Carsten Bach (46)

Fhv. MF (LA)
Uddannet: cand.scient. i anvendt kvartærgeologi (Aarhus Uni. 2003)
Fødested: Holstebro

9. december 1975 Hjemmeside Icon / Social / Twitter Icon / Social / Facebook