3F Transport til ITD: Fair transport kræver klare regler og mindre vrøvl

DEBAT: Social dumping skal bekæmpes, så chauffører kører på danske lønninger i Danmark, skriver formanden for 3F Transport Jan Villadsen i sit modsvar til ITD.

Af Jan Villadsen
Formand for 3F Transport

Jeg var en af dem, der jublede meget højt 4. april, da Europa-Parlamentet vedtog den såkaldte vejpakke.

Jeg jublede, fordi vejpakken indeholder en lang stribe solide tiltag, der skal sikre fair konkurrence på vejene.

Og regler, der skal forhindre grov underbetaling af chauffører fra Østeuropa og lande som Filippinerne endnu længere mod øst, som vi så det i sagen om Kurt Beiers slumlejr i Padborg og lønninger på ned mod 15 kroner i timen til filippinske chauffører ansat via et polsk datterselskab.

Dansk løn i Danmark
Men der var to grunde mere til min jubel.

Den ene grund er, at Europa-Parlamentets vedtagelse ikke står alene.

Tværtimod så følger den lige i halen på et tilsvarende kompromis i EU’s ministerråd i starten af december.

Et kompromis, der blandt andet blev båret igennem af de danske forhandlere og transportminister Ole Birk Olesen. Det betyder, at vejpakken med de nye regler kan vedtages endeligt til efteråret.

Den anden grund til min jubel er, at et enigt Folketing i november 2018 vedtog en særdeles skarp vedtagelse om, at Danmark allerede nu skal håndhæve EU’s gældende regler om udstationering for chauffører.

Altså regler, der kan sikre, at chauffører skal have dansk løn, når de kører i Danmark. Uanset hvor chaufførerne kommer fra.

Og uanset hvor de er ansat.

Den danske aftalemodel
På baggrund af de alvorlige sager og politiske beslutninger blev det såkaldte Padborg-udvalg med blandt andet 3F Transport, DI, FH og Dansk Arbejdsgiverforening nedsat under Transport- og Beskæftigelsesministeriet.

Målet for arbejdet var klart.

For hvordan kan vi sikre, at virksomheder som Kurt Beier fremover bliver bremset effektivt, hvis de forsøger at ansætte filippinske eller østeuropæiske chauffører til kørsel i Danmark på polske, bulgarske eller rumænske lønninger?

I april barslede 3F Transport, DI, DA og FH med et konkret forslag til løsninger.

Det bygger på den danske aftalemodel.

Og på dansk lovgivning om fair konkurrence i transportsektoren, der har været gældende siden 1973.

Nærmere bestemt paragrafferne i godsloven, der pålægger danske vognmænd at aflønne deres chauffører efter en gældende, repræsentativ kollektiv overenskomst, der dækker chaufførernes arbejde i Danmark.

Gør vognmændene ikke det, kan myndighederne tage drastiske midler i brug. For så kan virksomhederne fratages tilladelserne til at køre godskørsel og dermed muligheden for at drive forretning.

Udvid gældende lovgivning
Det er de regler, vi sammen foreslår, at politikerne udbreder til at gælde alle vognmænd.

Også de udenlandske.

Men da danske myndigheder ikke kan tage tilladelser til godskørsel fra udenlandske virksomheder, er der en enkelt forskel.

Her foreslår vi, at der i stedet indføres bøder, der står mål med den straf, danske vognmænd møder.

Med andre ord: Ved at udvide gældende lovgivning siden 1973 til at gælde både danske og udenlandske vognmænd kan Danmark bremse social dumping − inden for rammerne af den danske aftalemodel.

Sådan som lovgivningen i øvrigt var tænkt fra starten, da den blev til i 70’erne efter ønske fra de danske vognmænd, der ville sikre fair konkurrence på danske veje, da Danmark trådte ind i EF.

Så langt så godt.

Men åbenbart ikke for ITD, der fra sit hovedsæde i Padborg tæt på Kurt Beiers nu nedlagte slumlejr koger over i beklagelser, advarsler og påstande om, hvor forfærdelig en finjustering og udvidelse af godsloven vil være.

Senest i Altinget 6. maj under overskrifter om at gøre den danske model repræsentativ.

Tvang og monopol
ITD påstår blandt andet, at en skærpelse af godsloven vil medføre tvang, og at 3F får monopol.

Det er uklart, om ITD mener, at 3F får monopol på at organisere udenlandske chauffører eller monopol på at indgå overenskomster med udenlandske vognmænd med tvang.

Men ingen af delene er rigtigt.

Det, justeringen af loven skal sikre, er, at der kommer et mindsteniveau for, hvilken betaling vognmænd fra Østeuropa – og herunder danske virksomheder som Kurt Beiers datterselskaber i Polen – skal give udenlandske chauffører, når de kører i Danmark.

Ingen vil blande sig i, hvem de indgår overenskomst med.

Og hvor de er medlemmer.

Lige som der heller ikke har været krav til organisering i bestemte foreninger i den godslov, der har eksisteret siden 1973.

Formålet er til gengæld at sikre fair og lige konkurrence. Og at sikre, at udstationeringsreglerne bliver overholdt, så vi sikrer samme løn for samme arbejde samme sted.

ITD’s egentlige ærinde
Men her er vi ved kernen af ITD’s egentlige ærinde. For netop reglerne om udstationering har fyldt meget for ITD.

Og i ITD’s hidsige kamp de seneste år for at undgå enhver skygge af regler om udstationering for chauffører og virksomheder, der kører over grænser i Europa.

Sådan som virksomheder som Kurt Beier gør det mellem Danmark og lande som Tyskland, Frankrig og Italien.

ITD har, både fra sit kontor i Padborg og fra sit EU-kontor i Bruxelles, kæmpet en hidsig kamp mod regler og krav til aflønning af chauffører i international transport.

Så hidsig, at ITD har været primus motor i en alliance med over 40 transportorganisationer, speditører og handelskamre, der især har hjemme i Østeuropa.

Heldigvis har EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet vedtaget regler på trods af ønskerne fra ITD og ITD’s alliance. Men tillad mig at komme med lidt fakta om ITD’s arbejde de seneste år:

· ITD har bistået særdeles aktivt, når ITD’s medlemsvirksomheder har ønsket rådgivning og hjælp til at etablere datterselskaber i Østeuropa. Ikke for at drive forretning i eksempelvis Polen. Men for at kunne udnytte lavere lønninger til at tilbyde internationale transporter billigst muligt.

· ITD har haft Kurt Beier som medlem. Indtil sagen om slumlejren i Padborg få kilometer fra ITD’s hovedkvarter blev afsløret. Her valgte Kurt Beier at melde sig ud af ITD. ITD havde hverken lod eller del i afsløringen og har intet gjort for at stoppe social dumping hos Kurt Beier og lignende virksomheder.

· ITD har kæmpet med næb og kløer for at undgå nye regler for fair transport via regler for aflønning af internationale chauffører i EU’s vejpakke.

· ITD har i 2015 lagt sag an mod den danske stat for at undgå regler og krav i godsloven om aflønning af chauffører. Sagen blev trukket tilbage. Men der er nu tilsyneladende anlagt en ny sag.

· ITD’s egne tal viste i 2013, at 49 procent af de østeuropæiske lastbiler, der kører ind over grænsen til Danmark fra Tyskland, var ejet af danske virksomheder med datterselskaber i Østeuropa. De senere år har ITD valgt ikke længere at bidrage med den form for oplysninger.

· ITD har talt og argumenteret imod, hver eneste gang danske transportministre har ønsket at stramme reglerne og skærpe kontrollen mod ulovlig cabotagekørsel og andre indgreb mod social dumping.

Mangel på vilje til løsninger
Med andre ord: ITD har arbejdet særdeles proaktivt for at skabe den situation, dansk og europæisk transport står i nu, hvor bulgarske og rumænske lønninger og priser på transport er blevet et konkurrenceparameter i Danmark og andre lande i Vesteuropa.

Langt fra EU’s principper for fair konkurrence via krav om samme løn for samme arbejde i samme land. Det har intet med forsvar for den danske model at gøre.

Det handler i stedet om bulgarske, rumænske og makedonske modeller og lønninger. Og om udstrakt mangel på vilje til løsninger.

I det lys forstår jeg godt, at ITD ikke er vild med forslaget fra 3F Transport, DI, DA og FH. Men den danske model bygger nu engang på løsninger i konstruktivt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

Samt med de politikere, der vedtager vores love og sikrer midler til kontrol.

Det haster i transportbranchen, hvor der hver dag kører over 6.000 udenlandske lastbiler ind og ud af Danmark.

Forrige artikel Pernille Weiss om klimaudfordringen: Vi kan ikke vende supertankeren i morgen Pernille Weiss om klimaudfordringen: Vi kan ikke vende supertankeren i morgen Næste artikel Schaldemose og 3F: Id-kort skal forhindre social dumping i EU Schaldemose og 3F: Id-kort skal forhindre social dumping i EU