Blå ordførere: Pinligt fedtspilleri og klimanøl fra rød blok

DEBAT: Rød blok er en flok fedtspillere, der ikke tør tage ansvar for klimaet og fremlægge en reel grøn energipolitik. Det skriver blå bloks energiordførere, der vil have oppositionen op af skyttegraven og ind i forhandlingslokalerne på Christiansborg.

Af Thomas Danielsen (V), Orla Østerby (K) og Carsten Bach (LA)
Hhv. formand for Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg, energi- og forsyningsordfører (K) og klima- og energiordfører (LA).

Så faldt masken for rød bloks (manglende) grønne ambitioner. I et opsigtsvækkende interview her på Altinget har Alternativet fået kolde fødder om sin egen klimapolitik.

Alternativet vil ikke komme med et konkret bud på et klimamål for 2030, fordi man hellere vil ”trække lidt i land” og ”holde fast i den dialog”, der er i oppositionen om klima.

Skræmmekampagner frem for politik
Rød blok har været opposition i over halvandet år, hvilket burde være rigeligt til at snakke sig frem til, hvad man vil på klimaområdet.

Men nej, rød blok har brugt halvandet år på at lave usaglige skræmmekampagner mod først Venstre-regeringen og dernæst VLAK-regeringen, men når det kommer til at redegøre for sin egen politik og grønne ambitioner, så bliver der stille. Rød blok er i dialog med sig selv, må man forstå.

Rød blok fedtspiller og klimanøler i den grad, når det gælder om at præsentere sin egen politik på klima- og energiområdet – og anvise pengene til at indfri den.

Hvor ville det dog være forfriskende, hvis rød blok kom på banen med sine egne forslag. Det er en fuldstændig gratis omgang at kritisere regeringen, når man ikke selv har noget bedre at byde ind med.

100 dage med grønne ambitioner
Danmark fik for godt 100 dage siden en borgerlig liberal trekløverregering, der har klimamål og ambitioner, der emmer af grøn optimisme.

Regeringen vil tage nogle afgørende skridt for at gøre os uafhængige af energi fra ustabile egne af verden. Vi tager hensyn til de kommende generationer.

Vi sikrer os mod klimaflygtninge i et omfang, der kan blive langt større end flygtningestrømmene over Middelhavet. Vi skaber eksport, arbejdspladser og vækst i energisektoren, som står for hver femte eksportkrone og skaber cirka 56.000 arbejdspladser i Danmark.

Det er en dagsorden, som optager regeringen meget, og som er for vigtig til politisk skyttegravskrig, hvor det eneste, oppositionen byder ind med, er kritik for kritikkens skyld.

Vores grønne optimisme skyldes regeringens langsigtede mål om, at vi skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050, og at vi skal være et lavemissionssamfund, der lever op EU’s mål om 80-95 procent reduktion af drivhusgasser i 2050.

På vej dertil skal vi i 2030 kunne dække mindst halvdelen af energibehovet med vedvarende energi. Det vil kræve enorme investeringer, der billedligt sagt nogenlunde vil svare til at bygge cirka ti nye kæmpe havvindmølleparker.

Klimaets Silicon Valley
I efteråret 2017 vil vi fremlægge en helt ny energiaftale for perioden efter 2020, der fastholder Danmark som et grønt foregangsland.

Vi vil fremme varmepumper og udnytte overskudsvarme bedre, så overskudsvarmen fra eksempelvis industriproduktion kan gå i fjernvarmenettet og ikke op i den blå luft.

Vi vil lave nye testpladser for land- og havvind i Danmark, ligesom vi vil screene Nordsøen og Østersøen for mulige placeringer til yderligere havvind.

Vi vil gøre Danmark til ”Silicon Valley” for havvind som det første land i verden, der kan opstille havvindmøller helt uden støtte. Og vi vil sikre os, at danske energivirksomheder får endnu bedre fat på verdensmarkederne med en ny eksportstrategi.

Vi har med andre ord et omfattende arbejdsprogram med konkrete forslag og ambitioner. Regeringen er i arbejdstøjet og knokler for at bevare Danmarks grønne førertrøje.

Klima- og energiområdet har nydt godt af brede politiske forlig gennem årtier, og det skal vi fortsætte med. Men det kræver, at alle byder konstruktivt ind.

Så kære rød blok – er det ikke på tide at droppe fedtspilleriet og den pinlige klimanøl, kravle op af skyttegraven og komme i arbejdstøjet?

Forrige artikel Direktør: Behov for mere videndeling i klima- og energisektoren Direktør: Behov for mere videndeling i klima- og energisektoren Næste artikel Kristian Ruby: Kan EU's klimapolitik foregå i flere hastigheder? Kristian Ruby: Kan EU's klimapolitik foregå i flere hastigheder?
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Blå bloks grønne sminke

  Man kan kun håbe at blå bloks barnlige provokationer kan sætte så meget skub i samarbejdet i oppositionen at klimaskeptikerne i regeringen virkelig får kamp til stregen. Der er nok at tage fat på. Klimarådet skød Lilleholts begejstring for kvotesystemets muligheder ned i sin nylige rapport http://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article9435974.ece
  Alligevel er regeringen - i modsætning til Klimarådet - positiv over for at bruge kvoter fra kvotesystemet til at opfylde målene i ikke-kvotesektoren - nemlig landbrug, transport og bygninger. Her er regeringen med sin støtte til fortsat udbygning af fossilbaseret privatbilisme og flytrafik på bekostning af kollektiv trafik og problemer med manglende indsats overfor landbruget på kollisionskurs med klimamålene derfor er der brug for en grøn sminkning af politikken.
  Desuden har Lilleholt skabt maksimal usikkerhed omkring udbygning af landvind og har helt klart vist sin prioritering ved at fastslå at vindmøller kan borgerne vælge fra men evt. udvinding af skifergas er af national interesse.
  De tre ordfører skriver : Regeringen vil tage nogle afgørende skridt for at gøre os uafhængige af energi fra ustabile egne af verden. citat slut.
  Det gøres så ved fortsat at arbejde for skifergas udvinding i Danmark ved at negligere forskernes advarsler om manglende generelt vidensgrundlag og fortsættelse af nye licensudbud på olie og gasudvinding på dansk område. Man kan ikke seriøst snakke om grøn omstilling når man sætter fuld skrue på fossil udvinding 30 år frem.
 • Anmeld

  Tage Christiansen

  Politikerledefremkaldende retorik

  Igen igen et af disse politikerlede fremkaldende udspil de 3 blå herrer er sendt i byen med. Tom snak og tøndebulder. Nuværende og flere tidligere siddende regeringer har jo ikke bestilt andet end at rulle tidligere vedtagelser tilbage under henvisning til at det skal kunne betale sig, og fremhæver igen og igen at det er vigtigere at skabe vækst. Hvad blev der eksempelvis af PSO afgiften, I stedet for en regulering af afgiften, er den nu skattefinansieret, så er det også lettere at fifle med tallene som man i øvrigt allerede netop er i fuld gang med omkring ulandshjælpen. Og fakta er jo at der ikke er skabt vækst siden 1973. De finanspolitiske- og ejendomsspekulationsgevinsterne som hober sig op i kapitalfondene er jo ikke andet end den tomme skal uden indhold som truer med nedsmeltning af verdensøkonomien.
  Der skal helt andre boller på suppen end forsat blind tro på jeres vækstbegreber. Det kræver radikal omlægning af vores forhold til økonomi, produktion og forbrug. Indtil nu forsætter vores Co2 udledning blot i en konstant stigende kurve. Hvem sagde blålys.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Energi.

  Det er meget godt at man i blå stue angriber de røde for ikke at gøre noget som helst. Hvad gør de blå?. Intet andet end at komme med deres sædvanlige snak om havvindmøller. Tror politikkerne virkelig på at vindmøller vil kunne dække fremtidens energibehov.
  Jeg begriber ikke at man vil blive ved med at ignorere muligheden for effektiv energiforsyning, nemlig kernekraft, (Thorium). Dette grundstof , som jeg har læst en del om, kan ikke bruges til fremstilling af atomvåben og det kan genanvendes i det uendelige. jeg mener at det er på tide at tage denne energiform i ed, da det, med den enorme befolkningstilvækst, sammen med andre vedvarende energiformer vil kunne dække behovet.
  Jeg tænker hermed bl.a. på solenergi. Vindmøller står stille i stille vejr.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.