Dansk Fjernvarme advarer: En farlig kurs at så tvivl om vilkår for biomasse

DEBAT: Fjernvarmeselskaber har investeret i biomasse i god tro, så politikerne bør ikke ændre vilkårene. I stedet kan man se på det forældede krav om, at fjernvarmeselskaber skal producere både el og varme, skriver Kate Wieck-Hansen fra Dansk Fjernvarme.

Af Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme

Allerede i 2014 besluttede vi at lave en brancheaftale om at stille krav til at anvende bæredygtig biomasse. På det tidspunkt var en fælles europæisk aftale om bæredygtighedskrav faldet på gulvet. Den store omlægning af fossile brændsler, hvor vi i 2020 vil have smidt 1,6 millioner tons kul på porten og siden 2000 har reduceret naturgasforbruget med 55 procent har kunnet gøres med bæredygtig biomasse. Alt i alt vil vi have sparet klimaet for 7,4 millioner ton CO2. Det skal vi glæde os over.

Udviklingen er primært båret af de store og mellemstore byer, men også en række mindre fjernvarmeselskaber har tilføjet bæredygtig biomasse i varmeproduktionen, hvor det lovgivningsmæssigt var muligt, da det samtidig har givet mulighed for at reducere varmeprisen for forbrugerne.

Disse selskaber har investeret i god tro, fordi det er det Folketinget har villet have, at de skulle gøre. Når der i dag er usikkerhed om, hvorvidt deres investeringsvilkår ændrer sig, efter de har truffet bindende investeringer, og efter de i en årrække har leveret billig og miljøvenlig varme til deres forbrugere, så er det en farlig kurs, som vi ikke kan advare kraftigt nok imod.

Frihed til lokale løsninger
I de store byer, der inden for en kort årrække skal foretage nye investeringer i produktionsanlæg væk fra de fossile brændsler, er biomassen ikke nødvendigvis den eneste løsning. De har derimod brug for tilstrækkelig frihed til selv at kunne træffe beslutning om, hvilke værktøjer de skal have op af værktøjskassen for at sikre, at de når i mål. Beslutninger, der vil sikre både klima og fjernvarmeforbrugere den bedste løsning baseret på de muligheder, de har til rådighed lokalt.

Så selv om biomasse kan være en af mange værdifulde værktøjer, kan det lige så vel være en kombination af forskellige andre kilder som overskudsvarme, energi fra affaldsforbrænding, geotermi, varmepumper eller andre løsninger, der er de rigtige.

Ophævet kraftvarmekrav vil give flere varmepumper
Men der er brug for, at såvel store som de mange mindre fjernvarmeselskaber får den nødvendige frihed til selv at træffe kvalificerede beslutninger. Her står det forældede krav om, at de skal producere både el og varme, i dag i vejen.

Dette krav er blevet en klods om benet, der hindrer selskaberne i at træffe de beslutninger, der er bedst for forbrugerne og for samfundet. Med den store andel af strøm fra vind og til dels sol, er det varmen, der er større behov for at producere i de enkelte områder.

Derfor foreslår vi, at kraftvarmekravet ophæves for selskaber under 110 MW, og for selskaber over 110 MW bør der foregå en individuel vurdering af behovet for deres elydelser.

Hvis reduktionen i elafgift til varmepumper reduceres permanent, sådan som et bredt flertal på Christiansborg har givet håndslag på, vil det betyde, at langt de fleste selskaber fremadrettet vil investere i en eldreven varmepumpe. Vores analyser viser, at blot et ud af ti selskaber vil investere i bæredygtig biomasse, de øvrige i en varmepumpe.

Ophævelse af kraftvarmekravet vil være godt for klimaet, og det vil især være godt for forbrugerne. Nu går der endnu nogle år, før PSO’en er fuldt udfaset, og formentlig også før at elafgiften til varmepumper reduceres permanent. Det bør ikke være en hindring for at ophæve kraftvarmekravet med det samme, hvis det betyder, at yderligere enkelte selskaber vælger at forfølge den investeringsstrategi, som statens energiselskab, Ørsted, har valgt, nemlig at investere i bæredygtig biomasse.

Vi har brug for biomassen
Biomasse har på syv år været med til at omstille fjernvarmen i landets næststørste by Aarhus fra 80 procent kul til nu 80 procent biomasse - uden prisstigninger for fjernvarmekunderne og med opfyldelse af byens klimamålsætninger. Her er elproduktionen samtidigt og fornuftigt blevet reduceret.

Man kan ikke erstatte de mere end 100 anlæg, der i dag er på biomasse, med varmepumper, da det kræver vand af en vis temperatur, der kan tilføres i løbet af kort tid. Der er behov for at beholde de anlæg, der eksisterer, i en årrække endnu, og det kan være nødvendigt at bygge flere i kombination med forskellige teknologier som sol og varmepumper. 

Bæredygtig biomasse er et skridt på vejen til, at selskaberne investerer i andre miljøvenlige energikilder. Men i en rum tid endnu har vi brug for den CO2-reduktion, vi er sikret ved, at den bæredygtige biomasse træder i stedet for både kul og gas. Og så kan vi i stedet glæde os over, at EU nu endelig også er ved at samle sig om fælles regler om skærpede krav til at sikre bæredygtighed i biomassen, sådan som vi med brancheaftalen har fået i Danmark.

Forrige artikel S: Energipolitikken står ved en skillevej S: Energipolitikken står ved en skillevej Næste artikel Greenpeace: Grøn strøm må ikke blive en gratis omgang for tech-giganterne Greenpeace: Grøn strøm må ikke blive en gratis omgang for tech-giganterne