Her er fødevaresektorens klimaanbefalinger

DOKUMENTATION: Mere biogas, en national handlingsplan for bioøkonomi og en ensartet national sortering af madaffald og emballageaffald. Se anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren her.

I november nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, som skulle komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til regeringens klimamålsætning om 70 procents reduktion i udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 1990.

Her kan du se de anbefalinger, som Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren har afleveret til regeringen. 

Anbefalinger

Login