Kommentar af 
Mia Wagner

Mia Wagners nytårstale: Erhvervslivet skal være et mere respektfuldt og mere frugtbart fællesskab

Vi skal i det nye år give slip på vores fejltagelser og måske endda nogle af vores rigide strukturer for at give plads til nye muligheder, skriver Mia Wagner i sin nytårstale.

Erhvervslivet er en lukket klub. Det er et selvbillede, som vi har svært ved at erkende og spejle os i, men ikke desto mindre en kendsgerning, skriver Mia Wagner fra 'Løvens Hule'.
Erhvervslivet er en lukket klub. Det er et selvbillede, som vi har svært ved at erkende og spejle os i, men ikke desto mindre en kendsgerning, skriver Mia Wagner fra 'Løvens Hule'.Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix
Mia Wagner
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Endnu engang ser vi ind i et rekordår med hensyn til investeringer i danske iværksættere.

Der er investeret mere end ti milliarder kroner i danske selskaber. Interessen har særligt været stor fra amerikanske venturefonde, som ifølge Vækstfonden har bidraget med 35 procent af investeringsrunderne. Succesen viser, at danske selskaber har internationalt potentiale.

Iværksætteriet er erhvervslivets og samfundets fremtid. Vi har allerede et stærkt iværksætterfælleskab, hvor vi hjælper hinanden, som selvfølgelig skal understøttes politisk.

Iværksætteriet skal derudover hjælpes på vej med de store udfordringer, som stadig vil være adgang til kapital, internationalisering og rekruttering af arbejdskraft. Derfor er det ærgerligt, at vi fortsat savner en samlet plan fra regeringen for, hvordan Danmark sikrer høj innovation og lettere opstart for de nye virksomheder.

Sammen med Dansk Erhverv og flere af Danmarks fremtrædende iværksættere har jeg givet et bidrag til, hvad vi mener, der skal til for, at Danmark kan blive det bedst tænkelige iværksætterland.

Vi håber blandt andet på lempeligere regler og mere effektive arbejdsgange for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og for medarbejderaktier og optioner.

Derudover tror vi på, at den kollektive bevidsthed, der er skabt i Danmark om værdien af iværksætteriet, skal udnyttes ved at gøre investering i iværksætteriet mere alment tilgængeligt gennem fordelagtige skatteregler.

Dansk erhvervsliv er en lukket klub

Mia Wagner
Medstifter af Nordic Female Founders og investor i 'Løvens Hule'

Det kan vi kalde en demokratisering af erhvervslivet. Aktuelt udløser en investering med mere end syv investorer en belastende beskatning af urealiserede gevinster (fordi en gruppeinvestering bliver anset son et investeringsselskab), hvilket reelt forhindrer investorerne i at fordele risici på flere investeringer og flere investorer.

En god risikofordeling øger risikovilligheden, som igen øger muligheden for at få danskernes opsparing aktiveret til national vækst.

Vær åbne for det ukendte
Dansk erhvervsliv er en lukket klub. Et selvbillede, som vi har svært ved at erkende og spejle os i, men ikke desto mindre en kendsgerning.

Manglen på diversitet i toppen af dansk erhvervsliv har været ivrigt dokumenteret af danske medier, hvori mange røster har erklæret, at de vil have forandring.

Nu ser jeg frem til, at dansk erhvervsliv griber til konkret handling. Manglen på diversitet omfatter ikke kun de tomme pladser, hvor kvinderne burde være, men også stole til andre aldersgrupper, faggrupper og etniciteter. Jeg håber også at diskussionen om midlertidig indførelse af kvindekvoter i ledelser og bestyrelser i det kommende år vil blive genoptaget og set på med nye mere velvillige briller.

Vi står foran en tid med manglende arbejdskraft og med øgede krav til innovationen. Innovation kræver nye metoder og nye tankesæt, som vi kun får ved at åbne os mod det ukendte – ved at lukke flere ind i fællesskabet.

Diversitet og ligestilling er ikke det samme. I dansk iværksætteri er der ikke reelt lige vilkår for kvinder og mænd. Kun cirka 25 procent af de nye virksomheder bliver stiftet af kvinder.

Undersøgelser viser, at kvinderne ikke oplever, at de har de nødvendige kompetencer til at starte egen virksomhed. En gennemgang af barselsreglerne har da også vist, at der mangler reel støtte til selvstændig erhvervsdrivende, som ønsker at holde liv i virksomheden, samtidig med at familien forøges.

Ligestilling og diversitet skal op på dagsordenen
Vi har siden 2003 har haft flere kvinder end mænd, der gennemførte en videregående uddannelse. Meget tyder på, at vi i Danmark har stærke ressourcer, som af kulturelle grunde ikke bliver udnyttet.

Både i 'Løvens Hule' og i resten af landet er det blevet tydeligt, at de fleste nye iværksættere har en god bevidsthed om behovet for grønne løsninger

Mia Wagner
Medstifter af Nordic Female Founders og investor i 'Løvens Hule'

Min store ærgrelse er, at kvinderne går glip af muligheden for at få større indflydelse på deres eget liv. Vi ved, at det er svært for danskeren at bakke op om kvinder, der er villige til at tage risici. Således har flere af de mere end 500 kvindelige iværksættere, som jeg har været i dialog med, fortalt om, hvordan de bliver mødt med manglende forståelse fra banker og investorer. 

Seneste optælling fra Unconventional Ventures viste, at blot 0,7 procent af venturekapitalen gik til selskaber stiftet af kun kvinder, mens 98 procent af kapitalen gik til selskaber med udelukkende mandlige stiftere.

Når nu vi anerkender, at iværksætteriet er fremtidens erhverv, ser vi ind i en meget kønskæv fremtid. Jeg ser frem til, at vores politikere anerkender, at ligestilling og diversitet skal meget højere op på dagsordenen, og at der skal konkret handling til, før vi kan skabe et land i vækst og med lige muligheder.

Stor modstand mod yderligere øremærket barsel
En politisk aftale blev indgået 26. oktober om indførelsen af yderligere ni ugers øremærkede barsel til mænd.

Det kan jo netop ses som rygstød til ligestillingen, men i den sammenhæng mener jeg, at det er på sin plads at bringe i erindring, at der var politisk modstand på begge fløje, da forslaget fra Europa-Kommissionen var til afstemning i 2018.

Modstanderne mente, at Danmark selv kunne løse problemet med den ulige fordeling af barsel mellem mødre og fædre. Det var, på trods af at vi har nordisk bundrekord, når der kommer til fædre, der afholder barsel.

Både Socialdemokratiet og Venstre har lagt mere vægt på at værne om dansk suverænitet end at finde en løsning på barselsområdet, der bidrager til øget ligestilling i et kønsskævt land.

I den forbindelse er det på sin plads at nævne, at mens vores nordiske naboer bevarer deres plads blandt de fem mest ligestillede lande i World Economic Forums årlige opgørelse, er vi i Danmark faldet fra en 14. plads til en 29. plads blandt de 156 lande, der deltager i undersøgelsen.

Min egen holdning er, at det er af afgørende betydning, at fædrene inviteres indenfor i den nære spædbarnsrelation. Dt undrer mig da også til stadighed, at de danske mænd ikke arbejder mere aktivt for at tage deres plads i netop den arena.

Følger spændt det grønne iværksætterudvalg
Både i 'Løvens Hule' og i resten af landet er det blevet tydeligt, at de fleste nye iværksættere har en god bevidsthed om behovet for grønne løsninger.

De fleste forretningsmodeller, som jeg bliver præsenteret for, forholder sig til klimaet, og mange forsøger at være en del af løsningen. Iværksætterne er klar til at tage et globalt ansvar.

Den danske grønne omstilling er da også en god eksportvare. Derfor er det glædeligt at se, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) har nedsat et grønt iværksætterpanel, som har til formål at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan få endnu flere grønne iværksættere. Det er vi flere, der følger med spænding.

Vi siger således farvel til det forgangne år 2021 og vender os mod det nye i 2022. Jeg håber, at vi vil give slip på vores fejltagelser og måske endda nogle af vores rigide strukturer for at give plads til nye muligheder og erkendelser.

Med alt mit håb i hjertet ser jeg frem til, at vi i året, der kommer, giver plads til et rigere, mere respektfuldt og mere frugtbart fællesskab. Godt nytår.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00