Syv anbefalinger fra Dansk Byggeri: Sådan bruger vi energien mere effektivt

DEBAT: Effektiv brug af energi i byggeri bør få en vigtig plads i den kommende energiaftale. Dansk Byggeri har syv klare anbefalinger, skriver Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

Af Camilla Damsø Pedersen
Chefkonsulent, Dansk Byggeri

Der er stærke kræfter, der arbejder for, at den kommende energiaftale for perioden efter 2020 hovedsageligt fokuserer på vedvarende energi og indretningen af energiafgifterne.

Hvilken rolle energieffektivisering skal spille i den nye energiaftale, tales der knap så meget om. Og hvorfor er det sådan?

En af årsagerne er, at energieffektivisering er et komplekst område med mange forskellige virkemidler inden for vidt forskellige målgrupper såsom små og store virksomheder, etage-ejendomme, parcelhuse, offentlige bygninger osv.

Selvfølgelig skal vi have en indsats
En anden årsag er, at energibranchen igen og igen stiller spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal have en indsats for energieffektivisering. Det er ærgerligt, da det er indlysende, at vi skal bringe alle virkemidler i spil, når ambitionerne er høje.

I modsat fald bliver den grønne omstilling til fossil uafhængighed i 2050 markant dyrere, end den behøver. Det er hverken i forbrugernes eller samfundets interesse.

Politikerne skal have et bredere syn
Energibranchen glemmer til tider i deres naturlige fokus på forsyningssiden, at udbygningen med vedvarende energi og forstærkning af ledningsnet også koster.

Vi håber derfor, at politikerne kan se bredere på indsatsen, og at de husker alle elementer i den grønne omstilling, når de skal indgå et nyt energiforlig. For eksempel at vi bruger vores energi så effektivt og fornuftigt som muligt, uanset om energien er grøn eller sort.

Energirenovering er nøglen 
Energikommissionens anbefaling er heldigvis klar: Energieffektivisering bør spille en afgørende rolle i omstillingen af energisystemet.

Og Klimarådet peger på energirenovering af bygninger som et af de væsentligste omstillingselementer til opfyldelse af Danmarks 2030-mål om reduktioner af drivhusgasser i den ikke-kvoteomfattede sektor.

Energieffektivisering er med andre ord vanskelig at komme udenom.

Forbrugerne skal inddrages 
I den nye energiaftale bør forbrugerne inddrages i større omfang. Et mere effektivt forbrug af energi har nemlig rigtig mange fordele for forbrugerne.

Udover de åbenlyse økonomiske fordele som billigere grøn omstilling og en lavere energiregning får Danmark et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv og sundere bygninger at bo og arbejde i.

Dansk Byggeri har på den baggrund udarbejdet syv anbefalinger forud for de kommende energiforhandlinger, som skal være med til at sikre, at energieffektiviseringer kommer til at stå centralt.

Anbefalinger til energiforlig
Syv anbefalinger til et energiforlig med energieffektivisering: 

1.     Sæt mål, og lav handlingsplan

Der skal sættes mål for energieffektivisering i bygninger og laves en handlingsplan, som viser, hvordan målene skal nås med forståelse for, at virkemidlerne er forskellige afhængigt af bygningstype og ejerform.

2.     Udmeld energikrav rettidigt

BR15-krav for energi skal fastholdes i 2020, da yderligere stramninger ikke er rentable. Efterfølgende energikrav i 2025 og 2030 skal udmeldes i god tid før ikrafttrædelse og formuleres i dialog med berørte brancher.

3.     Omlæg energiselskabernes spareindsats

Energiselskabernes energispareindsats skal gøres gennemsigtig og sektoropdelt på erhverv og bygninger. Den skal ikke videreføres af energiselskaberne, men af en uafhængig aktør.

4.     Styrk anvendelsen af økonomiske incitamenter

Økonomi motiverer bygningsejere til at investere i energirenovering. Der skal derfor ske en kortlægning af finansiering og incitamenter, så de rette muligheder og virkemidler er til stede.

5.     Lav dynamiske energimærker

Anvendelse og effekt af energimærker skal styrkes, og mærkerne skal udvikles til at være aktive handlingsplaner, der digitalt kan opdateres, når bygningsejerne laver forbedringer.

6.     Bevar Videncentret for Energibesparelser i Bygninger

Videncentret for Energibesparelser i Bygninger skal gøres permanent for at sikre et højt videns- og kompetenceniveau hos håndværkere, rådgivere og bygherrer.

7.     Sæt krav til kommuner og regioner

Der skal genindføres krav til kommuner og regioner om energieffektivisering af egne bygninger, og hver kommune skal drive en energispareindsats målrettet bygningsejere i kommunen.

Forrige artikel Ida Auken: Dansk klimapolitik sejler uden kaptajn Ida Auken: Dansk klimapolitik sejler uden kaptajn Næste artikel Professor: Der skal findes en løsning på elafgiften nu Professor: Der skal findes en løsning på elafgiften nu