Debat

Advokat: Skatteforvaltningen omgår retssikkerheden, når den bruger konkurs som våben

Gældsstyrelsen og Kammeradvokaten forsøger at omgå en af vores retsstats juveler, skriver advokat Nikoline Sørensen med udgangspunkt i sin klients akutelle sag.

Myndighedernes nye fremgangsmåde går så langt, at reglerne i skatteforvaltningsloven bliver illusoriske, skriver Nikoline Sørensen.
Myndighedernes nye fremgangsmåde går så langt, at reglerne i skatteforvaltningsloven bliver illusoriske, skriver Nikoline Sørensen.Foto: Presse
Nikoline Sørensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Gældsstyrelsen forsøger i ledtog med Kammeradvokaten at skabe en ny praksis, vi som borgere og virksomheder bør være dybt bekymrede over.

Ved at bruge konkurs som våben forsøger myndigheden og Kammeradvokaten at omgå en af vores retsstats juveler: De udvidede retssikkerhedsgarantier, der på skatteområdet beskytter borgere og virksomheder mod magtmisbrug og justitsmord.

Det lyder voldsomt. Det er det også. Og det sker lige nu i en konkret sag, hvor jeg er tilknyttet som advokat, der verserer for Landsretten.

Jeg er nødt til at sige fra. Ikke kun som advokat, men også som borger overfor et system, der tiltager sig en i mine øjne farlig magtfuldkommenhed.

Nikoline Sørensen
Advokat

Hvis Landsretten ser igennem fingre med Gældsstyrelsens og Kammeradvokatens praksis, så etableres en ny retstilstand for, hvordan og på hvilket grundlag der i skattesager kan indleveres en konkursbegæring.

Derfor skriver jeg dette indlæg, for jeg er nødt til at sige fra. Ikke kun som advokat, men også som borger overfor et system, der tiltager sig en i mine øjne farlig magtfuldkommenhed.

Omgik loven

Sagsbehandling på skatteområdet hviler på et princip om, at borgeren eller virksomheden først skal høres, uanset hvilke retlige skridt der efterfølgende tages. Fordelen er, at misforståelser kan afklares og fejl kan rettes uden investering af store ressourcer fra myndighederne, borgerne eller virksomhederne.

I fire konkrete sager sendte Skattestyrelsen 18. marts 2024 et forslag til afgørelse. Fristen for at fremsende bemærkninger var 10. april 2024. Men samme dag som forslaget til afgørelserne blev sendt, indleverede Gældsstyrelsen også konkursbegæringer støttet på forslagene til afgørelserne mod de pågældende.

Dermed blev skatteforvaltningslovens paragraf 20, som sikrer en formaliseret og korrekt partshøring og kontradiktionsadgang på skatteområdet, omgået. Dermed blev der også set stort på myndighedens ansvar for sagens forsvarlige og tilstrækkelige oplysning.

Læs også

Afsigelse af konkursdekret er reelt en afgørelse i skattesagen for borgeren/virksomheden. For er man først erklæret konkurs, så er skadevirkningen så stor, at et eventuelt medhold i en mulig efterfølgende klagesag slet ikke kan opveje de uoprettelige følger af en konkurs. Man lægges ned, og konkursen afskærer borger og virksomhed fra at rejse sig igen og forsvare sig.

Fremgangsmåden afskærer derfor reelt borgerens eller virksomhedens mulighed for at gennemføre en klageproces, og dermed bliver reglerne i skatteforvaltningsloven illusoriske.

I de konkrete sager var skifteretsmøderne berammet forud for udløbet af høringsfristen, hvor skifteretten dog konkret fandt, at konkursbetingelserne ikke var opfyldt. Dermed tabte Gældsstyrelsen og Kammeradvokaten med et brag. Men byretten tog kun stilling til selve konkursbetingelserne. Dommeren tog ikke stilling til det principielle spørgsmål om den åbenlyse knægtelse af de forvaltningsretlige bestemmelser.

Principelt spørgsmål

Min påstand er, at sagen i skifteretten burde have været afvist alene på, at virksomheden og virksomhedsejeren var blevet afskåret den lovfæstede retssikkerhed.

Appellen herfra er, at Folketingets Ombudsmand, Folketingets Retsudvalg, Dommerforeningen og andre, der værner om vores retssikkerhed, følger sagen tæt.

Nikoline Sørensen
Advokat

Gældsstyrelsen kærede skifterettens afgørelse, og derfor skal Landsretten nu tage stilling til, hvorvidt konkursbetingelserne er opfyldt i de pågældende sager. Appellen herfra er, at Folketingets Ombudsmand, Folketingets Retsudvalg, Dommerforeningen og andre, der værner om vores retssikkerhed, følger sagen tæt.

Man bør være opmærksom på det principielle forvaltningsretlige spørgsmål: Om en domstol overhovedet kan acceptere et konkursdekret i sager, hvor borgeren eller virksomheden ikke er blevet hørt først?

I den konkrete sag er der gode argumenter for, at min klient får medhold alene på baggrund af konkursbetingelserne. Men hvis ikke Landsretten også forholder sig til, at Gældsstyrelsen og Kammeradvokatens anvendelse af konkurs som våben uden forudgående forsvarlig høring, så er den nye retstilstand en realitet – også selv om min klient vinder i landsretten.

Dermed vil skatteydere ikke længere have garanti for, at sagen er tilstrækkeligt, forsvarligt og korrekt oplyst på tidspunktet for eventuel afsigelse af et konkursdekret.

Læs også

Det åbner en glidebane for forkerte materielle afgørelser i sager, hvor afgørelserne har uoprettelige konsekvenser for borgerne. En tilladelse af fremgangsmåden vil medføre, at skifteretten – ikke skattevæsenet – skal foretage en kompliceret skattemæssig ligning og skatteretlig prøvelse.

Normalt er det en grundig, nøje formaliseret proces, der ofte kan tage over to år. En konkurssag i skifteretten kan gennemføres på helt ned til 14 dage og afsiges af dommere, der i konkursinstituttet ikke kan tillade samme bevisførelse. Ønsker vi virkelig dette?

Jeg håber, at alle kan se det åbenlyse: Landsretten skal ikke kun tage stilling til en konkurssag. Grundlæggende garantier forsøges omgået, og der er meget mere på spil end fremtiden for den virksomhed, Kammeradvokaten og Gældsstyrelsen forsøger at bringe i knæ: Din og min retssikkerhed er på spil.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nikoline Sørensen

Advokat, Advokatfirmaet Rödstenen
cand.jur. (Aarhus Uni. 2018)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024