterer, at de indfrier disse forventninger.   

Lykkes det at skabe en sådan ny byttehandel som grundlag for en yderligere digitalisering af velfærdsstatens velfærdsydelser, kan Danmark udvikle en ny og bedre velfærdsstat, som vil få international opmærksomhed og anerkendelse.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

John Storm Pedersen

Professor emeritus i ledelse og organisation på Syddansk Universitet

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024