Peter Kofod
 svarer 
Morten Bødskov

Mener ministeren, at ministerens antagelse om, at der ikke er sammenhæng mellem markedsandel og et velfungerende marked, også vil være gældende, såfremt en aktør på markedet opnår en markedsandel på 65 pct.?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 797

Mener ministeren, at ministerens antagelse om, at der ikke er sammenhæng mellem markedsandel og et velfungerende marked, også vil være gældende, såfremt en aktør på markedet opnår en markedsandel på 65 pct.?
Skriftlig begrundelse:
Ministeren anfører i sit svar på spørgsmål nr. S 724 med samme ordlyd, at »Jeg kan ikke genkende spørgsmålets præmis om, at jeg skulle have udtalt mig om sammenhængen mellem markedsandele og velfungerende markeder«. Det har ministeren imidlertid tidligere udtalt sig om. Der henvises til besvarelse af spørgsmål nr. 43 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 9. november 2023 og sætningen: »Det afgørende er ikke i sig selv institutternes markedsandele, men at markedet er velfungerende og konkurrenceudsat, og skaber gode finansieringsvilkår for borgere og virksomheder«.

Svar fra torsdag den 11. april 2024

Jf. min besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 43 fra indeværende folketingssamling, er institutternes markedsandele ikke i sig selv afgørende, men at markedet er velfungerende og konkurrenceudsat, og skaber gode finansieringsvilkår for borgere og virksomheder.

0:000:00