Danish Crown: Vores kød skal være klimaneutralt i 2050

DEBAT: Hvis kød skal have en plads på fremtidens tallerken, skal det ske gennem bæredygtig produktion. Derfor melder Danish Crown sig ind i klimakampen med ny bæredygtighedsstrategi, og vores målsætning er at være klimaneutrale i 2050, skriver direktør Jais Valeur.

Af Jais Valeur
Direktør, Danish Crown

Ifølge klimaforskere verden over repræsenterer kød en af de største udfordringer for Jordens velbefindende, klimaet og levevilkårene for kommende generationer.

Det er en fundamental udfordring for alle kødproducenter, og det har placeret Danish Crown ved en skillevej.

Vi kan blive ved med at spise og producere kød, som vi gør nu. Eller vi kan begynde at gøre tingene anderledes; at landmændene producerer kød grønnere og mere bæredygtigt.

I Danish Crown har vi valgt vejen mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid for kød.  

Verdens mest bæredygtige kødproducent
Danish Crown er bygget på mod og visioner. Da omkring 500 landmænd oprettede det første danske andelsslagteri i 1887 i Horsens, lagde deres mod og visioner fundamentet for et væksteventyr i dansk landbrug.

Det er styrken i andelsbevægelsen, der har skabt den innovationskraft og internationale konkurrenceevne, der betyder, at Danish Crown i dag er verdens største eksportør af grisekød.

Nu vil vi og vores næsten 7.000 andelshavere bruge styrken i andelsbevægelsen til at forandre vores produktion.

Målet er sat. Vi præsenterer i dag vores bæredygtighedsstrategi, som skal bane vejen for, at Danish Crown bliver verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030.

I 2030 vil vi udlede 50 procent færre klimagasser end i 2005. Og allerede i 2019 vil 90 procent af de grise, der leveres til vores danske slagterier, komme fra en landmand med bæredygtighedscertifikat.

Men vi stopper ikke i 2030. Vores vision er en fremtid, hvor kød fra Danish Crown i 2050 er produceret klimaneutralt.

Succes kræver bæredygtighed
Vores bæredygtighedsstrategi skal gøre succes og bæredygtighed til to sider af samme mønt.

Vi vil ændre synet på kød, og vi vil gøre bæredygtig kødproduktion til en del af løsningen globalt.

Hidtil har vi fokuseret på at producere mere og bedre kød, hvilket har bragt dansk kød op i den absolutte internationale top, hvad angår kvalitet og fødevaresikkerhed.

Det vil vi ikke slække på. Men vi vil udvide vores fokus, så vores kvalitetskød også bliver bæredygtigt kød.

Det betyder ikke, at Danish Crown kommer til at producere mindre kød. For vi bliver flere mennesker i verden.

I 2050 er der 10 milliarder munde at mætte. Vi vil tilbyde dem et bæredygtigt alternativ, så man med god samvittighed kan spise kød i ansvarlige mængder.

Derfor spiller forbrugerne, detailkæderne og andre fødevareproducenter også en vigtig rolle i den rejse, som vi begiver os ud på.

I september samlede vi nogle af verdens førende fødevareeksperter og -producenter i København til Meat2030-konferencen. Her stillede vi spørgsmål om fremtidens bæredygtige produktion og forbrug, og det er svarene på de spørgsmål, som vores bæredygtighedsstrategi bygger videre på.

Verdens mest bæredygtige kød er ikke kun kød med et lavere klimaaftryk.

Værdikæden i fødevaresektoren er lang og kompliceret, og vores bæredygtighedsstrategi favner syv af FN’s 17 verdensmål; mål 2 om at afskaffe sult, mål 3 om sundhed og trivsel, mål 8 om gode jobs og økonomisk vækst, mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, mål 13 om en styrket klimaindsats, mål 15 om livet på land og endelig mål 17 om partnerskaber for handling.

Kvoter til Danish Crown
Bæredygtighed handler om fremtidens klima og miljø. Landbruget har været fritaget for det kvotesystem, som har pålagt andre sektorer at reducere deres klimabelastning. For Danish Crown er den tid nu slut.

Vi pålægger os selv en ambitiøs kvote – halvering af udledningen af klimagasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050 – og vi kræver, at alle landmænd, der leverer grise til Danish Crown, bliver bæredygtighedscertificeret.

Bæredygtighed handler om fremtidens sundhed. Multiresistente bakterier er en alvorlig trussel.

I Danmark har vi en ambitiøs antibiotikastrategi, og i Danish Crown vil vi tage vores del af ansvaret for at reducere brugen af antibiotika.

Siden 2015 har vi tilbudt kød fra grise, som er opdrættet helt uden brug af antibiotika. Den produktion vil vi udvikle og udbrede.

Bæredygtighed øger kvaliteten
Bæredygtighed handler om fremtidens arbejdspladser. Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, og i Danish Crown vil vi tage vores del af ansvaret for, at vores medarbejdere kan have et langt og sundt arbejdsliv.

Den erfarne slagteriarbejder skal have adgang til efter- og videreuddannelse, og kontanthjælpsmodtageren, som har været væk fra fællesskabet på en arbejdsplads, giver vi en ny chance.

Men bæredygtighed handler også om fremtidens indtjening. Da jeg overtog ansvaret for Danish Crown, gav jeg vores ejere et løfte. Danish Crown vil betale 60 øre mere per kilo grisekød, end vores konkurrenter gør, i de EU-lande vi konkurrerer med.

Hvis vi skal betale mere, skal vi øge værdien af vores kød. Vores bæredygtighedsstrategi skal bane vejen for lige præcis det – kød med en højere værdi.

Landmænd i klimatakt
Vejen mod en bæredygtig fremtid for kød er lang og fuld af udfordringer.

Klimaneutrale slagterier er en del af strategien og et nødvendigt skridt, men det er ikke tilstrækkeligt.

Når vi skal være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent, spiller vores 7.000 landmænd en nøglerolle. Vores bæredygtighedscertificering skal sikre, at de går i klimatakt med resten af værdikæden.

Certificeringen bliver individuel, så vi giver plads til individuelle muligheder, ideer og udfordringer, men den bliver obligatorisk.

Ved udgangen af 2019 vil 90 procent af alle grise, der bliver leveret til vores danske slagterier, komme fra en certificeret gård. 

I slutningen af februar skrev forhenværende formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, om den grønne omstilling af landbruget, at "de enkelte landmænd skal have mulighed for at sætte ind der, hvor det er nemmest og billigst for dem at sænke udledningerne".

Det er netop filosofien bag vores certificering. Og vi kan allerede se, at den individuelle certificering skaber resultater for helheden.

Vi har certificeret de første 100 landmænd. I forhold til udgangspunktet for certificeringen, som er 2016, har de allerede forbedret sig med 7,5 procent, og i fællesskab har de forpligtet sig til tiltag, der vil reducere deres samlede udledninger af klimagasser med yderligere 5 procent inden udgangen af 2021.

Bedre sent end aldrig
Jeg har stået i spidsen for Danish Crown i lidt over to år nu. Når jeg ser på vores omverden, ser jeg en verden, hvor bekymringerne for klimaet er eksploderet, og hvor kravene til bæredygtighed øges dag for dag.

Og jeg må konstatere, at Danish Crowns bæredygtighedsrejse begynder på det sene tog.

Det er en rejse mod mange odds, men hvis kød skal sikres en plads på fremtidens tallerken, så skal vi udfordre os selv.

Det vil tage tid at transformere 7000 landmænd og en af verdens største kødproducenter til at producere verdens mest bæredygtige kød, halvere vores udledning af klimagasser i 2030 og producere klimaneutralt i 2050. Men enhver begyndelse starter med, at man handler. Og Danish Crown handler nu.

Forrige artikel Tørnæs og Folkekirkens Nødhjælp: Klimakamp er også kvindekamp Tørnæs og Folkekirkens Nødhjælp: Klimakamp er også kvindekamp Næste artikel Dansk Erhverv: Stop hetzen mod elsektoren Dansk Erhverv: Stop hetzen mod elsektoren
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider, væksthormoner, antibiotika, GMO, traditionel udviklet ny teknologi og mangel på respekt overfor alle, der har ydet en indsats for at begrænse den animalske produktion og dens ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommere.

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, væksthormoner, antibiotika, GMO og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig kødproduktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange lønforhøjelser, skattelettelser, velfærdsgoder, dyrtidsportioner, miljøteknologier, grønne omstillinger og bæredygtige løsninger med så uventet få ødelæggende konsekvenser for klimaet, naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, vandmiljøet, luftmiljøet, arbejdsmiljøet, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Philip Tarning-Andersen · Meteorolog

  Og hvordan?

  Og hvordan bliver kødet så CO2-neutralt. Det nævnes adskillige gange, men forklares ikke med et ord. Der står blot noget om en certificering. Det trænger i den grad til at blive uddybet.

 • Anmeld

  Kjeld Hanen · Redaktør

  HVorfor disse vilde overdrivelser?

  Gang på gang falder svineindustriens topfolk for fristelsen til at pynte på virkeligheden for at skabe sympati for de forkætrede svineproducenter. Mainstream-medier som DR og TV2 og Jyllands-Posten labber overdrivelserne i sig og videreformidler dem kritikløst til seere og lyttere - og nu også til de politikere, der læser Altinget.dk.

  Men gang på gang bliver fiflerierne afsløret og føjer så endnu en skramme til landbrugets ramponerede renomme.

  Valeur skriver: "Det er styrken i andelsbevægelsen, der har skabt den innovationskraft og internationale konkurrenceevne, der betyder, at Danish Crown i dag er verdens største eksportør af grisekød."

  Altså - verdens største eksportør af svinekød - det er simpelthen ikke sandt.

  Både Tyskland, Spanien og USA eksporterer hver især væsentlig mere end Danmark - de tre toplande eksporterer tilsammen 43,5% af al svinekød i verden, mens DK på en fjerdeplads blot står for 9,1%. Tal fra 2017.
  Dokumentationen ligger her: http://www.worldstopexports.com/pork-exports-by-country/

  Hvorfor CEO Jais Valeur i spidsen af Danish Crown har behov for at give den ekstra gas, når han markedsfører kødkoncernens seneste påhit om "bæredygtigt svinekød", står hen i det uvisse. Det minder om bestemte mandetypers hang til at sammenligne størrelser på alt lige fra biler over udestuer til humane menneskedele.
  Eller er han blot blevet vildført af en vidtløftig pressechef, der har peppet artiklen op?

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Verdensklasse syndromet

  Det undrer ikke nogen at Jals Valeur bliver taget "med bukserne nede" i at prale med et for partiet Venstres proselytter typisk falsk udsagn om at være "Verdensmester" i et eller andet.

  Det begyndte med d´herrer Helge Sander og Thor Pedersen i den anden Fogh-regerings tid, hvor Danmark var blevet økonomisk velstående i en grad, så det "nu var muligt at kunne købe hele Verden", fulgt op af at dette eller hint tiltag af politisk, økonomisk eller lovgivningsmæssig art - f. eks. på uddannelses- eller sundhedsområdet - var "verdensklasse", og at det nok var på tide at skrive de økonomiske lærebøger om.

  Jeg spekulerer over om Jals Valeur er blevet undervist ud fra de oprindelige gamle økonomiske lærebøger, eller om der indendørs i Venstres univers findes omskrevne økonomiske lærebøger, der endnu ikke er blevet udgivet til offentligheden til nærmere berigelse for de uvidende.