LA om klimakrav: Det giver ingen mening at straffe landbruget

DEBAT: Dansk landbrug er allerede meget langt fremme i arbejdet med at reducere drivhusgasser. Det giver derfor ikke mening at pålægge yderligere krav til området, skriver Carsten Bach fra Liberal Alliance.

Af Carsten Bach (LA)
Klimaordfører

Danmark har indgået internationale aftaler om reduktion af drivhusgasser, og for en måned siden kom udspillet fra kommissionen til byrdefordelingen mellem de enkelte EU-landes ikke-kvotebelagte sektorer, herunder landbruget. Den endelige aftale skal forhandles på plads af regeringen i den kommende tid.

I den forbindelse giver det for mig ikke nogen mening, at dansk landbrug frem mod 2030 skal straffes for allerede at være meget langt fremme i arbejdet med reduktion af drivhusgasser.

Regeringen har ansvaret for, at byrden på landbruget bliver så lille som mulig, og at der forhandles en form for merit på plads for den store indsats, landbruget i Danmark allerede har gennemført.

Liberal Alliance vil støtte regeringen i forhandlingerne med EU, men også holde ministeren fast på ansvaret.

Et af samfundets grundpiller

Når den endelige aftale foreligger, er det dog op til Folketingets partier at vælge de rigtige løsninger.

Dansk landbrug og fødevareproduktion er for mig et af vores samfunds absolutte grundpiller. Det har udviklet og tilpasset sig gennem tiderne, været med til at opbygge det samfund, vi kender i dag, og klaret sig igennem et utal af kriser og benspænd og alligevel holdt sig flydende som en anden korkprop.

Danmark er og bliver altså et landbrugsland, og hvorfor skulle vi på Christiansborg ikke gøre det lettest muligt for landbruget selv at gennemgå den forestående reformering.

Løsningen på udfordringen med at reducere udledningen af drivhusgasser må og skal derfor være ny teknologi, innovation og udvikling af det eksisterende landbrug og ikke afvikling, tvungen omlægning og øgede afgifter.

Som nyeste parti på Christiansborg har Alternativet også de nyeste løsninger på udfordringen. Deres løsninger er blandt andet tvangsomlægning til 100 procent økologi, tvungne kødfrie dage og klimaafgift på oksekød.

Alt sammen noget, der er fuldstændigt uspiseligt for Liberal Alliance.

Økologi ville betyde mere drivhusgas

Hvis danskernes nuværende samlede fødevareindtag skiftede over fra den nuværende fordeling til pludselig at være 100 procent økologisk, ville det betyde en væsentlig øget udledning af drivhusgasser.

Som politiker har jeg overhovedet ikke noget ønske om at bestemme, hvad andre mennesker spiser, og Liberal Alliances politiske hovedmålsætning er at lette skatte- og afgiftstrykket på danskerne og skabe råderum til fri og personlig velfærd.

I stedet for mener jeg, at de eksisterende regler for statskontrolleret økologi skal revideres, så der fremover også bliver stillet krav til CO2-aftrykket af de varer, der prydes med det eftertragtede økologimærke.

Der kunne også, som Torben Chrintz, videnschef hos Concito, anbefaler, indføres et tredje og helt nyt alternativ til forbrugerne, nemlig en specielt klimavenlig produktionsform, der kan kombinere det bedste fra økologien med alt det gode fra konventionelt landbrug.

Ordningen kunne eventuelt formidles med et mærke til både økologiske og konventionelle produkter, som tydeligt kunne indikere for forbrugerne, hvor CO2-aftrykket er mindst. I dag opfattes økologimærket nemlig af mange som det sikre valg til lavt CO2-aftryk.

Med en nuancering af begreberne kan forbrugerne selv foretage deres afvejning mellem CO2-aftryk og økologi eller måske i fremtiden en kombination af begge på et oplyst grundlag.

Forrige artikel Concito: Husk det lange lys i opfyldelsen af EU’s klimakrav Concito: Husk det lange lys i opfyldelsen af EU’s klimakrav Næste artikel EL: EU’s udspil er slet ikke ambitiøst nok EL: EU’s udspil er slet ikke ambitiøst nok
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.