Regeringen vil give advokater og arkitekter billig strøm

ENERGIUDSPIL: Elafgiften til de såkaldt liberale erhverv skal ligestilles med resten af erhvervslivet, mener regeringen. Det betyder en sænkelse fra 91,4 øre/kWh til 0,4 øre/kWh. Erhvervslivet jubler, mens S er tilbageholdende.

Alle virksomheder skal betale den samme elafgift, mener regeringen.

Derfor vil den i sit energiudspil torsdag foreslå, at arkitekter, bureauer, revisorer og andre såkaldt liberale erhverv også skal betale en elafgift på 0,4 øre/kWh.

I dag betaler de 91,4 øre/kWh – altså markant højere end det øvrige erhvervsliv.

”Det har i efterhånden mange år været en torn i øjet på mig, at de liberale erhverv betaler en uforholdsmæssig høj afgift af deres elforbrug sammenlignet med det øvrige erhvervsliv,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til Altinget og fortsætter:

”Det betyder meget for vores samfund, at vi har arkitekter og ingeniører, der skaber værdi for vores samfund. Og her betyder elafgiften noget for konkurrencen med udlandet.”

Glæde hos erhvervet
Hos Dansk Erhverv, der repræsenterer de liberale erhverv, glæder man sig over forslaget. Energipolitisk chef Søren Büchmann Petersen fortæller, at de har arbejdet for netop den lettelse i årevis.

”Vi synes, det er en urimelig forskelsbehandling, at man på flere områder i energiafgiftssystemet gør forskel på virksomheder, afhængig af hvad de bruger energien til. I afgiftsmæssig forstand synes vi kun, der er et erhvervsliv,” siger han.

Med hensyn til konkurrencen giver Søren Büchmann Petersen ministeren ret i, at det er et parameter, omend ikke det vigtigste.

”Det er klart, at afgifterne ikke fylder det samme som i en stor, energitung virksomhed. Når det er sagt, er enhver omkostning noget, der påvirker konkurrenceevnen. Det bidrager til det almindelige omkostningsniveau,” siger Søren Büchmann Petersen og gentager sin begejstring over udspillet.

Elafgiften pålægges den strøm, der ikke bruges til opvarmning. For liberale erhverv, som typisk holder til i kontorbygninger, vil det altså være på forbrug til lamper, computere og andet udstyr.

Ministeren fastholder dog, at elafgiften er en hæmsko for denne type virksomheder.

Har du en reel fornemmelse af, at elafgiften er et problem på bundlinjen for de her virksomheder?

”Ja, og det er derfor, vi tager det op. Der er nogle energitunge virksomheder, der har arbejdet dygtigt for at få en lavere elafgift. Det er urimeligt, at det ikke også gælder de liberale erhverv, fordi de andre har været bedre til at lobbye,” siger Brian Mikkelsen.

S: Lettelser skal sikre grøn omstilling
Lempelsen skal være med til at sikre, at alle danskere i højere grad bruger el som energikilde, fortæller ministeren.

Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, ønsker ikke at kommentere det konkrete forslag, men afviser ikke afgiftslettelser.

”Vi medvirker gerne til at lave om på afgifter, som står i vejen for den grønne omstilling. Men sådanne lettelser skal prioriteres der, hvor vi får mest grøn omstilling for pengene,” siger Jens Joel.

En lavere elafgift for de liberale erhverv vil koste 400 millioner kroner om året, når lempelsen er fuldt indfaset. Brian Mikkelsen vil ikke på forhånd sige, hvordan de penge skal findes.

”Det præsenterer vi torsdag i vores samlede udspil, hvor hele finansieringen kommer,” siger erhvervsministeren.

Han nævner videre, at omlægningen til teknologineutrale støtteordninger gerne skal give besparelser, som kan være med til at finansiere nogle af afgiftslettelserne. Samtidig afviser han, at der kommer højere afgifter på nogen punkter.

Det beroliger ikke Jens Joel.

”Vi frygter, at regeringen i stedet for at fastholde Danmark som førernation bruger energipolitikken til at lave de skattelettelser, de ikke fik igennem i efteråret,” siger Jens Joel.

Det samlede udspil præsenteres torsdag klokken 10 i Statsministeriet.

Forrige artikel Tre centrale ønsker og en masse grønne drømme til fremtidens energisektor Tre centrale ønsker og en masse grønne drømme til fremtidens energisektor Næste artikel Kommentatorer om energiforlig: Det bliver et svært dilemma for S Kommentatorer om energiforlig: Det bliver et svært dilemma for S