Debat

Kapitalfond: Pensionsselskaber skal være med til at finansiere life science-virksomheder

Pensionsselskaber skal indse, at life science-virksomheder er en rigtig god investering - og politikerne skal gøre det mere attraktivt at investere i dem, skriver Stephan Christgau.

Dansk life science rider på en bølge af succes og bidrager massivt til den danske velfærd og vækst. Men vækstlaget er presset, skriver Stephan Christgau. Arkivfoto.
Dansk life science rider på en bølge af succes og bidrager massivt til den danske velfærd og vækst. Men vækstlaget er presset, skriver Stephan Christgau. Arkivfoto.Foto: Arne Dedert/AP/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er en almindeligt kendt sag, at innovative startups har store udfordringer med at sikre sig investeringer. Ikke mindst inden for life science.

Life Science Rådet anbefalinger misser en helt oplagt løsningsmodel.

Stephan Christgau
Medstifter og partner, Eir Ventures 

Af samme grund er der i Life Science Rådets anbefalinger til en kommende strategi et helt kapitel dedikeret til problemet.

Disse anbefalinger misser dog en helt oplagt løsningsmodel, som ikke bare ville gavne vækstlaget og fremtiden for dansk life science, men også de danske pensionsopsparere.

En løsningsmodel, som regeringen med et enkelt greb kunne realisere med en mindre justering af skatten på pensionsafkast, PAL-skatten.

Dansk life science er en success, men...

Dansk life science rider på en bølge af succes og bidrager massivt til den danske velfærd og vækst. Men vækstlaget er presset, og i sammenligning med eksempelvis Cambridge, Basel og Oxford er vi ikke ret gode til at rykke fra de tidligere udviklingsfaser til markedsføring.

På trods af det har vi faktisk en meget imponerende pipeline, hvilket blandt andet årsrapporten fra interesseorganisationen Medicon Valley Alliance har dokumenteret.

Det altovervejende problem er tilvejebringelsen af risikovillig kapital i form af ventureinvesteringer. Det bliver også dokumenteret i denne rapport fra McKinsey.

Læs også

Overser en gylden mulighed

Life Science Rådet kommer med fire anbefalinger: 

  1. Bedre muligheder for tidlig finansiering til lovende life science-iværksættere via Innovationsfonden og Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO).
  2. Danmark skal arbejde for etablering af europæiske ”Late Stage Ventures” til opskalering af virksomheder.
  3. Styrket indsats for tiltrækning af venturekapitalfonde til Danmark.
  4. Afskaffelse af fantomskatten.

Dermed misser de imidlertid den mest åbenlyse af alle: At aktivere den største hjemlige kapitalkilde.

De danske pensionsselskaber ville med øgede investeringer både kunne sikre, at Danmark bevarer sin position som førende life science-nation, og at branchen fortsat kan bidrage massivt til landets BNP og velfærd og desuden tilbyde et attraktivt langsigtet afkast til pensionsopsparerne.

Afliv skrønen om life science som dårlig investering

I Danmark er pensionsselskaberne samlet set den absolut største forvalter af kapital. De råder tilsammen over en formue, der svarer til cirka to gange det danske BNP.

Argumentet om, at life science-virksomheder er en dårlig investering, holder ikke til en nærmere granskning.

Stephan Christgau
Medstifter og partner, Eir Ventures 

Deres vigtigste opgave er selvfølgelig at sikre pensionen for nuværende og fremtidige pensionister, men givet deres store rolle i dansk økonomi er de også med til at sikre, at en lang række virksomheder får tilført vital kapital.

I denne række indgår dog ikke det danske vækstlag inden for life science.

Hvis man ser på unoterede selskaber, udgør de blot, hvad der svarer til 0,01 procent af pensionsselskabernes samlede investeringer, og da vækstlaget inden for life science indgår i denne gruppe, må dens andel forventes at være endnu mindre.

Begrundelsen skulle være, at denne type investeringer er for usikre og ikke leverer tilfredsstillende afkast.

Dette argument holder dog – med al respekt – ikke til en nærmere granskning.

Life science har, grundet kompleksiteten, været en pioner for udviklingen af ventureinvesteringsområdet.

Selvom de første generationer af venturefonde for over 20 år siden måske ikke helt levede op til forventningerne, så viser tal fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB), at ventureinvesteringer i life science har leveret nogle af de højeste afkast i de seneste år, og banken anbefaler nu disse investeringer.

Som en yderligere bekræftelse af det går cirka 25 procent af den risikovillige kapital i Europa til life science-venturefonde. Det ville den naturligvis ikke gøre, hvis afkastet var utilfredsstillende.

Det sætter pensionskassernes 0,01 procent i et gådefuldt skær, og for pensionsopsparerne må det være ganske utilfredsstillende.

Læs også

Der er politiske greb til rådighed

Pensionskasserne er private, og det kan ikke anbefales, at regeringen forsøger at tvinge dem til at placere en større andel af deres investeringer i det innovative vækstlag inden for life science.

Tvang er ikke nødvendigt. Et bedre og formentlig mere effektivt politisk greb er til rådighed.

Stephan Christgau
Medstifter og partner, Eir Ventures 

Men det er heller ikke nødvendigt. Et bedre og formentlig mere effektivt politisk greb er til rådighed.

Når danske pensionsselskaber genererer overskud af deres investeringer, betaler de den såkaldte PAL-skat. Det er en lidt skjult skat, som primært belaster pensionsselskabets bundlinje.

Hvis man fra politisk hold fritog pensionskassernes afkast fra ventureinvesteringer til life science fra PAL-skatten, må man forvente, at det ville bringe andelen af de samlede investeringer markant op og således ikke bare bidrage til en fremtidssikring af den danske førerposition og vores BNP, men også generere solide afkast til pensionsopsparerne.

Regeringen skal meget snart levere en ny national strategi og handlingsplan for life science. At lade dette greb indgå som et af initiativerne burde ligge lige for.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00