Vælgerne: Klimaforandringer er det største miljøproblem

MÅLING: Klimaforandringer er det miljøproblem, som bekymrer danskerne mest, viser ny måling. Forurenet drikkevand bekymrer også mange danskere, men aktuelt er andre problemer vigtigere, vurderer grønne aktører.

Danskerne er mest bekymret for klimaforandringer, viser ny meningsmåling. 
Danskerne er mest bekymret for klimaforandringer, viser ny meningsmåling. Foto: Colourbox
Amalie Bjerre Christensen

Klimaforandringer er den største udfordring for miljøet, mener danskerne.

Det viser en ny meningsmåling, som Norstat har foretaget for Altinget.

Danskerne er blevet spurgt, hvilket dansk miljøproblem de bekymrer sig mest om. Her peger 30 procent på klimaforandringer, mens 25 procent svarer forurening af drikkevand.

På en tredjeplads ligger forurening af hav, fjorde, åer og søer med 14 procent, mens 10 procent har valgt skadelige kemikalier. Seks procent peger på henholdsvis luftforurening, og at plante- og dyrearter uddør. Det mindste miljøproblem er støj, som tre procent angiver som største udfordring.

Fakta
Fakta om målingen
I en måling foretaget på Norstats internetpanel for Altinget er 1003 svarpersoner fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år blevet spurgt:

”Hvilket af følgende danske miljøproblemer bekymrer dig mest?”.

Svarmulighederne var:

  • Luftforurening
  • Forurening af havn, fjorde, åer og søer
  • Støj
  • Forurening af drikkevand
  • Klimaforandringerne
  • Skadelige kemikalier
  • At plante- og dyrearter uddør.
  • Ved ikke
Data er vægtet efter køn, alder, region, uddannelse og Altingets politiske index. Svarene er indsamlet i perioden 17. august til 22. august 2016.

Altinget har tidligere lavet målinger af danskernes holdning til miljøproblemer, hvor klimaforandringer dog ikke har været muligt at vælge. Den seneste måling fra foråret 2015 viser nogenlunde samme rækkefølge som i den nye måling. Danskerne var dengang mest bekymret for drikkevandet, med bekymring for tilstanden i åer, søer og have på anden pladsen. Dengang var støj også i bunden.

Ser man på undertallene er der en tendens til, at flere i den yngre del af befolkningen peger på klimaforandringer, mens en større andel af de ældre generationer frygter for drikkevandet.

Helt aktuelt er luftforurening, biodiversitet, kemikalier og støj større trusler, som jeg gerne havde set højere på listen.

Christian Ege
Sekretariatsleder hos Det Økologiske Råd

Tidligere miljøminister, klimakommissær og nuværende formand for KR Foundation, Connie Hedegaard, oplever også en frygt for klimaforandringer, når hun selv er rundt i landet for at tale med borgerne.

”Folk er optaget af klimaforandringer, fordi det er en alvorlig trussel. Danskerne ved, Danmark gør noget ved det. Men de ved også, det ikke er nok, og at vi er afhængige af resten af verden,” siger Connie Hedegaard, der også selv ville vælge klimaforandringer som største miljøudfordring.

Større trusler end drikkevandsforurening
Forurening af drikkevandet ser Connie Hedegaard imidlertid ikke som et stort problem på nuværende tidspunkt.

”Selvom der er skønhedsfejl, har Danmark trods alt et godt drikkevand og en forsyningsstrategi til at passe på det,” siger Connie Hedegaard.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege, hæfter sig også ved den forholdsvis store andel af danskere, der peger på drikkevandet. Ifølge Christian Ege er det forståeligt nok, at danskerne er urolige for drikkevandet, hvis renhed han kalder unik. Men det bør ikke høre til i toppen:

”Det er lidt paradoksalt, at dem, der ikke spiser økologisk, har vænnet sig til betydelige mængder pesticidrester i fødevarer, men hvis der kommer den mindste mængde pesticidrest i drikkevandet, bliver der slået alarm. Det er godt, danskerne står vagt om drikkevandet, men helt aktuelt er luftforurening, biodiversitet, kemikalier og støj større trusler, som jeg gerne havde set højere på listen,” siger Christian Ege.

Han glæder sig over danskernes bevidsthed om klimaforandringerne. Han mener, det er et altoverskyggende problem, og at befolkningen er klar over, at det truer menneskehedens overlevelse globalt.

”Der er også andre vigtige miljøbekymringer, men jeg er ikke i tvivl om, at klimaforandringer er den største, og den vi skal bruge flest kræfter på at imødegå. Det viser målingen, at mange er klar over,” siger Christian Ege.

Danskerne oplever klimaforandringer i hverdagen
I Danmarks Naturfredningsforening, mener præsident Ella Maria Bisschop-Larsen, at tallene afspejler danskernes manglende viden om biodiversitetsproblemer. Hun tror, flere end seks procent ville frygte, at plante- og dyrearter uddør, hvis de vidste mere om arternes udfordringer:

”At det kun er få, der frygter, at plante- og dyrearter uddør, afspejler, at mange i dag bor i byerne. De ser ikke, hvad der sker med biodiversiteten i naturen. Folk på landet følger mere med i naturens udvikling, når de kan følge med fra vinduet,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ifølge Ella Maria Bisschop-Larsen giver det god mening, at danskerne vægter klimaforandringer højt. Hun mener, det skyldes et øget fokus på problemet.

”Klimaforandringerne diskuteres meget i FN- og EU-systemet og i den offentlige debat generelt. Det fylder meget i danskernes hverdag, for mange oplever også forandringerne reelt. Igen og igen ser vi hedebølger, skybrud og huse, der bliver slugt af havet på grund af den stigende vandstand,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Ege

Seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling (tidl. Det Økologiske Råd), medlem af SF’s landsledelse og af Det Miljøøkonomiske Råd
cand.tech.soc. (RUC 1979)

Connie Hedegaard

Formand, OECD’s Round Table for Sustainable Development, fhv. minister & MF (K), EU-kommissær
cand.mag. i historie og litteraturvidenskab (Københavns Uni. 1991)

Ella Maria Bisschop-Larsen

Fhv. præsident, Danmarks Naturfredningsforening
cand.scient. i biologi (Københavns Uni. 1978)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024