IT-branchen: Kommunalpolitikerne skal svare på de digitale spørgsmål

DEBAT: Den digitale dimension af velfærd, ældre, børn og kommunens infrastruktur er vigtigere end nogensinde før, og derfor skal vi forlange svar af de nye kommunalpolitikere, skriver Birgitte Hasse, administrerende direktør i IT-branchen.

Af Birgitte Hass
Administrerende direktør i IT-Branchen

Det er ingen hemmelighed, at antallet af borgere på 80+ vil være fordoblet om under 20 år, og at der vil være færre i den arbejdsdygtige alder til at passe på det stigende antal ældre og kronikere.

Samtidig er der ingen tvivl om, at kommunernes økonomi også fremover vil være presset.

Skal vi opretholde bare en nogenlunde service over for kommunens borgere på for eksempel sundheds- og ældreområdet, er det nødvendigt at investere i velfærdsteknologi som en vej til at frigøre varme hænder til omsorg.

Spørgsmålet til en lokalpolitiker er derfor heller ikke, om de ønsker flere varme hænder og bedre velfærd i kommunen. For det gør alle jo.

Det, borgerne gerne vil vide, er, hvordan den enkelte politiker vil tage ansvar for, at velfærdsteknologien kan fremtidssikre den offentlige service.

Børn skal have digitale skaberkompetencer
Styrken i dansk økonomi hænger uløseligt sammen med vores uddannelsessystem, og vi har brug for en dygtig og innovativ digital arbejdsstyrke, hvis vi skal klare os i den globale konkurrence. 

Skal vi som samfund kunne udnytte mulighederne i den hastige digitalisering, er der også behov for helt nye færdigheder og et helt nyt grundfag i folkeskolen.

Der er behov for, at børn og unge med it som fag får redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi.

Heldigvis er både lokalpolitikere og befolkningen enige på dette punkt. 88,7 procent af lokalpolitikerne ønsker it som et skabende obligatorisk fag i folkeskolen, mens 89,0 procent af befolkningen gør det samme.

Lige nu har 3.000 elever rundt om i Danmark allerede valgt de digitale skaberkompetencer som fag i dette skoleår, så forandringen er i gang.

Spørgsmålet er derfor hellere ikke længere, om det skal være et fast fag på alle landets folkeskoler. Det, lokalpolitikerne skal svare på, er, hvordan og hvor hurtigt de vil få faget indført på kommunens skoler.

For det haster med at hjælpe børn og unge til at blive klar til at agere i den digitale verden, så de kan være en aktiv del af vores arbejdsstyrke og i vores samfund.

Digitaliseringens motorvej skal bygges
Kommunernes digitale ambitioner er vidt forskellige, og enkelte har så små ambitioner, at man kan blive bekymret for, om der snart skabes et digitalt Udkantsdanmark.

Men uanset ambitionerne er kommunens digitale infrastruktur livsnerven i et fremtidigt velfungerende lokalsamfund og dermed noget, politikerne skal forholde sig til.

Det er derfor vigtigt, at kommunalpolitikerne kan svare på, hvilken strategi de har for at give borgere og erhvervsliv adgang til en velfungerende digital infrastruktur, der understøtter telesektorens investeringer i området. 

Ingen ønskeliste op til jul
Selvom vi nærmer os julen, og det måske vil være helt logisk at levere en ønskeliste til de kommende lokalpolitikere, så er der ikke brug for flere håb, ønsker eller erklæringer. Borgerne har brug for svar.

Svar på, hvordan man man for eksempel vil forbedre servicen til borgere og erhvervsliv gennem digitale løsninger. Hvordan man vil sikre, at både børn og voksne får de rette digitale kompetencer, der gør dem til teknologiske skabere og problemløsere, der aktivt kan bidrage til samfundet, i stedet for blot at være passive superbrugere.

Og et klart svar på, hvilken strategi kommunen skal have for at sikre den nødvendige digitale infrastruktur.

Forrige artikel Peter Rahbæk Juel: Digital dannelse skal på skoleskemaet i Odense Peter Rahbæk Juel: Digital dannelse skal på skoleskemaet i Odense Næste artikel Patientdataforeningen: Danskernes skal selv bestemme over deres DNA Patientdataforeningen: Danskernes skal selv bestemme over deres DNA