FDM: Nej til slutdato for biler med forbrændingsmotor

DEBAT: Miljøkrav til biler er en international opgave. Hvis enkelte byer går enegang, er forbrugerne de sikre tabere – og uden at miljøet vil vinde synderligt på den konto, skriver FDM's afdelingschef, Torben Lund Kudsk.

Af Torben Lund Kudsk
Afdelingschef i Forenede Danske Motorejere (FDM)

Vi bevæger os stadig mere. Vi pendler længere til og fra jobbet og i fritiden, og mange har en meget aktiv livstil. En livsstil vi fortsætter stadig længere i takt med, at levealderen stiger. Det nationale transportarbejde er derfor stigende, og det er især biltrafikken, der bærer udviklingen.

Det er en udfordring for miljøet. Både det globale i form af klimagasser, men også for det lokale miljø i byerne, hvor der er stigende fokus på luftforurening og dennes sundhedsmæssige konsekvenser. 

I EU-regi er medlemslandene i færd med at forpligte sig til CO2-reduktionsmål for den ikke-kvoteregulerede sektor, det vil sige biler, boliger og bønder, og en række byer har indført eller vil indføre restriktioner på hvilke typer køretøjer, der må benyttes i byen.

Pas på forbrugere
For at nå disse mål er det afgørende, at tingene gøres i den rigtige rækkefølge. Danmark er ikke et bilproducerende land, og vores bilmarked er på størrelse med Hamborg. Hvad vi således politisk måtte vælge at gøre i Danmark har i praksis ingen effekt på bilproducenternes udviklingsplaner.

Dansk enegang har derimod stor betydning for de danske forbrugere, der risikerer at blive klemt mellem nationale og lokale miljøregler på den ene side og det internationale markedsudbud på den anden side.

Effektive krav til udledning 
For at presse bilproducenterne yderligere til at fremme udviklingen af brugbare og prismæssigt overkommelige alternativer til de kendte benzin- og dieselbiler, er det en effektiv løsning at sætte politiske mål på EU-plan.

Allerede i dag er der krav til såvel udledningen af forurenende stoffer i form af de såkaldte euronormer og til de enkelte bilproducenters bilers gennemsnitlige CO2-udledning. Det har været en effektiv vej, som let kan fortsættes.

Trafik-synd er ude af propertioner 
I flere lande er der imidlertid spirende politisk interesse for at sætte en decideret slutdato for salget af biler med forbrændingsmotor. Det er dog ikke en vej, FDM vil anbefale. Sker det ved at enkelte byer eller områder går enegang, er forbrugerne de sikre tabere, uden at miljøet vinder synderligt.

Lad os tage København som eksempel. I medierne forlyder det igen og igen, at det estimeres, at 540 personer årligt dør for tidligt i hovedstaden som følge af luftforurening. Politisk udpeges trafikken og især dieselbilerne som skurken.

Men i Danmark har vi faktisk omfattende studier og modelberegninger af luftforureningen og dens kilder. I et svar til Folketinget sidste efterår fastslår miljøministeren, at trafikken i København kun er ’ansvarlig’ for 21 af de 540 for tidlige dødsfald – og det er vel og mærke al trafik – ikke kun dieselpersonbilerne.

Dykker man videre ned i tallene fra DCE, viser det sig, at de dieseldrevne personbiler i København faktisk kun er kilde til fem til seks ud af de 540 dødsfald – det er én procent. Det er én procent for mange, men at påstå at dieselbilerne i København og på Frederiksberg er hovedproblemet, det er ude af proportioner. 

EU-håndtag er bedre
FDM tager bilismens miljøpåvirkning meget alvorligt, og vi arbejder tæt sammen med vores udenlandske søsterklubber med dels at miljøteste biler, dels forsøge at presse markedet og politikerne til øgede miljøkrav.

Fra efteråret kommer der nye, langt mere realistiske miljøtest i EU. Men vi kæmper også imod usaglige tiltag, der ikke løser problemerne, men snare leder tankerne hen på symbolpolitik.

Københavns ønsker om at forbyde dieseldrevne personbiler i hovedstaden efter udenlandsk forbillede vil derfor have en endog meget lille sundhedseffekt. Til gengæld vil det give mange borgere et stort mobilitetsproblem.

Derfor vil det være bedre at fortsætte med gradvist at stramme såvel euronormer som krav til CO2-udlednig. På den måde sikrer vi, at det er markedet og ikke politikerne, der finder de mest omkostningseffektive løsninger.

Forrige artikel Hyundai: Giv elbilerne luksuskår Hyundai: Giv elbilerne luksuskår Næste artikel Oliebranche: Husk på, hvordan det gik Better Place Oliebranche: Husk på, hvordan det gik Better Place