3F: Fortsat håb om nye EU-regler for fair transport

DEBAT: Vejpakken er endt i dødvande. Skal der løsninger på bordet før EU-valget, kræver det vilje til kompromiser fra nu til december. Alternativet er stadigt mere social dumping og stadig mindre tro på, at EU skaber resultater til gavn for borgerne.

Af Jan Villadsen
Formand for 3F Transport

Hver dag kører over 4.000 udenlandske lastbiler ind og ud af Danmark. Derfor er 3F Transport gået konstruktivt ind i arbejdet med EU-Kommissionens vejpakke.

I 3F Transport er vi helt enige med EU-Kommissionen i, at Europas transportsektor skal sikres fair konkurrence uden social dumping, og i at chauffører i international transport behøver regler for udstationering, der sikrer lige løn for samme arbejde. Helt som i alle andre sektorer.

Derfor er regler nødvendige
Men der skal særlige regler om udstationering til for chauffører som del af vejpakken, fordi lastbiler og chauffører krydser grænser på daglige basis. Og desværre er der nogen, der i ramme alvor mener, at det er fair konkurrence, når eksempelvis firmaer indregistreret i Bulgarien kører varer mellem Danmark og Sverige til bulgarske priser og bulgarske lønninger.

En gruppe politikere i Europa-Parlamentet foreslår, at der slet ikke skal være nogen regler om udstationering for chauffører, der kører mellem forskellige lande. Samme holdning kommer fra regeringerne i Østeuropa. Og fra ITD, der bruger mange kræfter på lobbyvirksomhed for at undgå regler.

Men EU-Kommissionens vejpakke bygger på regler om udstationering, der passer til grænseoverskridende transport. Ikke på at undgå regler.  

I 2015 og 2016 dokumenterede 3F Transport sammen med Cowi og DTL, hvorfor regler er nødvendige. Vi dokumenterede vilkårene for bulgarske og rumænske chauffører, der kører i Danmark og det øvrige Nordvesteuropa:

  • Chaufførerne tjener 11.000 kroner om måneden i gennemsnit. Under halvdelen af deres danske, svenske og tyske kolleger.
  • Chaufførerne arbejder og bor i lastbilerne i syv uger i træk og kører aldrig i egne hjemlande.
  • Chaufførerne presses hyppigt til at bryde reglerne om hviletid og cabotage.

Vi påviste, at rumænske og bulgarske chauffører er permanent udstationerede i Nordvesteuropa, imens de lønnes efter niveauet i hjemlandet i stærk modstrid med EU’s bærende principper om lige løn for lige arbejde samme sted. Lignende dokumentation er lavet i Østrig, Belgien og Sverige. Og indslag efter indslag i medierne viser, hvordan europæisk transport trues af postkasseselskaber, piratkørsel, løndumping og omgåelse af regler.

Vilje til kompromis
Derfor havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at der var aktører i og omkring Europa-Parlamentet, der valgte at bruge alle kræfter på at undgå regler om udstationering i grænseoverskridende transport. Vi er gået en anden vej i 3F Transport. Vi har lavet et kompromisforslag om udstationering af chauffører. Forslaget er enkelt og lettere at efterleve og håndhæve end EU-Kommissionens. Se det her.

Vores udspil har været behandlet i Europa-Parlamentet og præsenteret for EU’s transportministre og EU-Kommissionen. Men det er et kompromis. Og den slags er jo ikke altid rare, hvis man tror, man kan få alle egne ønsker opfyldt 100 procent. Den tro havde ITD og alt for mange andre, da Europa-Parlamentet stemte om vejpakken i juli. Det endte i ingenting, og der er kun en chance til. Nye forhandlinger i september og oktober. Og vilje til kompromiser i Europa-Parlamentet og EU’s Ministerråd før jul.

Jeg tror fortsat, der kan skabes løsninger. Om cabotage, kombinerede transporter, kontrol og hviletid. Hvis der kommer et kompromis om udstationering.

Men det kræver vilje. Som vi har mødt hos danske medlemmer af Europa-Parlamentet som Jens Rohde (R), Ole Christensen (S) og Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. De tre har, sammen med mange andre, arbejdet ihærdigt på at bygge bro og skabe fælles fodslag i Europa-Parlamentet om principperne i forslaget fra 3F Transport.

Den kompromistilgang er der brug for fra mange flere, hvis vi skal have en vejpakke, før der skal vælges nyt Europa-Parlament og ny EU-Kommission. Og hvis man ønsker et EU til gavn for borgerne frem for stadigt ringere vilkår for to millioner ansatte i europæisk transport. Og en valgkamp om fremskridt frem for skepsis og manglende resultater, når det gælder social dumping, sammenhængskraft og samarbejde i Europa.

Forrige artikel Folkebevægelsen mod EU: Europæiske lastbiler taber i miljøvenlighed Folkebevægelsen mod EU: Europæiske lastbiler taber i miljøvenlighed Næste artikel Danske Rederier: Brexit bør trække Danmark tættere på EU Danske Rederier: Brexit bør trække Danmark tættere på EU