Patient@home: Vores projekt inspirerer udlandet

DEBAT: Det velfærdsteknologiske projekt Patient@home har efter fire år fundet melodien. Metoderne og værktøjerne er fintunede, og modellen inspirerer nu aktører i både indland og udland, skriver Uffe Kock Wiil, Søren Møller Parmar-Sielemann og Peder Jest fra Patient@home.

Af Uffe Kock Wiil, Søren Møller Parmar-Sielemann og Peder Jest  
Direktionen i Patient@home

Patient@home udvikler velfærdsteknologi til gavn for patienter, sundhedssektoren og samfundet som helhed.

Patient@home ønsker at understøtte den nødvendige udvikling i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget hjem fulgt op af hjemmemonitoreret behandling, pleje og/eller rehabilitering. Målet er færre og kortere indlæggelser på sygehusene samt udvikling af ny velfærdsteknologi, som med tiden kan skabe arbejdspladser, eksport og vækst i samfundet.

Patient@home er støttet af Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum. Det samlede budget er knap 190 millioner kroner for perioden 2012-2018. Der er ultimo 2016 over 75 partnere i platformen heraf 50 private virksomheder. Patient@home skal efter planen munde ud i 40 nye velfærdsteknologiske produkter og services i 2018. Der er i løbet af de første fire år startet over 75 projekter i Patient@home.

Fintunet gennem årene
Patient@home har udviklet sin egen forsknings- og innovationsmodel til at understøtte udviklingen af nye velfærdsteknologiske produkter og services. Modellen er gennem de første fire år blevet tilpasset efter de indhøstede erfaringer. I store træk er modellen baseret på følgende principper.

Alle projekter, som ønsker at starte i Patient@home, bliver screenet ud fra tre overordnede parametre: (1) Innovationshøjde - hvad er nyhedsværdien i det forslåede produkt/service? (2) Forretningspotentiale - hvad er det kommercielle potentiale i det forslåede produkt/service? (3) Potentiel effekt - hvad er den potentielle effekt for borgeren (patienten), sundhedsvæsenet og samfundet i det foreslåede produkt/service? Projekter skal vurderes positivt i alle tre kategorier for at blive startet i regi af Patient@home.

Modellen lægger stor vægt på tværfaglighed og reelt samarbejde på tværs mellem forskellige aktører (forskere, innovationsspecialister, virksomheder, sundsfaglige og patienter). Erfaringen siger, at de mest lovende projekter i Patient@home inddrager alle relevante aktører i deres stræben efter at skabe brugbare produkter.

Fokus på evaluering og test
Der er fokus på at løse konkrete problemer i sundsvæsenet samt at teste udviklede produkter i samspil med brugerne i sundhedsvæsenet (både sundhedspersonalet og patienter/pårørende).

Der er stor fokus på evaluering af effekter. Til dette formål anvendes en tilpasset udgave af MAST-metoden. MAST er en model for medicinsk teknologivurdering (MTV).

Endelig er der sammen med en engelsk virksomhed, Smart Health Science, udviklet og testet et værktøj, Smart Innovation Management (SIM), til screening af igangværende projekter. SIM-værktøjet er siden 2014 med stor succes blevet brugt til at prioritere indsatsen og ressourcerne i platformen i retning af de mest lovende projekter.

Stor interesse i ind- og udland
Modellen med de tilhørende evaluerings- og screeningsværktøjer ser ud til at have god effekt. Virksomheder kan ikke sælge produkter eller services inden for sundhedsområdet uden at have evidens for effekterne af teknologien. Patient@home stiller et solidt evalueringsframework til rådighed, som hjælper virksomhederne med at skaffe den nødvendige evidens. Succesraten for projekter (som er mundet ud i produkter) har de første fire år været omkring 40-50 procent.

Modellen har i stigende grad skabt interesse både i Danmark og i udlandet. Vi har set eksempler på, at andre danske aktører inden for velfærdsteknologi kopierer (dele af) modellen. Endvidere er Patient@home inviteret til Barcelona i maj 2016 for at erfaringsudveksle med aktører i Catalonien.

Forrige artikel Fokus på Nordens største velfærdsteknologiske projekt Fokus på Nordens største velfærdsteknologiske projekt Næste artikel Teknologisk Institut: Patient@home sikrer nødvendig evidens Teknologisk Institut: Patient@home sikrer nødvendig evidens