Debat

Lykketoft: Danmarks globale indflydelse svækkes af nedskæringer

DEBAT: Nedskæringer i Udenrigsministeriet betyder, at det bliver en mindre attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere, og at Danmark begrænser sin internationale indflydelse, skriver Mogens Lykketoft.

Udenrigsministeriets budgetindskrænkninger begrænser den danske indflydelse i EU, FN og Nato, skriver Mogens Lykketoft.
Udenrigsministeriets budgetindskrænkninger begrænser den danske indflydelse i EU, FN og Nato, skriver Mogens Lykketoft.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mogens Lykketoft (S)
Fhv. udenrigs-, finans- og skatteminister.

Udenrigsministeriet er i gode hænder med Jeppe Kofod (S) som minister. Han er min gode ven og en gammel menings- og kampfælle som udenrigspolitisk talsmand for Socialdemokratiet.

Det er ikke et problem, men en nødvendig kendsgerning, at statsministre gennem de seneste 25 år har fyldt mere og mere på den udenrigspolitiske scene.

Sådan er det også i andre lande.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Specielt for et EU-land er det en naturlig konsekvens af Det Europæiske Råds rolle som det vigtigste koordinerende organ i vort tætteste og forpligtende overnationale samarbejde.

Men det er et stort problem, at 18 års dramatiske budget- og personalenedskæringer har betydet en yderst uheldig indskrænkning i, hvilke opgaver Udenrigsministeriet har kapacitet til at tage sig af.

To årtiers nedskæringer svækker mulighederne for selvstændige initiativer til fremme af Danmarks interesser og synspunkter.

Nedskæringer skaber mandskabspres
Der blev rettet noget op på budgettet ved den første finanslov efter regeringsskiftet. Vi har imidlertid stadigvæk en udenrigstjeneste, der kun har halv kapacitet i forhold til Norge og Sverige – og en uforholdsmæssig stor del af vore knappe ressourcer bruges på handelsrådgivning til danske virksomheder.

Udenrigsministeriets meget kompetente medarbejderstab er arbejdsmæssigt hårdt presset af nedskæringerne. Samtidig er vilkårene i udetjenesten blevet kraftigt forringet.

Mange attraktive medarbejdere søger andre græsgange. Det var i forvejen vanskeligt for ægtefæller at holde fast i begges karriere ved udstationering. Nu kan heller ikke økonomien i udenrigstjeneste længere matche en alternativ tilværelse, hvor begge ægtefæller kan opretholde et godt job. 

To årtiers nedskæringer svækker mulighederne for selvstændige initiativer til fremme af Danmarks interesser og synspunkter.

Bortset fra Washington og Beijing er der tyndt besat på ambassaderne. Selv i EU-hovedkvarteret i Bruxelles er vi ringere rustet end andre lande til at påvirke de utallige forhandlingsforløb.

Både i EU, FN og Nato er Danmark dårligere rustet end tidligere. Det kan være medvirkende, når vi passivt måtte tilpasse os kursen hos store allierede.

Mandskabspresset findes ikke kun i hovedkvarteret i Bruxelles. Det gør sig endnu mere gældende i de enkelte EU-lande, hvor der tidligere var bedre tid til at opbygge personkontakter og læse holdninger hos politikere, organisationsfolk, medieeksperter med flere.

En sådan viden har betydning for, med hvilken succes Danmark kan spille ind i forhandlinger i EU.

Fejlbeslutninger
Kapacitet hjemme på Asiatisk Plads er forudsætningen for at give Udenrigsministeriet selvstændig stærk viden og kompetence til at afbalancere indspil fra de særinteresser, der dyrkes i de enkelte fagministerier, virksomheder og erhvervsorganisationer.

Det handler om analysekraft til at identificere og varetage kongerigets overordnede interesser.

Der er så mange nedskæringsbeslutninger siden 2001, der har vist sig forkerte og skadelige. Nogle er omgjort, andre ikke:

Fra starten af forløbet kan nævnes, at vi lukkede ambassaderne i Ukraine og Australien og generalkonsulatet i Los Angeles.

Få år senere blev Ukraine – et europæisk land med over 40 millioner indbyggere – hotspot og konfliktcentrum i Europa, og vi måtte selvfølgelig åbne igen.

Vi fik en kronprinsesse fra Australien og genåbnede så derude igen. 

Vi fik med en teknologiambassadør til Californien en ny form for åbning i USA's rigeste og mest dynamiske delstat. 

Læs også

Giver afkald på indflydelse
I den seneste borgerlige regerings sidste nedskæringsrunde blev det besluttet, at Udenrigsministeriet ikke skulle have ekspertise om nedrustning, mens ny oprustning og nedbrydning af de gamle våbenbegrænsningsaftaler gør verden mere og mere farlig.

Vi har dermed givet afkald på at gøre synspunkter gældende, hvor der ellers er stærkt brug for at påvirke de store magter i en mere rationel retning, både når det gælder vores nødvendige allierede og dem, vi betragter som farlige modspillere.

Det er et eksempel blandt mange: Tidligere spillede Danmark sammen med andre nordiske og ligesindede lande en aktiv og progressiv rolle i FN’s forskellige fora for fred, udvikling, klima og menneskerettigheder. Nu begrænses vi af, at der mangler både penge og mandskab til at gøre en forskel.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mogens Lykketoft

Formand, Energinet Danmark, fhv. formand for Folketinget, fhv. MF (S), fhv. udenrigs- og finans- og skatteminister, fhv. partiformand, fhv. formand, FN's generalforsamling
cand.polit. (Københavns Uni. 1971)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024