Kristian Bøgsted
 svarer 
Jacob Jensen

Er det retfærdigt og passende over for den danske eksportbranche, at de nye indvendige højdekrav for grise under 40 kg. er fastsat af Fødevarestyrelsen ”ud fra en antagelse”?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 774

Mener ministeren, at det er retfærdigt og passende over for den danske eksportbranche, at de nye indvendige højdekrav for grise under 40 kg. er fastsat af Fødevarestyrelsen ”ud fra en antagelse” jf. svar på MOF alm. del - spørgsmål nr. 669 den 30. april 2024? Dette særligt med tanke på, at højdekravene de facto er en national særregel, som vil hæmme den danske konkurrenceevne betydeligt i EU, og at det vil medføre store ændringer i form af behov for udskiftning af transportkøretøjer, behov for flere transporter m.v. for den danske eksportbranche.

Svar fra fredag den 31. maj 2024

Med Politisk aftale om styrket kontrol af dyretransporter fra 2018 blev aftalepartierne enige om, at ”den nuværende tabel for krav til indvendige højde i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, udvides til også at gælde grise med en gennemsnitsvægt under 40 kg, da eksporten af grise under 40 kg er blevet meget udbredt de senere år.”

Fastsættelsen af nationale regler om indvendige højdekrav udgør en præcisering af transportforordningens bestemmelser og skal derfor være videnskabeligt begrundet. På aftaletidspunktet eksisterede der dog ikke et tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for at fastsætte indvendige højdekrav for grise under 26 kg. Fødevarestyrelsen bestilte derfor et forskningsprojekt hos Aarhus Universitet, der skulle tilvejebringe det fornødne faglige grundlag. Rapporten fra Aarhus Universitet forelå i juli 2022 og udgør grundlaget for, at Fødevarestyrelsen har kunnet fastsætte talmæssige normer for indvendige højdekrav i udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024